Jarosław Łabisz

Jarosław Łabisz

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

Jarosław Łabisz jest jednym z Ekspertów OCRK.

Obowiązki

Doradza Klientom w kwestiach prawnych, jak również szkoli kadrę zarządzającą firm transportowych – z ramienia OCRK przeprowadził ponad 160 szkoleń. Do jego obowiązków należy także sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz przygotowywanie dokumentów do kontroli. Ma na swoim koncie 43 reprezentacje podczas kontroli oraz 470 pism odwoławczych i wyjaśniających. Jest jednym z najlepszych w kraju specjalistów w sprawach dotyczących przejazdu pojazdami nienormatywnymi, których nacisk osi, masa całkowita lub wymiary są przekroczone.

Doświadczenie

Jarosław Łabisz to były inspektor Kujawsko-Pomorskiego Inspektoratu Transportu Drogowego, stanowisko to piastował przez okres 6 lat. Posiada 8-letnią praktykę w zakresie działań Inspekcji Transportu Drogowego. Bogate doświadczenie, które zdobył w trakcie kilku tysięcy przeprowadzonych kontroli, gwarantuje obsługę Klienta na najwyższym poziomie.

Lista publikacji

Stan techniczny pojazdów pod kontrolą - TSL Biznes

Przewóz leków pod specjalnym nadzorem - Transport Manager

Przyszłość tachografów analogowych - Truck&Business

Mandat kredytowany za granicą - TSL Biznes

Naciski osi i masy w 2017 roku. Truck&Business

Zależnie od możliwości przewozu - TSL Biznes

WSTECZ