Odnowienie kursu na przewóz rzeczy w 2022 roku

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych, czyli potocznie odnowienie kursu na przewóz rzeczy w 2022 roku wygląda nieco inaczej niż we wcześniejszych latach. Kurs wciąż jest obowiązkowy, a jego ukończenie potwierdzane jest wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. Podobnie jak dotychczas, odnowienie kursu nadal jest niezbędne, aby przedłużyć ważność prawa jazdy kategorii C lub D. W związku z dostosowaniem polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645, wprowadzono jednak nowe formalności.

Poznaj najważniejsze zmiany oraz sprawdź, ile kosztuje odnowienie kursu na przewóz rzeczy, jak do niego przystąpić oraz jakie obowiązki stoją przed pracodawcą, a jakie przed pracownikiem. Zapraszamy!

Jak przystąpić do kursu na przewóz rzeczy w 2022 roku?

Szkolenie okresowe (kurs na przewóz rzeczy) obowiązuje kierowców, którzy posiadają:

  • prawo jazdy kategorii C lub C1 wydane przed 10 września 2009,
  • prawo jazdy kategorii D lub D1 wydane przed 10 września 2008,
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej, podlegające odnowieniu ze względu na upływ 5 lat.

Wielu kierowców posiada dokument uprawniający zarówno do prowadzenia pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (kategoria C), jak i samochodów przeznaczonych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, czyli autobusów (kategoria D). W takiej sytuacji wystarczy, że kierowca ukończy kurs okresowy obejmujący tylko jeden blok tematyczny.

Powyższe zasady funkcjonują od lat, czego zatem dotyczą wspomniane wcześniej tegoroczne zmiany? W związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, do odnowienia kursu na przewóz rzeczy w 2022 roku niezbędne jest uzyskanie przez kandydata tzw. profilu kierowcy zawodowego (PKZ). Jest to nowy elektroniczny dokument, w którym znajdują się takie informacje, jak dane osobowe kierowcy, aktualne orzeczenia lekarskie oraz posiadane świadectwa i karty kwalifikacji.

Oznacza to, że od 6 kwietnia 2022 roku odnowienie kursu na przewóz rzeczy musi być poprzedzone wizytą kandydata w Wydziale Komunikacji. Co należy mieć ze sobą?

  • aktualne orzeczenia (lekarskie i psychologiczne) potwierdzające brak przeciwwskazań do dalszej pracy na stanowisku kierowcy zawodowego zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn.zm oraz Ustawy o transporcie drogowym Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371,
  • prawo jazdy,
  • dokument tożsamości,
  • kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm).

Założenie profilu jest bezpłatne, a czas potrzebny na jego utworzenie zazwyczaj nie przekracza 2 dni. Dopiero po uzyskaniu dokumentu kierowca powinien zgłosić się do wybranego ośrodka celem odnowienia kursu na przewóz rzeczy. Udział w szkoleniu warto zapanować z wyprzedzeniem, ponieważ okres oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi do 4 tygodni.

Ile kosztuje odnowienie kursu na przewóz rzeczy?

Koszt kursu może być zróżnicowany w zależności od oferty poszczególnych ośrodków szkoleniowych. W ustawie nie określono konkretnych stawek, dlatego kandydaci mogą spotkać się ze zróżnicowanymi cenami, które zależą między innymi od formy szkoleń czy lokalizacji ośrodka.

Kto płaci za odnowienie kursu na przewóz rzeczy?

Zdarza się, że w kwestii kosztów kontrowersje budzi właściwa interpretacja obowiązujących przepisów praca pracy. Pracodawca jest zobowiązany do opłacenia badań lekarskich i psychologicznych – zarówno wstępnych, jak i okresowych. Czy płaci również za odnowienie kursu na przewóz rzeczy? Koszt tego szkolenia ponosi pracownik. Pracodawca w ramach swojej indywidualnej umowy z kierowcą może ponieść tego typu koszty, nie jest jednak do tego zobowiązany żadnymi przepisami prawnymi.

Ile trwa odnowienie kursu na przewóz rzeczy?

2022 rok nie przyniósł w tej kwestii żadnych zmian – szkolenie trwa łącznie 35 godzin, w tym 21 godzin części podstawowej oraz 14 godzin części specjalistycznej, związanej z konkretną kategorią prawa jazdy. Istnieją różne formuły zajęć – najczęściej są one przeprowadzane w ciągu 5 dni, zdarzają się również szkolenia weekendowe. Czy można przejść odnowienie kursu na przewóz rzeczy online? W chwili obecnej wciąż trwają prace nad przygotowaniem przepisów dedykowanych takiej formie szkolenia.