Rozliczanie francuskiej płacy minimalnej

Rozliczanie francuskiej płacy minimalnej

 

Od 1 lipca tego roku Francja wprowadza płacę minimalną dla pracowników delegowanych również w sektorze transportu drogowego. Konieczność wypłaty co najmniej 9,67 Euro za każdą godzinę pracy na terenie Francji wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami pracowniczymi dla Polskich firm transportowych, ale również z szeregiem obowiązków administracyjnych dla pracodawców wysyłających swoich pracowników w podróż służbową. Jak informuje Ambasada RP w Paryżu, nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jednak przewozów tranzytowych.

 

Obowiązki administracyjne

  • We wszystkich przypadkach delegowania (kabotaż, przewóz dwustronny) przedsiębiorstwo transportowe wyznacza swego przedstawiciela na terenie Francji.
  • Przedsiębiorstwo transportowe wypełnia dla każdego delegowanego kierowcy zaświadczenie o delegowaniu.

Obecnie pojawia się wiele informacji,  nieraz sprzecznych, określających obowiązki i zasady rozliczania czasu pracy, czy też konieczność wypłaty dodatkowych składników i świadczeń. Poniżej przedstawiamy informacje opracowane we współpracy z francuskimi kancelariami prawnymi oraz francuskim biurem rozliczeń kierowców:

Obowiązki dotyczące rozliczenia wynagrodzenia

  • Wyznaczenie godzin pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Francji z uwzględnieniem godzin równoważnych i nadliczbowych wypłacanych z dodatkiem 25% i 50% wg minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 9,67 Euro.
  • Uwzględnienie w rozliczeniu czasu pracy tzw. amplitudy oznaczającej okres pomiędzy odpoczynkami.
  • Wyznaczenie dni urlopu, pozostałych dni wolnych oraz odnoszących się do nich wynagrodzeń wg. zasad obowiązujących we Francji.

Uwaga!

Według przepisów francuskich pracowników delegowanych dotyczą również składniki wynagrodzenia oraz inne dodatki określone w krajowym układzie zbiorowym. Tego typu regulacje pomimo faktu, iż sprzeczne są z przepisami prawa unijnego, mogą podlegać weryfikacji podczas kontroli francuskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Powyższa obawa wynika z praktyki francuskich służb kontrolnych, które już niejednokrotnie udowodniły, że pomimo sprzeciwu organów unijnych wymagają honorowania przepisów krajowych, tak jak miało to miejsce w przypadku odbierania przez kierowców 45 minutowych przerw w czasie prowadzenia pojazdu w załodze.

 

W przypadku, gdy powyższe przypuszczenia okażą się prawdziwe, płaca minimalna wynikająca z układu zbiorowego może zawierać:

– Minimalną stawkę godzinową uzależnioną od grupy pracowników, w przypadku których stawka godzinowa wynosi od 9,68 do 10,00 €.

– Dodatek stażowy, który w zależności od długości pracy wynosi do 8%.

– Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.

– Dodatki z tytułu pracy w niedziele i święta.

– Należności z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92 € za każdą dobę obejmującą zakwaterowanie i dwa posiłki.

 

Niezależnie od praktyki kontroli przyjętej przez służby francuskie, OCRK gotowe jest do rozliczenia płacy minimalnej na terenie Francji.