Eksperci OCRK

Eksperci pracujący w OCRK posiadają wieloletnią praktykę oraz obszerną wiedzę z zakresu spraw dotyczących Inspekcji Transportu Drogowego czy Państwowej Inspekcji Pracy. Sporządzają odwołania od decyzji PIP, ITD, reprezentują Klientów podczas kontroli oraz pomagają w sprawach sądowych. Działają na terenie całego kraju.

Doświadczenie i skuteczność Ekspertów poparte są licznymi sukcesami. Spośród wielu można wymienić m.in. pozytywne wyniki kontroli płacy minimalnej w Niemczech, uniewinnienia przewoźników przez WSA, pozytywnie zakończone postępowania w sprawie dobrej reputacji przewoźników, krajowe i zagraniczne skuteczne odwołania od decyzji o nałożeniu kary.

Eksperci prowadzą również szkolenia dla przedsiębiorców oraz kierowców, są prelegentami podczas ogólnopolskich konferencji i innych wydarzeń. Pomagają firmom transportowym w rozwiązywaniu trudnych kwestii.

Poza działalnością na rzecz Klientów, starają się przekazywać swoją wiedzę poprzez liczne publikacje prasowe, internetowe, wydawnicze czy wykłady na uczelniach wyższych.

Poniżej przybliżamy Państwu sylwetki Ekspertów OCRK, łącznie z doświadczeniem zawodowym oraz wybranymi publikacjami.