Karol Lekowski

Karol Lekowski

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Obowiązki

Doradza Klientom w kwestiach prawnych, szkoli kadrę zarządzającą firm transportowych. Do jego obowiązków należy także sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz przygotowywanie dokumentów do kontroli. Jako Ekspert OCRK przeprowadził 32 szkolenia i sporządził kilkadziesiąt pism (skargi do WSA, odwołania do GITD, wyjaśnienia do ITD).

Doświadczenie

Karol Lekowski od marca 2009 do września 2016 był inspektorem w Warmińsko-Mazurskim Inspektoracie Transportu Drogowego. Przeprowadził kilka tysięcy kontroli drogowych, kilkaset postępowań administracyjnych. Z ramienia WITD szkolił funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej. Jako pedagog – doradca zawodowy z wykształcenia, prowadził w szkołach wykłady na temat pracy Inspekcji Transportu Drogowego.

Od 2007 roku instruktor nauki jazdy. Kilkaset wyszkolonych młodych kierowców zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Specjalista z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym, transportu drogowego, czasu pracy kierowców.

Lista publikacji

Kontrola drogowa w transporcie powyżej 3.5 tony - TSL Biznes

Kary za przekroczenie prędkości - TSL Biznes

WSTECZ