Loi Macron wejdzie w życie 1 lipca 2016r.

Loi Macron wejdzie w życie 1 lipca 2016r.

 

W dniu 9 kwietnia 2016 roku we Francuskim Dzienniku Ustaw opublikowany został dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016, którego publikacja zapowiadana była na grudzień 2015.

Reguluje on zastosowanie zapisów francuskiego Kodeksu Pracy dla pracowników firm transportu drogowego oddelegowanych tymczasowo przez firmę, której siedziba znajduje się poza terytorium Francji.

 

Zawiera informacje takie jak m.in.:

  • Odpowiednik wzoru deklaracji delegowania w transporcie – certyfikat sporządzany w języku francuskim;
  • Listę dokumentów, dotyczących pracy i wynagrodzenia pracownika, która powinna być przechowywana w kraju;
  • Szczegóły dotyczące mianowania przedstawiciela na terytorium Francji – minimalny okres „zatrudnienia”;
  • Zakres przepisów Kodeksu Pracy dotyczący pracowników mobilnych;
  • Sankcje karne i administracyjne dla przedsiębiorców.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Szczegóły, dotyczące praktycznej strony zastosowania powyższych przepisów będą przekazywane przez OCRK na bieżąco.