Oferta OCRK dla firm transportowych

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

 

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na Państwa obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z zatrudnionych kierowców. Firma OCRK oferuje usługę taką jak analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców. Analizujemy nieusprawiedliwione przestoje w czasie prowadzenia pojazdu, ruchome dni wolne, podział płacy minimalnej. Optymalizujemy harmonogram czasu pracy kierowcy i doby rozliczeniowej, aby osiągnąć dla Państwa maksimum korzyści.

Więcej o Analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców

Szkolenia dla kierowców i właścicieli firm

 

Dla każdego z naszych Klientów przygotowaliśmy w ramach standardowej umowy pakiet bezpłatnych szkoleń dla kierowców i właścicieli firm z zakresu prawidłowej obsługi tachografu i przestrzegania norm czasu pracy. Organizujemy także cykliczne spotkania dla przewoźników.  Dzięki nim poznają Państwo zasady poprawnego planowania i rozliczenia czasu pracy kierowców oraz uregulowania dotyczące płacy minimalnej.

Więcej o szkoleniach dla kierowców i właścicieli firm

Rozliczanie płacy minimalnej w Europie

 

„Za tą samą pracę w tym samym miejscu należy się ta sama płaca” – pod takim hasłem od 1 stycznia 2015 roku państwa Europy Zachodniej próbują ograniczyć polskim przewoźnikom dostęp do europejskiego rynku transportowego. Warto powierzyć rozliczanie płacy minimalnej firmie OCRK, która jako pierwsza stworzyła kompletną procedurę dotyczącą rozliczania płacy minimalnej w Niemczech, potwierdzoną pozytywnie zakończonymi kontrolami niemieckiego Urzędu Celnego. Ponadto, firma przygotowuje komplet dokumentów koniecznych podczas kontroli – w 2015 roku OCRK prowadziło jedyne zakończone kontrole MiLoG, dotyczące polskich przewoźników, w których Urząd Celny nie nałożył kar.

Więcej o rozliczaniu płacy minimalnej w europie

Odwołania od decyzji PIP oraz ITD

 

W przypadku kontroli PIP lub ITD oferujemy Państwu pełne wsparcie w procesie odwoławczym. Odwołania w Państwa imieniu będą pisali najlepsi Eksperci w kraju (zobacz opisy Ekspertów tutaj). Naszym atutem oprócz znakomitej i doświadczonej kadry jest także doświadczenie liczone od 2002 r. W tym czasie napisaliśmy ponad 5300 skutecznych odwołań.

Więcej o odwołaniach od decyzji pip oraz itd

Systemy komputerowe dla klientów (OCRK Plus)

 

Każdy z naszych Klientów otrzymuje bezpłatnie na czas trwania umowy oprogramowanie OCRK Plus, które pozwoli Państwu na samodzielną i natychmiastową analizę naruszeń popełnionych przez pracowników i zaproponuje optymalne rozwiązanie w danej sytuacji.

Więcej o systemach komputerowych dla klientów

Telefon interwencyjny 24/7 i doradztwo telefoniczne

 

Przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, Państwa kierowcy mogą skontaktować się z naszym specjalistą, który pomoże im rozwiązać problemy na drodze m.in. w przypadku kontroli drogowej, ograniczeń w ruchu wymuszających zmianę planu pracy, problemów z użytkowaniem tachografu czy też karty kierowcy, konieczności wykonania prawidłowego wydruku czy wpisu manualnego. Przygotowaliśmy również usługę doradztwa telefonicznego. To możliwość codziennych konsultacji, zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości związanych z analizą i rozliczaniem czasu pracy kierowców u dedykowanego Opiekuna głównego Państwa firmy, który doskonale zna jej specyfikę.

Rozliczanie delegacji

 

Dzięki połączeniu tej usługi wraz z całą analizą danych kierowcy, OCRK jest wstanie wychwycić niezarejestrowane dojazdy kierowców (przez które przedsiębiorstwo może zostać ukarane w przypadku kontroli) oraz błędne logowania kierowców (szczególnie istotne przy naliczaniu ryczałtów za noclegi). Ponadto, rozliczanie delegacji wykonywane jest na podstawie danych źródłowych takich jak: odczyty z kart kierowców czy wykresówki. Takie rozwiązanie sprawia, że należności wynikające z podróży służbowej zostaną rozliczone dokładnie tak, jak podróż służbowa trwała w rzeczywistości, a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna będzie w pełni zgodne z rozliczeniami.

Więcej o rozliczeniach delegacji

PRZYGOTOWANIE REGULAMINU PRACY KIEROWCÓW/OBWIESZCZENIA

 

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta przygotujemy w zgodzie z przepisami regulamin pracy i wynagradzania/obwieszczenie, które pozwoli najkorzystniej dla niego rozliczać czas pracy, a jednocześnie zabezpieczy przed roszczeniami kierowców oraz kontrolami ITD oraz PIP.

OCRK tworzy dokumentację kadrowo-płacową związaną z zatrudnieniem kierowców tak, aby spełniała wymogi zarówno krajowego ustawodawstwa, jak i unijnych regulacji.

Więcej o PRZYGOTOWANIU REGULAMINU PRACY KIEROWCÓW/OBWIESZCZENIA

Raporty i zestawienia wg Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

 

Raporty i zestawienia dostosowywane są do aktualnych przepisów i każdorazowych zmian. Zapewniamy niwelowanie kwot wygenerowanych naruszeń oraz łatwość archiwizacji danych – zestawienia zaświadczeń oraz raporty przesyłane są w formie elektronicznej.

Więcej o comiesięcznych raportach i zestawieniach wg rozporządzenia (we) nr 561/2006

Kontrola ITD i PIP – Reprezentacja

 

W przypadku kontroli ITD i PIP Ekspert OCRK przyjedzie do Państwa i pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji objętej zakresem kontroli jeszcze przed wizytą inspektora. Następnie omówi dalsze kroki postępowania i zapewni dalsze wsparcie na każdym etapie kontroli.

Wsparcie najlepszych Ekspertów podczas kontroli ITD i PIP, a także pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz jej omówienie przez Eksperta daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa.

Więcej o kontroli ITD i PIP
 

Szkolenia dla Zrzeszeń i Związków

Na prośbę Zrzeszenia lub Związku z branży transportowej prowadzimy szkolenia dla członków tych organizacji.

Służą one przede wszystkim temu, aby uświadamiać właścicieli firm transportowych jakie zagrożenia mogą napotkać. Pozwalają również uniknąć ukarania, poprzez zmniejszenie ilości występujących wykroczeń.

Szkolenia organizowane są na terenie całego kraju. Jesteśmy otwarci na partnerskie propozycje współpracy, zawsze stając na wysokości zadania, dostarczając wartościowej wiedzy merytorycznej. Obecnie dużą popularnością cieszą się szkolenia o tematyce Płaca minimalna w Europie (z uwzględnieniem MiLoG i Loi Macron) oraz Czas pracy kierowcy.

Organizujemy również wykłady dla studentów kierunków Spedycja, Logistyka i pokrewnych.

 

Zrzeszenia i Związki zainteresowane organizacją szkolenia prosimy o kontakt pod adresem mailowym: marketing@ocrk.pl

Kalendarium

Legenda:

SZKOLENIA

KONFERENCJE

SPOTKANIA