Emil Nagrodzki

Emil Nagrodzki

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Obowiązki

Do głównych zadań należy pomoc Klientom w pełnym zakresie norm objętych kontrolami ITD (krajowe oraz zagraniczne sprawy). Reprezentuje Klientów nawet podczas najtrudniejszych sytuacji, które związane są m.in. z kontrolą Klienta poza granicami kraju i w których wyjaśnienie kwestii spornych jest bardzo istotne. Analizuje także kontrole drogowe, jak również przygotowuje pisma odwoławcze do organów kontrolnych, sądów administracyjnych. Łącznie przeprowadził ponad 400 szkoleń w firmach transportowych.

Doświadczenie

Emil Nagrodzki był przez wiele lat Inspektorem Mazowieckiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wyróżniony przez wojewodę mazowieckiego za efekty w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Specjalista systemu tachografów cyfrowych oraz wykładowca kwalifikacji wstępnej kierowców. Posiada obszerną wiedzę na temat czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, obowiązujących procedur kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw.

Lista publikacji

Niemiecki a Polski system przyznawania punktów karnych

Z odpoczynkiem na promie ciągle "pod górkę" - Transport Manager

Ochrona przed niepożądanym pasażerem w pojeździe - Transport Manager

Transport artykułów spożywczych - TSL Biznes

Z ładunkiem niebezpiecznym - Ciężarówki

Ocena ryzyka - Ciężarówki

Przewozy na potrzeby własne - TSL Biznes

Promem lub koleją - Ciężarówki

WSTECZ