Kamil Wolański

Kamil Wolański

Kierownik Działu Ekspertów

Doświadczony ekspert i szkoleniowiec, od lat związany z OCRK. Były wykładowca przedmiotu „Czas pracy kierowców” na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla kierunku Transport. Autor licznych publikacji w prasie branżowej.

Jego doświadczenie zawodowe w OCRK obejmuje reprezentację klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontroli delegowania pracowników i płac minimalnych w Europie (ponad 150 reprezentacji krajowych i zagranicznych). Świadczył również merytoryczne wsparcie w przypadku pozwów pracowniczych, szczególnie w zakresie ryczałtów noclegowych.

Przeprowadził także setki szkoleń i wdrożeń dla pracowników firm transportowych współpracujących z OCRK. W latach 2015-2017 podczas szkoleń otwartych przeszkolił ponad 800 przewoźników prowadzących działalność transportową oraz osób zarządzających transportem z zakresu płacy minimalnej w Europie.

Od 2018 r. – jako Kierownik Działu Ekspertów jest odpowiedzialny za planowanie i koordynację działań sztabu ekspertów. Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

Lista publikacji

Wymierne korzyści wynikające z rozliczania kierowców w OCRK - Informator Transportowy

Uderzanie młotkiem - Top Logistyk

Umowa zlecenie dla kierowcy - Truck&Business

Pakiet drogowy - Transport i Spedycja

W zgodzie z MiLoG. - Ciężarówki

Składniki wynagrodzenia wliczane do MiLoG - Transport Manager

Samozatrudnienie kierowcy - Transport Manager

Płaca minimalna - najważniejsze kwestie - Top Logistyk

Pytania o czas pracy - Truck&Business

Czas pracy kierowcy w pytaniach i odpowiedziach Gazeta Prawna

Dyżur składnikiem wynagrodzenia - Transport Manager

Nowe sposoby wykrywania manipulacji tachografu - Przewoźnik

WSTECZ