Szkolenie okresowe kierowców – zmiany w 2022

2022 rok to czas licznych zmian w transporcie drogowym. Pakiet mobilności dokonał prawdziwej rewolucji w obszarach takich jak delegowanie i rozliczanie płacy zagranicznej kierowców, zmienił też transport do 3,5 tony, zobowiązując właścicieli firm do posiadania licencji wspólnotowej i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika. Czy jakiekolwiek zmiany objęły również szkolenia okresowe kierowców? Jakie badania lekarskie należy wykonać, aby przedłużyć posiadane uprawnienia? Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i czy kończy się egzaminem? A może chciałbyś ukończyć szkolenie okresowe w formie e-learningowej i zastanawiasz się, czy jest to możliwe? Na te oraz wiele innych pytań odpowiemy w poniższym artykule. Zapraszamy!

Co to jest szkolenie okresowe kierowców?

Szkolenia okresowe to rodzaj obowiązkowego szkolenia zakończonego wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. W szkoleniu okresowym muszą uczestniczyć wszyscy kierowcy wykonujący przewozy drogowe rzeczy lub osób. Udział w szkoleniach okresowych pozwala kierowcy na przedłużenie ważności kategorii prawa jazdy C lub D. Szkolenie okresowe dotyczy zatem wykonywania przewozu drogowego za pomocą pojazdów ciężarowych (w zależności od odpowiedniej kategorii: powyżej 3,5 tony, do 7,5 tony lub powyżej 12 ton) oraz zespołu pojazdów wraz z przyczepą lub autobusów. Warto przypomnieć, że osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C lub D są uprawnione również do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – jednak wyłącznie na obszarze Polski. Reasumując, szkolenie okresowe jest obowiązkowe dla każdego kierowcy zawodowego, który uzyskał prawo jazdy kat. D/D1 przed 10 września 2008 roku lub prawo jazdy kat. C/C1 przed 10 września 2009 roku, a także dla kierowców zawodowych, którzy chcą przedłużyć ważność posiadanego świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Przepisy regulujące szkolenie okresowe kierowców znajdują się w ustawie o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku (rozdział 7a – Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, artykuł 39d) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców (Dz.U. z 2010 r. Nr. 53 poz. 314), gdzie można znaleźć informacje o zakresie bloków tematycznych oraz wymagany czas trwania modułów obowiązkowych. Zarówno w ustawie o transporcie drogowym, jak i w Rozporządzeniu znajdują się także istotne informacje dla osób, które chcą odbyć kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób lub przewóz rzeczy.

Czy pojawiły się nowe przepisy regulujące szkolenia okresowe kierowców w 2022 roku?

Szkolenie okresowe kierowców w 2022 – najważniejsze zmiany

Już od 6 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe przepisy, które wprowadziła nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Celem nowelizacji było ujednolicenie prawodawstwa polskiego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r.

Od tego dnia każda osoba, która planuje wziąć udział w szkoleniu okresowym kierowców, musi wcześniej uzyskać profil kierowcy zawodowego (PKZ). Aby utworzyć profil, należy zgłosić się do lokalnego Wydziału Komunikacji i przedstawić orzeczenie psychologiczne i lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do dalszej pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Potrzebne będzie też kolorowe zdjęcie, dokument tożsamości oraz prawo jazdy. Następnym krokiem jest przekazanie PKZ do wybranego ośrodka szkolenia kierowców.

Czym właściwie jest profil kierowcy zawodowego? Jest to dokument przechowywany i na bieżąco aktualizowany w systemie teleinformatycznym, w którym znajdują się informacje na temat wspomnianych wcześniej badań lekarskich, a także o posiadanych przez kierowcę świadectwach kwalifikacji zawodowej. Wprowadzenie profilu ma przyspieszyć obieg dokumentów, poprawić nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi i maksymalnie ograniczyć proceder przeprowadzania fikcyjnych szkoleń. Założenie PKZ jest obowiązkowe i bezpłatne.

Nie są to jedyne zmiany, które weszły w życie w tym roku. Od kwietnia szkolenia okresowe kierowców zawodowych mogą być zorganizowane w formie online. Jakie warunki muszą być spełnione, aby przeprowadzić e-learning? O tym w dalszej części artykułu. Nowe przepisy precyzują również, że okresowe szkolenie kierowców musi składać się z 5 modułów, w tym co najmniej z jednego działu obejmującego zajęcia praktyczne w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kolejną z wprowadzonych w tym roku nowości jest karta kwalifikacji kierowcy, czyli rozwiązanie adresowane dla kierowców, którzy nie mieszkają w Polsce na stałe, a więc nie spełniają warunków posiadania polskiego prawa jazdy z kodem 95.

Ile kosztuje szkolenie okresowe kierowców?

Koszt szkolenia okresowego dla kierowców nie jest ustalony odgórnie i zależy od indywidualnej oferty poszczególnych firm. Czynniki wpływające na cenę szkolenia okresowego to między innymi lokalizacja ośrodka szkoleniowego oraz forma szkoleń – dzienna, weekendowa lub np. dostosowana specjalnie do potrzeb danej firmy. W 2022 roku ceny zwykle mieszczą się w przedziale 500-900 złotych.

Co ile należy odnawiać uprawnienia kierowcy zawodowego?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy nie przyniosło w tej kwestii żadnych zmian – szkolenie okresowe kierowców zawodowych należy odbyć raz na pięć lat.

Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców?

Zgodnie z najnowszymi przepisami szkolenie podzielone jest na 5 modułów, a każdy z nich musi zostać omówiony w ciągu jednego dnia. Daje to łącznie 5 dni, jednak nie muszą one przypadać po sobie (np. od poniedziałku do piątku) – istnieje możliwość dostosowania zajęć do dyspozycyjności kierowcy. Ile godzin trwa szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy drogowe? Tak jak w poprzednich latach, jest to 35 godzin. Program szkolenia dotyczy takich zagadnień, jak stosowanie przepisów ruchu drogowego, utrzymanie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, ekonomika jazdy, mocowanie ładunku, pierwsza pomoc. Pojawiają się także tematy obejmujące swoim zakresem krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, przewóz drogowy ładunków specjalnych i obsługę klientów.

Przepisy z 6 kwietnia 2022 roku wskazują, że szkolenie okresowe kierowców musi uwzględnić przynajmniej po jednym module związanym z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych. Kiedy w myśl nowych regulacji moduł może zostać zakwalifikowany jako zajęcia praktyczne? Wyjaśnienie znajdziemy w rozdziale 3 Rozporządzenia: „Moduł, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się za zawierający zajęcia praktyczne, jeżeli co najmniej połowę zajęć stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych; ćwiczenia na placu manewrowym ośrodka szkolenia mogą być realizowane w grupie nie większej niż 10 osób”.

Czy po szkoleniu okresowym jest przeprowadzany egzamin?

Jest to jedna z kwestii, w których rok 2022 nie przyniósł zmian – szkolenie okresowe dla kierowców nie jest zakończone żadną formą egzaminu teoretycznego lub praktycznego. Warunkiem niezbędnym do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej jest udział we wszystkich modułach szkolenia oraz uzyskanie niezbędnych orzeczeń lekarskich (przed rozpoczęciem zajęć). Zdobyte świadectwo kwalifikacji zawodowej uczestnik powinien dostarczyć do Wydziału Komunikacji, gdzie będzie mógł odebrać nowe prawo jazdy wraz z uzupełnionym kodem 95 oraz odpowiednią datą ważności.

Czy kierowca może ukończyć́ jedno szkolenie okresowe do wszystkich kategorii prawa jazdy?

Prawo przewiduje taką możliwość. Jeżeli kierowca posiada prawo jazdy kat. C i D, może przedłużyć swoje uprawnienia i otrzymać oba świadectwa kwalifikacji zawodowych uczestnicząc tylko w jednym ze szkoleń okresowych. Trzeba jednak pamiętać, że badanie lekarskie oraz psychotesty potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania transportu drogowego muszą dotyczyć obu kategorii prawa jazdy.

Czy szkolenie okresowe kierowców można odbyć online?

W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany wzrost popularności nauki i pracy w formie zdalnej, na co w dużym stopniu miała wpływ pandemia koronawirusa. Czy można w ten sposób ukończyć szkolenie okresowe kierowców? E-learning jest formą dopuszczoną przez nowe przepisy, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Zajęcia prowadzone przez Internet mogą obejmować jeden dzień szkolenia teoretycznego, a zatem jeden siedmiogodzinny moduł. Ustawodawca przewidział w tej kwestii także wymagania dla ośrodków szkoleniowych – jak możemy przeczytać w ustawie o transporcie drogowym: „Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego”.

Jakie badania należy wykonać, aby przedłużyć uprawnienia kierowcy zawodowego?

Kierowcy wykonujący przewóz rzeczy lub osób podlegają restrykcyjnym wymaganiom w aspekcie zdrowia. Badania lekarskie dotyczą wzroku i słuchu, przeprowadzane są również badania neurologiczne, oceniana jest koordynacja ruchowa i ogólna kondycja kierowcy. Badania obejmują nie tylko stan fizyczny, ale także psychiczny – w tym celu przeprowadza się psychotesty, które mają na celu weryfikację zdolności poznawczych, czasu reakcji oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Jak wygląda szkolenie okresowe kierowców po 60 roku życia? Wszystkie zasady wyglądają tak samo, jedyną różnicą jest właśnie konieczność częstszego wykonywania badań– kierowcy w takim wieku powinni przechodzić je co 2,5 roku i aktualizować orzeczenia w Wydziale Komunikacji.

Jak się zarejestrować i zapłacić za szkolenie?

Nie ma w tej kwestii odgórnych zasad. Należy skontaktować się z wybranym ośrodkiem szkolenia i omówić sposoby płatności oraz dostępne terminy. Szkolenie okresowe kierowców warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie wygasły aktualne uprawnienia – trzeba brać pod uwagę czas szkolenia oraz okres oczekiwania na nowe prawo jazdy, który wynosi nawet 4 tygodnie. Kto płaci za szkolenie okresowe kierowców? Tutaj przepisy jednoznacznie wskazują, że pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów badań lekarskich i testów psychotechnicznych, nie musi jednak pokrywać kosztów samego szkolenia.