Rozliczanie delegacji

Rozliczanie delegacji

Dzięki połączeniu tej usługi wraz z całą analizą danych kierowcy, OCRK jest wstanie wychwycić niezarejestrowane dojazdy kierowców (w wyniku których przedsiębiorstwo może zostać ukarane w razie kontroli) oraz błędne logowania kierowców (szczególnie istotne przy naliczaniu ryczałtów za noclegi). Ponadto, rozliczanie delegacji wykonywane jest na podstawie danych źródłowych takich jak: odczyty z kart kierowców czy wykresówki. Takie rozwiązanie sprawia, że należności wynikające z podróży służbowej zostaną rozliczone dokładnie tak, jak podróż służbowa trwała w rzeczywistości, a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna będzie w pełni zgodne z rozliczeniami.

Rozliczanie delegacji – należności z tytułu podróży służbowych – krajowych lub zagranicznych kierowcy, obejmuje rozliczenie diet i ryczałtów za nocleg, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wartość delegacji liczona jest jako iloczyn sztuk delegacji i ceny jednostkowej delegacji wskazanej w umowie.

Po wykonaniu rozliczenia podróży służbowych sporządzane są czytelne raporty: Polecenia wyjazdu służbowego oraz Rozliczenia szczegółowego podróży służbowej.