Arkadiusz Rybiński

Arkadiusz Rybiński

Ekspert OCRK w zakresie ITD

Były Inspektor Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z blisko siedmioletnim (od maja 2012 do marca 2019 roku) doświadczeniem kontroli transportu drogowego. Z wykształcenia magister stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Swoje kwalifikację potwierdził uzyskanymi Certyfikatami Kompetencji Zawodowych w drogowym przewozie osób i rzeczy. Przeprowadzenie kilku tysięcy kontroli drogowych oraz kilkuset postępowań administracyjnych pozwoliło mu na zdobycie cennej wiedzy o procedurach kontroli i obowiązujących przepisach w zakresie transportu drogowego, która dzisiaj jest wykorzystywana dla wsparcia naszych Klientów.

W OCRK jako regionalny ekspert doradza Klientom w obszarze spraw związanych z kontrolami drogowymi i w przedsiębiorstwach. Pomaga składać stosowne wyjaśnienia oraz przygotowywać odwołania od decyzji i skargi do sądów administracyjnych. Prowadzi szkolenia, w tym również w języku rosyjskim, dla kierowców oraz innych osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach. Posiada wyspecjalizowaną wiedzę na temat zezwoleń zagranicznych, zasad posługiwania się nimi i obowiązujących w tej materii przepisów.

Lista publikacji

PROBLEMY POLSKIEGO PRZEWOŹNIKA NA WSCHODNIM PRZEJŚCIU GRANICZNYM

WSTECZ