Płaca minimalna we Francji

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców eliminuje problemy administracyjne dla firm transportowych i zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez:

 • Rozliczenia czasu pracy kierowców na terenie Francji w językach polskim i francuskim.
 • Dostęp do rekomendowanego przez OCRK reprezentanta na preferencyjnych warunkach.

Przy współpracy z OCRK, reprezentant będzie dostępny za stawkę 65 Euro miesięcznie dla firmy, bez względu na ilość kierowców.

 • Przygotowanie aneksów do umów o pracę w języku francuskim, zawierających niezbędne zapisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, zapewnią spełnienie przez Państwa obowiązku administracyjnego.
 • Pomoc podczas kontroli organów francuskich.
 • Najbardziej optymalne rozliczanie czasu pracy kierowców.
 • Sporządzanie odwołań od francuskich decyzji administracyjnych.
 • Pomoc Ekspertów w zakresie problematyki francuskiej płacy minimalnej.
 • Atrakcyjną cenę usługi.
 • Dostęp do tłumaczeń polsko-francuskich na atrakcyjnych warunkach.
 • Pomoc we wszystkich formalnościach i przygotowaniu dokumentacji.

Płaca minimalna we Francji – informacje szczegółowe

Płaca minimalna obejmująca kierowców jako pracowników delegowanych do pracy w kraju innym niż kraj rejestracji pracodawcy, jest tematem obejmującym coraz większą grupę państw należących do Unii Europejskiej.

Rząd Francuski ogłosił dekret nr 2016-418 z 7 kwietnia, dotyczący pracowników delegowanych przez przedsiębiorstwa transportowe do pracy na terenie Francji.

Płaca minimalna we Francji – Od 01.07.2016 r. przepisy wprowadzają szereg obowiązków dla firm transportowych w sytuacji, w której delegowanie odbywa się:

 1. na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w ramach umowy zawieranej pomiędzy nim a odbiorcą usługi mającym siedzibę lub wykonującym działalność gospodarczą we Francji (kabotaż, przewóz transgraniczny z załadunkiem lub rozładunkiem we Francji)
 2. pomiędzy zakładami tego samego przedsiębiorstwa lub pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy
 3. na rzecz pracodawcy bez istnienia umowy pomiędzy nim a odbiorcą

We wszystkich powyższych przypadkach delegowania przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji. Powołania przedstawiciela dokonuje pracodawca w pisemnej formie. Zawiera ono nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail i adres pocztowy we Francji oraz w stosownych przypadkach, nazwę firmy i numer telefonu przedstawiciela. Wskazuje również akceptację powołania przez daną osobę oraz datę wejścia w życie i czas trwania powołania. Wyznaczona osoba/firma będzie odpowiedzialna za zapewnienie kontaktów z funkcjonariuszami wymienionymi poniżej przez okres świadczenia usług.

Lista organów uprawnionych do kontrolowania:

 • Inspektorzy i kontrolerzy pracy;
 • Oficerowie i funkcjonariusze policji sądowej;
 • Urzędnicy skarbowi i celni;
 • Upoważnieni i zaprzysiężeni urzędnicy zakładów ubezpieczeń społecznych oraz Rolniczych Kas Wzajemnej Pomocy Socjalnej;
 • Funkcjonariusze lub urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę transportu naziemnego;
 • Uprawnieni i zaprzysiężeni urzędnicy instytucji, odpowiedzialni za zapobieganie oszustwom.

Dla każdego kierowcy, przedsiębiorstwo transportowe wypełnia zaświadczenie o delegowaniu (okres ważności zaświadczenia wynosi max. 6 miesięcy.)

Zaświadczenie o delegowaniu

Strona francuska opublikowała finalne zaświadczenie o delegowaniu w transporcie drogowym dla pracowników delegowanych na terytorium Francji w dniu 29.06.2016 r.

Dokument nie różni się od udostępnionego wcześniej wzoru zaświadczenia.

Poniżej zamieszczamy zaświadczenie do pobrania w formacie pdf oraz doc a także tłumaczenie na język polski:

Zaświadczenie o delegowaniu

Załącznik do zaświadczenia

Zaświadczenie o delegowaniu PL

W przypadku delegowania pracownika pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, należy skorzystać z osobnych wzorów, które zamieszczamy poniżej:

Zaświadczenie o delegowaniu pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej grupy

Załącznik do zaświadczenia

Zaświadczenie o delegowaniu – agencje pracy tymczasowej

Załącznik do zaświadczenia

 

Płaca minimalna we Francji – Kary

Brak wymaganej deklaracji o delegowaniu podlega karze grzywny przewidzianej dla wykroczeń czwartego stopnia (art. R. 1264-1 francuskiego Kodeksu pracy), która wynosi 750 € maximum (grzywna zryczałtowana- cf. article 131-13 code pénal). Niemożność przedstawienia pozostałych dokumentów Inspekcji Pracy podlega karze grzywny przewidzianej dla wykroczeń trzeciego stopnia w wysokości 450 € maximum (art. 131-13 „code pénal”), a także może być traktowane jako wykroczenie utrudniania wykonywania zadań przez Inspektora pracy, które z kolei podlega karze więzienia i grzywnie w wysokości 3 750 € (art. L. 8114-1 francuskiego Kodeksu pracy).

Odnośnie braku wypłaty:
Grzywna może wynosić maksymalnie 2 000 € na oddelegowanego pracownika i maksymalnie 4 000 € w przypadku ponownego uchybienia w okresie jednego roku od daty powiadomienia o pierwszej karze grzywny. Całkowita wysokość kary grzywny nie może być wyższa niż 500 000 €.

Warto powierzyć rozliczanie francuskiej płacy minimalnej Ekspertom OCRK, którzy jako pierwsi stworzyli kompletną procedurę dotyczącą rozliczania płacy minimalnej w Niemczech, potwierdzoną pozytywnie zakończonymi kontrolami niemieckiego Urzędu Celnego. Ponadto, Eksperci OCRK przygotowują komplet dokumentów koniecznych podczas kontroli – w 2015 roku OCRK prowadziło jedyne zakończone kontrole MiLoG, dotyczące polskich przewoźników, w których Urząd Celny nie nałożył kar.

Informacje na temat płacy minimalnej we Francji:

Finalne zaświadczenie o delegowaniu – 29.06.2016

Zaświadczenie o delegowaniu – aktualizacja informacji, 28.06.2016

KE ma rozpocząć postępowanie przeciwko Francji, 17.06.2016

Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej, 09.06.2016

Rozliczanie francuskiej płacy minimalnej, 01.06.2016

Przygotowania do Loi Macron, 11.05.2016

Loi Macron wejdzie w życie 1 lipca 2016, 12.04.2016