Bartłomiej Zgudziak

Długoletni pracownik OCRK w Dziale Analiz i Rozliczeń oraz Kontroli Jakości. Od dwóch lat udziela rzetelnych informacji przewoźnikom i kierowcom korzystającym z usługi Telefon interwencyjny 24/7.

Doświadczenie

Do jego głównych obowiązków należy reprezentacja Klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowanie projektów pism i wyjaśnień pokontrolnych. Zajmuje się też pomocą i opracowaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej w trakcie kontroli zagranicznych służb w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia. Jego zadaniem jest doradztwo w tworzeniu dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców, wsparcie oraz szkolenia pracowników OCRK w tematyce analizy i rozliczania czasu pracy kierowców a także z obsługi programu 4Trans®.