Bartłomiej Zgudziak

Bartłomiej Zgudziak

Zastępca Głównego Eksperta ds. Analiz i Rozliczeń

Długoletni pracownik OCRK w Dziale Analiz i Rozliczeń oraz Kontroli Jakości. Od dwóch lat udziela rzetelnych informacji przewoźnikom i kierowcom korzystającym z usługi Telefon interwencyjny 24/7.

Doświadczenie

Do jego głównych obowiązków należy reprezentacja Klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowanie projektów pism i wyjaśnień pokontrolnych. Zajmuje się też pomocą i opracowaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej w trakcie kontroli zagranicznych służb w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Jego zadaniem jest doradztwo w tworzeniu dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców, wsparcie oraz szkolenia pracowników OCRK w tematyce analizy i rozliczania czasu pracy kierowców a także z obsługi programu 4Trans®.

Lista publikacji

Płaca kierowcy delegowanego - Top Logistyk

Ile może zarobić młody kierowca ciężarówki? - Transport i Spedycja

Wszystko co należy wiedzieć o kontrolach MiLoG - Transport Manager

Praca w niedzielę lub święto - TSL Biznes

WSTECZ