Dofinansowanie szkoleń z KFS

Dofinansowanie szkoleń z KFS Dofinansowanie szkoleń z KFS

Przyznanie środków na szkolenia organizowane przez firmę INELO z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawcy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz swoich pracowników, mogą ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie dofinansowania na kształcenie ustawiczne w wysokości aż 80 % tych kosztów. Firma Inelo, jako lider w branży specjalizującej się w tematyce rozliczania czasu pracy kierowców, od wielu lat wspiera firmy transportowe prowadząc szkolenia mające na celu rozwój i podnoszenie jakości świadczonych przez nich usług . Swoją wiedzę i doświadczenie trenerzy zdobywali miedzy innymi poprzez współpracę i szkolenia prowadzone dla polskich i zagranicznych służb kontrolnych (m.in. ITD, PIP, BAG)

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Jest to bardzo proste. Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane są na wniosek pracodawcy. Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) składają wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Firma Inelo jest wpisana do Rejestru Firm Szkoleniowych >> ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

czatineloW sprawie szczegółów, prosimy o kontakt z Urzędem Pracy lub naszymi pracownikami ds. szkoleń:

tel. 22 113 40 60

email: szkolenia@inelo.pl

 

Źródło: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy