KE rozpoczęła postępowanie przeciwko Francji aktualizacja

KE rozpoczęła postępowanie przeciwko Francji aktualizacja

Aktualizacja 17.06.2016

 

Komisja Europejska podjęła działania prawne przeciwko Francji o naruszenie unijnego prawa za przepisy o płacy minimalnej i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia. Dodatkowo, Komisja skierowała drugie wezwanie do niemieckich władz.

 

„Komisja postanowiła skierować dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia do władz niemieckich. Wynika to z rozpoczęcia postępowania w sprawie naruszenia w maju 2015 oraz kolejnych obszernych rozmów z władzami niemieckimi w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania. Jednak żadna odpowiedź władz niemieckich na wezwanie do usunięcia uchybienia, ani późniejsze dyskusje, nie rozwiały głównych obaw Komisji.”

„W pełni popierając zasadę minimalnego wynagrodzenia, Komisja uważa, że stosowanie płacy minimalnej we Francji i Niemczech odnośnie operacji transportu międzynarodowego, mających niewielki związek z terytorium państwa, na którego są świadczone, ogranicza w nieproporcjonalny sposób swobodę świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów. (…)”

Zarówno Niemcy, jak i Francja, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty podniesione przez Komisję.

 

Źródło: Europa.eu, komunikat prasowy z dnia 16.06.2016r.

 

 

Aktualność z 16.06.2016

 

Jak informuje Polskie Radio, po Niemczech teraz przyszedł czas na Francję – Komisja Europejska ma rozpocząć postępowanie przeciwko Francji o naruszenie unijnego prawa za przepisy o płacy minimalnej.

 

Po rozpoczęciu postępowania władze w Paryżu będą miały dwa miesiące na odpowiedź i zmianę kontrowersyjnych przepisów. Jeśli tak się nie stanie, Komisja może wysłać drugie upomnienie. Kolejnym krokiem jest pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Do decyzji o postępowaniu ma zostać dołączona lista przykładów, kiedy płaca minimalna nie może być stosowana w międzynarodowym transporcie. Identyczną listę otrzymają Niemcy, przeciwko którym Komisja Europejska prowadzi postępowanie od ubiegłego roku.

 

Źródło: Polskie Radio