Arkadiusz Góra

Arkadiusz Góra

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Do głównych zadań należy pomoc Klientom w zakresie spraw związanych z kontrolami drogowymi i w przedsiębiorstwach w obszarze reprezentacji oraz wyjaśnień a także sporządzanie odwołań i skarg do sądów administracyjnych. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, uczestniczył w kilkudziesięciu reprezentacjach podczas kontroli w przedsiębiorstwach.

Tysiące udzielonych porad, analiza setek tysięcy dni aktywności kierowców, miały wpływ na pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji, a także na przekazywanie wskazówek w licznych artykułach merytorycznych w prasie branżowej.

Posiadane doświadczenie pozwoliło na współudział w publikacji „Kierowca w firmie – praktyczny leksykon przedsiębiorcy” (Seria Pogotowie Kadrowe 2014 r.).

Doświadczenie

Arkadiusz Góra to również były wieloletni pracownik Inspekcji Transportu Drogowego, przez dwa lata pracował jako kierownik oddziału ITD w Zielonej Górze. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego oraz potwierdzoną certyfikatem VDI2700 wiedzę z zakresu prawidłowego zabezpieczania ładunku.

Lista publikacji

Czy podlegam pod SENT? - TSL Biznes

Koniec z niskimi karami dla busiarzy w UE? - Truck&Business

Dobra reputacja przewoźnika - TSL Biznes

Wykonywanie przewozów kabotażowych - Transport i Spedycja

Przemieszczanie pojazdu na terenie bazy - Przewoźnik

WSTECZ