OCRK: za co cenią nas klienci?

W OCRK nieustannie dbamy o podnoszenie jakości naszych usług. Dlatego systematycznie monitorujemy zadowolenie naszych klientów. Według wyników ostatniej ankiety, firmy, z którymi współpracujemy doceniają nas za dobry kontakt oraz wiedzę.

Zapytaliśmy właścicieli i osoby zarządzające z firm, które korzystają z naszych usług, co jest dla nich najważniejsze w umowie z OCRK. Ankietowani niemal na równi najwyżej oceniają nas za dobry kontakt z klientem i za udzieloną przez ekspertów pomoc prawną i merytoryczną (tak wskazało odpowiednio 22,04% i 21,48% badanych).

Kontakt z klientem

Tak dobra opinia o relacjach OCRK z firmami transportowymi to przede wszystkim zasługa całego sztabu pracowników odpowiedzialnych za opiekę nad klientami. Nad każdą firmą czuwa zespół opiekunów dbający o stały kontakt i realizację usług analizy i rozliczania na najwyższym poziomie. Zapewniamy także możliwość codziennych konsultacji telefonicznych a kierowców wspieramy poprzez czynny całą dobę telefon interwencyjny. Pozwala on w przypadku wątpliwości lub problemów uzyskać natychmiastową pomoc, co jest niezwykle przydatne zwłaszcza w przypadku kontroli za granicą.

Pomoc prawna i merytoryczna

Również oferowana przez nas pomoc prawna i merytoryczna jest zawsze na najwyższym poziomie. Dział Prawa Pracy przygotowuje dla nowych klientów dokumentację prawną (regulaminy, obwieszczenia i wzory umów) niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zawierającą korzystne dla właściciela rozwiązania. Firmy przez cały czas trwania umowy mogą też liczyć na stałą pomoc naszych ekspertów. Eksperci OCRK posiadają obszerną wiedzę z zakresu spraw dotyczących Inspekcji Transportu Drogowego czy Państwowej Inspekcji Pracy. Są to często praktycy, którzy wiele lat pracowali na stanowiskach inspektorów ITD i PIP a zdobyte doświadczenie i znajomość mechanizmów działania służb kontrolnych w OCRK wykorzystują w celu jak najlepszego przygotowania klientów do kontroli oraz w pomocy przy odwołaniach i sprawach sądowych. Nasi eksperci śledzą wszelkie zmiany prawne i często biorą czynny udział w pracach nad nowelizacjami przepisów. Dzięki ich działaniom m.in. wszystkie kontrole przeprowadzone u naszych klientów przez niemieckie i francuskie służby kontrolne zakończyły się brakiem kary na przewoźnika. Mają też na swoim koncie pozytywnie zakończone postępowania w sprawie dobrej reputacji przewoźników oraz krajowe i zagraniczne skuteczne odwołania od decyzji o nałożeniu kary.

Rzetelne rozliczenia i poczucie bezpieczeństwa

Na kolejnym miejscu uplasowała się nasza główna usługa, jaką jest rozliczanie czasu pracy kierowców. Wysoka ocena 15,09% klientów wynika z jakości oraz kompleksowości świadczonych usług. Zatrudniamy zespół pracowników, których zadaniem jest wprowadzanie analogowych i cyfrowych danych kierowców oraz osobny team odpowiedzialny za dokonywanie analiz i rozliczeń zgodnie z przepisami i w najbardziej satysfakcjonujący dla klienta sposób. Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciele firm mają pewność, że dokonane rozliczenia przeprowadzone są korzystnie i prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich skomplikowanych rozliczeń związanych z płacą minimalną w Europie. Potwierdzają to zresztą następne odpowiedzi osób zarządzających firmami transportowymi. Ponad 12% klientów OCRK podkreśla terminowość i rzetelność realizowanych zadań (12,09%) i ceni sobie poczucie bezpieczeństwa, jakie daje korzystanie z naszych usług OCRK (12,72% odpowiedzi). Wynika to również z faktu, że za swoje rozliczenia bierzemy pełną odpowiedzialność. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, w której poszczególne kraje zmieniają interpretacje przepisów z dnia na dzień.

Ankieta została przeprowadzona wśród właścicieli i osób zarządzających z 1266 firm, które posiadają umowę z OCRK.

Dziękujemy za zaufanie klientów i pozytywne opinie o naszej pracy!