Rozliczanie oraz ewidencja pracy kierowców

Rozliczanie oraz ewidencja pracy kierowców – prawidłowa analiza, bezpieczeństwo

Nie ulega wątpliwości, że szczegółowa analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców to skomplikowane i  odpowiedzialne zadanie. Przede wszystkim należy mieć tutaj na względzie specyfikę  zawodu kierowcy, który będąc pracownikiem mobilnym, wykonuje swoje zadania z dala od siedziby firmy. Dlatego też utrudnione jest dokładne ustalenie godziny, w której kierowca codziennie rozpoczyna i kończy pracę. Aby tego dokonać prawidłowo należy sięgnąć po tzw. „dane źródłowe”, czyli aktywności zarejestrowane dzięki zainstalowanym w pojazdach tachografom.

Po przesłaniu danych z tachografu:

   • Przeanalizujemy czas pracy kierowców zgodnie z nowymi przepisami
   • Rozliczymy ich czas pracy

A ponadto:

   • Przeszkolimy pracowników
   • Rozliczymy ich czas pracy
   • Przygotujemy odwołania od decyzji służb kontrolnych
   • Będziemy reprezentować firmę podczas kontroli
   • Sporządzimy regulamin pracy
   • Przygotujemy odwołania od decyzji ITD/PIP
   • Damy kierowcom możliwość konsultacji telefonicznych przez całą dobę – Telefon interwencyjny 24/7
   • Przygotujemy komplet dokumentacji dla samozatrudnionych
   • Damy możliwość codziennych konsultacji telefonicznych
   • Przygotujemy opis powtarzających się naruszeń
   • Wskażemy możliwości uniknięcia odpowiedzialności za wykroczenia, których kierujący pojazdem nie mógł przewidzieć
   • Obliczymy współczynnik ryzyka.

Prawidłowa analiza czasu pracy

Prawidłowa analiza czasu pracy musi uwzględniać również przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze, a więc regulacji określających  długości minimalnych  przerw, postojów i odpoczynków oraz maksymalnych czasów prowadzenia pojazdu i pracy. Prawidłowe rozliczenie i ustalenie wynagrodzenia kierowcy musi opierać się na  danych zarejestrowanych przez pracownika na karcie kierowcy lub wykresówce, które zawierają aktywności kierowcy tj. postój, dyspozycja, inna praca i jazda.

Bezpieczeństwo

Od wiedzy i kompetencji osoby zajmującej się  tematem analizy i rozliczenia czasy pracy zależeć będzie bezpieczeństwo firmy transportowej. Specjalista ds. rozliczeń powinien nie tylko biegle znać regulacje wynikające z prawa polskiego (Kodeks Pracy, Ustawa o Czasie Pracy Kierowców), ale również przepisy dotyczące kierowców, a wynikające z członkostwa w UE (Rozporządzenie (WE) 561/2006, Umowa AETR, Rozporządzanie 3821/85).

Zasady rozliczania kierowców

Zasady rozliczania pracowników na stanowisku kierowcy w dalszym ciągu ulegają zmianom, co potwierdzają wydarzenia z ostatnich miesięcy związane  z wprowadzeniem płacy minimalnej we Francji (Loi Macron), czy wcześniej płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG). W takich przypadkach ważne jest, aby Klienci otrzymali pełną informację dotyczącą sposobu rozliczenia oraz prowadzenia ewidencji uwzględniającej czas pracy na terenie danego państwa, który minimalizuje koszty związane z dodatkowym wynagrodzeniem pracownika. Podstawą do analizy i rozliczenia czasu pracy kierowcy dla firmy zajmującej się tworzeniem ewidencji pracowniczej są  aktywności  zarejestrowane na  tachografach, kartach cyfrowych oraz wykresówkach.

Składniki ewidencji

Następnie niezbędne jest ujęcie wszelkich dodatkowych czynności kierowcy wykonywanych w ramach swoich obowiązków zaliczanych do czasu pracy, zgodnie z obowiązującą ustawą oraz regulacjami wynikającymi z prawa europejskiego. Należy również pamiętać o składnikach ewidencji charakterystycznych tylko dla grupy pracowników zatrudnionych na tym stanowisku  tj. dyżury 100 i 50 procentowe, nieusprawiedliwione przerwy w czasie prowadzenia pojazdu, czy też części odpoczynku dobowego w czasie dnia pracy. Dodatkowy aspekt to godziny pracy w nocy, niedziele i święta, godziny nadliczbowe oraz określenie „charakteru” dni wolnych od pracy.

Dopiero po wzięciu pod uwagę tych wszystkich czynników tworzy się szczegółowe podsumowanie, które można nazwać prawidłową ewidencją czasu pracy, dzięki której możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia pracownika. Współpraca z OCRK daje 100% pewności, że ewidencja czasu pracy kierowców jest w rękach najlepszych Ekspertów.

Rozliczanie pracy kierowcy zawodowego najbezpieczniej jest powierzyć profesjonalistom. Dlatego też gorąco zapraszamy do skorzystania z usług firmy OCRK.