Paweł Stolarski

Paweł Stolarski

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Do głównych zadań eksperta należy pomoc Klientom oraz ich reprezentacja w kwestiach prawnych w zakresie norm objętych kontrolami ITD (sprawy zarówno krajowe, jak i zagraniczne). Analizuje protokoły z kontroli drogowych oraz z kontroli przedsiębiorstw, przygotowując wyjaśnienia oraz pisma odwoławcze do organów kontrolnych. Prowadzi szkolenia kierowców i kadry zarządzającej transportem.

Doświadczenie

Paweł Stolarski był wieloletnim Inspektorem Transportu Drogowego. Był także trenerem i szkoleniowcem w wielu placówkach doskonalenia zawodowego, kształcąc zarówno kierowców rozpoczynających zawód, jak i tych już doświadczonych. W trakcie prowadzonych szkoleń dla firm transportowych, dostarcza uczestnikom merytorycznej wiedzy z zakresu transportu drogowego oraz udziela praktycznych wskazówek.

Posiada obszerną wiedzę na temat czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, obowiązujących procedur kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw, jak również doświadczenie w zakresie zarządzania firmą transportową. Decyzją Sądu Okręgowego w Częstochowie, Paweł Stolarski został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu transportu drogowego, analizy odczytu czasu pracy kierowców, odczytu i analizy zapisów tachografów. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Osób.

Bogate doświadczenie zawodowe, które zdobył pełniąc funkcję m. in. Członka Zarządu w firmie transportowej, gwarantuje obsługę Klienta na najwyższym poziomie.

Lista publikacji

Nowe realia dla zarządzającego transportem - Truck&Business

Jak uniknąć problemów z via Toll-em? - TSL Biznes

Baza eksploatacyjna - TSL Biznes

WSTECZ