Ireneusz Czulak

Ireneusz Czulak

Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń

Długoletni pracownik Działu analiz i rozliczeń OCRK.

Obowiązki

Obecnie do jego obowiązków należy między innymi reprezentacja Klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Przygotowuje projekty pism i wyjaśnień pokontrolnych, dotyczących zarówno kontroli PIP, jak i zagranicznych służb kontrolnych w zakresie wypłaty wynagrodzenia minimalnego. Ireneusz Czulak zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników w Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

Prowadził wykłady z przedmiotu „Czas pracy kierowców” na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla kierunku Transport.

Lista publikacji

Pakiet Mobilności zmianay krok po kroku - Transport Manager

Kierowco pamiętaj o dokumentach - TSL Biznes

Większa odpowiedzialność przedsiębiorcy - Truck&Business

Obowiązki zgłoszeniowe pracowników delegowanych - Transport Manager

Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach, TiS, 2/2017

Rozliczanie czasu pracy kierowców z nowoczesną telematyką - Truck&Business

WSTECZ