Praca

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

 

REGIONALNY MANAGER SPRZEDAŻY

Nr ref.:

RMS/ śląskie
RMS/ lubelskie
RMS/ podlaskie

Dołącz do naszego zespołu, jeśli potrafisz:
 • Wziąć odpowiedzialność za obsługę Klientów Biznesowych na powierzonym terenie
 • Przygotować i poprowadzić profesjonalną prezentację dla Klienta biznesowego
 • Słuchać Klienta, diagnozować i kreować potrzeby oraz odpowiadać na nie językiem korzyści
 • Skutecznie sprzedawać i realizować cele sprzedażowe
 • Wykazać się wysoką kulturą osobistą i profesjonalnym wizerunkiem oraz lojalnością i uczciwością
 • Pracować w zespole i wykazywać się kreatywnością
Oczekujemy, że posiadasz:
 • Minimum 2 lata doświadczenia handlowego na rynku B2B w sprzedaży usług lub 5 lat doświadczenia w branży transportu ciężkiego
 • Wykształcenie min. średnie
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania technik sprzedaży i negocjacji
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, poczta elektroniczna) i szybkiego przyswajania wiedzy
W zamian za:
 • Realizowanie indywidulanych celów sprzedażowych
 • Pozyskiwanie nowych Klientów
 • Budowanie stałych i długotrwałych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami na powierzonym terenie
 • Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych, negocjowanie i zawieranie umów
Zapewnimy Ci:
 • Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, wynagrodzenie podstawowe i premia uzależniona od wyników)
 • Narzędzia niezbędne w codziennej pracy (laptop, telefon, samochód służbowy – możliwość wykorzystywania w celach prywatnych)
 • Gruntowne, dobrze zaplanowane wdrożenie
 • Pracę w młodym zespole z perspektywami rozwoju dla lidera na rynku
 • Dodatkowe benefity: karta sportowa, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i grupowe

Oferty zawierające życiorys zawodowy (mile widziane zdjęcie), list motywacyjny, prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja_rms@viaon.pl

 

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest OCRK Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2c.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail:iod@www.ocrk.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz (podstawą prawną jest: w zakresie danych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa pracy – realizacja ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. informacje o orzeczonym stopniu niepełnosprawności – Twoja zgoda stosownie do art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 • prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazisz na to zgodę (podstawą prawną jest: Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji (podstawą prawną będzie wówczas nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne będą przetwarzane przez okres 1 roku, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia, a gdy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres 3 lat bądź dłużej jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeku pracy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane przez OCRK Polska Sp. z o.o. także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie odpowiedniej zgody w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OCRK Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24/U2c, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić prześlij email na adres dokonania aplikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.