Czas pracy kierowcy busa w Niemczech

Niemcy od lat są dla Polski najważniejszym partnerem gospodarczym w Europie. Wyraźnie wskazują na to statystyki – ponad połowa polskich przewoźników deleguje kierowców do realizacji zleceń na terytorium Niemiec. Współpraca z naszym zachodnim sąsiadem odgrywa kluczową rolę zarówno w kwestii importu, jak i eksportu, a polscy przewoźnicy, pomimo restrykcyjnych przepisów pakietu mobilności wciąż dominują na europejskim (w tym także niemieckim) rynku.

Istotną rolę w polskim transporcie międzynarodowym odgrywają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, czyli popularne busy. Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja czasu pracy kierowcy busa w Niemczech? Jakie przewozy są objęte obowiązkiem rejestrowania czasu pracy? Na czym polega usługa OCRK Bus, dzięki której przewoźnicy posiadający florę o masie poniżej 3,5 t mogą otrzymać wsparcie w rozliczaniu delegacji i płacy zagranicznej? Sprawdź!

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy busa w Niemczech

Ewidencja czasu pracy to jeden z obowiązków, który dotyczy wszystkich zatrudnianych kierowców, niezależnie od rodzaju nawiązanego stosunku pracy. Ewidencja prowadzona jest najczęściej na podstawie danych z tachografów cyfrowych (wydruki, zapisy z karty kierowcy) oraz analogowych (opisane tarczki). W myśl nowych przepisów przewoźnicy zobowiązani są do przechowywania danych związanych z ewidencją czasu pracy przez okres 10 lat.

Jak wygląda ewidencja czasu pracy kierowcy busa w Niemczech? Przepisy regulujące czas pracy, jazdy i odpoczynków, które obowiązują na terenie naszego zachodniego sąsiada, są dość specyficzne – pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony traktowane są tam w podobny sposób jak transport ciężki, a więc w praktyce obowiązują tam identyczne przepisy, jak te, które znajdują się w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

Jak zatem dokumentować czas pracy kierowcy busa w Niemczech? Służy do tego książka kontrolna Kontrollbuch. O szczegółach na ten temat przeczytasz poniżej.

Dzienny odpoczynek kierowcy busa w Niemczech

Omawiane przepisy są normami wewnątrzkrajowymi, a więc nie są związane z pakietem mobilności. Niezależnie od tego niemieckie wymogi obowiązują w takim samym stopniu wszystkich kierowców – również zagranicznych. Zgodnie z funkcjonującymi w Niemczech przepisami, dzienny odpoczynek może oznaczać:

 • regularny dzienny okres odpoczynku – nieprzerwany i trwający minimum 11 godzin lub podzielony na dwa okresy – jeden, trwający nieprzerwanie przez 3 godziny oraz drugi, co najmniej 9-godzinny,
 • skrócony dzienny okres odpoczynku – nieprzerwany odpoczynek, który trwa poniżej 11, ale nie mniej niż 9 godzin. Warto również podkreślić, że skrócony odpoczynek można wykorzystać maksymalnie trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Tygodniowy odpoczynek kierowcy busa w Niemczech

Wymogi dotyczące odpoczynku tygodniowego kierowcy busa w Niemczech również zostały stworzone w podobny sposób, jak wspomniane wcześniej przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006, które odnoszą się bezpośrednio do transportu ciężkiego. A zatem tygodniowy okres odpoczynku to:

 • regularny tygodniowy odpoczynek – trwający co najmniej 45 godzin,
 • skrócony tygodniowy odpoczynek – krótszy niż 45 godzin, minimum 24 godziny.

W jaki sposób kierowca musi wykorzystać powyższe okresy odpoczynku? Należy odebrać dwa regularne odpoczynki tygodniowe lub jeden regularny oraz jeden skrócony (zgodnie z powyższymi zasadami).

Kontrollbuch w Niemczech

Kontrollbuch to książka kontrolna, w której należy zapisywać informacje związane z czasem pracy kierowcy busa w Niemczech z okresu ostatnich 28 dni. W dokumentacji powinny znaleźć się szczegółowe dane na temat wykonywanych czynności, w tym między innymi:

 • liczba przepracowanych godzin (czas jazdy, pracy, godziny nadliczbowe, dyżury nocne, nieobecności),
 • stan licznika,
 • czas pracy w niedziele i święta.

Należy pamiętać, że chociaż kierowca wpisuje powyższe informacje samodzielnie, służby kontrolne mają szerokie możliwości w zakresie weryfikacji tych danych – na przykład za pomocą drogowych systemów monitoringu oraz instalowanych w pojazdach narzędziach GPS.

Ewidencja czasu pracy kierowcy busa w Niemczech a tachograf

Konieczność rejestrowania czasu pracy, przerw i odpoczynku kierowców busów w Niemczech wciąż nie jest równoznaczna z obowiązkiem posiadania tachografu, już teraz wiemy jednak, że kwestia ta ulegnie zmianie w ciągu kilku najbliższych lat. Wszystko w związku z pakietem mobilności, który wprowadził nowe wymagania dla transportu lekkiego.

Jednym z nich jest właśnie obowiązek posiadania tachografu, który wejdzie w życie 1 lipca 2026 roku. Do tego momentu czas pracy kierowcy busa do 3,5t w Niemczech należy rejestrować poprzez Kontrollbuch.

OCRK Bus dla kierowców busów w Niemczech

OCRK Bus to rozwiązanie dla przewoźników, którzy do realizacji zleceń transportowych wykorzystują pojazdy o masie do 3,5 tony. Nasi specjaliści w ramach usługi rozliczają delegacje i płace zagraniczne z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z pakietu mobilności, jednocześnie maksymalnie optymalizując koszty ponoszone przez klienta.

Co znajduje się w ofercie OCRK Bus?

 • tworzenie raportów i pełne rozliczanie europejskiej płacy zagranicznej,
 • rozliczanie podróży służbowych, ryczałtów za nocleg oraz diet,
 • wyliczanie ilości i wysokości diet zagranicznych na potrzeby ulg podatkowych,
 • przygotowanie Regulaminu Pracy zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • odwołania od decyzji i reprezentacja podczas kontroli krajowych i zagranicznych służb drogowych,
 • doradztwo telefoniczne.

Skutecznie wspieramy zarówno małe firmy, jak i przedsiębiorstwa posiadające kilkaset pojazdów. Swoją pracę opieramy na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów oraz użyciu nowoczesnej technologii –  4Trans to inteligentne rozwiązanie dla firm transportowych, z którego korzystają liczne inspekcje kontrolne w całej Europie.