Odstępstwa dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców na terenie Polski

odpoczynki kierowcy zawodowego

 

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców (rozporządzenie 561/2006).

Tym samym od 4 marca do 2 kwietnia br.:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Z pełną treścią odstępstw można zapoznać się w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury, które jest dostępne jest na stronie dziennika ustaw.

Ważne! Wszelkie przypadki odstępstw, kierowca musi zapisać na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego. Jest to wymóg przewidziany w w/w obwieszczeniu.

Uwaga! Odstępstwa dotyczą wyłącznie kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku skorzystania z odstępstwa na terytorium RP, a następnie wyjazdu poza granice kraju zalecamy ostrożność, gdyż zagraniczne służby mogą nie być poinformowane na czas o stosowaniu tych odstępstw. Przypominamy także, że opisane wydruki kierowca powinien przechowywać za ostatnie 28 dni.