Ustawa o czasie pracy kierowców: konsultacje społeczne

OCRK w ramach spotkań organizowanych przez ZMPD, uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych zmian w ustawie o czasie pracy kierowców.

Konsultacje społeczne

Początkiem roku na spotkaniach Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego strona rządowa przedstawiła projekt zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Planowana nowelizacja zakłada m.in. nowe zasady rozliczania kierowców.

Aktualnie odbywają się konsultacje społeczne, dotyczące konsekwencji wejścia w życie przepisów w proponowanej formie. Eksperci OCRK przedstawiają na nich szczegółowe zmiany w wynagrodzeniach kierowców.

Projekt zmian

Najważniejszym założeniem projektu jest potraktowanie kierowców, jako pracowników delegowanych w rozumieniu przepisów „unijnych”. Oznacza to, że nie będą oni w podroży służbowej, czyli nie będzie możliwości wypłaty nieoskładkowanych i nieopodatkowanych diet oraz ryczałtów za noclegi.

Zamiast tego mieliby być rozliczani tak, jak pracownicy oddelegowani w ramach świadczenia usług. Ich również dotyczą ulgi związane z oskładkowaniem i opodatkowaniem, ale nie są one tak korzystne jak w przypadku podróży służbowych:

  • składki – odprowadzane są od kwoty wynagrodzenia brutto z pomniejszeniem o tzw. wirtualne diety zagraniczne, czyli takie, które dostałby kierowca za pobyt za granicą wg. kwot z rozporządzenia o podróżach służbowych. Jednak musi to być kwota nie mniejsza niż prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w 2018 r. to 4443,00 zł brutto);
  • podatek – jest obliczany od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o 30% z wirtualnych diet zagranicznych.

Z obliczeń OCRK wynika, że aby przedsiębiorcy utrzymali na obecnym poziomie wysokość wynagrodzenia netto kierowcy, to po wejściu w życie nowelizacji ich całkowity koszt brutto wzrośnie od 1000 zł do 2500 zł za pracownika.