Ujednolicony tekst rozporządzenia 561/2006/UE już dostępny

Opublikowany został ujednolicony tekst Rozporządzenia (WE) 561/2006, które zostało zmienione 20 sierpnia br. przez wchodzący w życie Pakiet mobilności (Rozporządzenie (UE) 2020/1054).

Najnowszy, ujednolicony tekst Rozporządzenia 561/2006/UE dostępny jest pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20200820. Udostępniona forma pozwala na łatwiejsze poznanie zmian, do których musi zastosować się każdy przewoźnik. Ponadto na naszej stronie https://inelo.pl/pliki/przepisy-prawne/ znajdują się aktualne linki do najważniejszych przepisów, dzięki czemu będą mogli być Państwo na bieżąco z aktualnym stanem prawnym w branży transportowej.

Jednocześnie przypominamy, OCRK analizuje dane w oparciu o zapisy, które weszły w życie  20.08.2020 r., gwarantując tym samy ich poprawność i zgodność z obowiązującym prawem.