PRZYGOTOWANIE REGULAMINU PRACY KIEROWCÓW/OBWIESZCZENIA

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego kontrolujący coraz większą uwagę przywiązują do prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pełna dokumentacja kadrowo-płacowa dla kierowcy wynika z szeregu ustaw tj. Kodeksu Pracy, Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, Ustawy o Transporcie Drogowym oraz unijnych rozporządzeń, dlatego też nierzadko zdarza się, że kary za nieprawidłowo prowadzoną dokumentację pracowniczą przewyższają sankcje nałożone za naruszenia związane z czasem pracy kierowców.

Stworzenie Regulaminu Pracy Kierowców/Obwieszczenia:

Usługa obejmuje stworzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy kierowców tak, aby w zgodzie z przepisami dopasować ją do potrzeb Klienta.

Proponujemy zastosowanie systemu czasu pracy, który pozwoli na optymalizację godzin pracy kierowcy w taki sposób, aby mieściły się w wymiarze wynikającym z Kodeksu Pracy, a przeznaczonym na okres rozliczeniowy a jednocześnie, by liczba godzin nadliczbowych była jak najmniejsza. Dzięki tworzeniu harmonogramów odpowiednich do charakteru pracy w danym przedsiębiorstwie, zostaną ograniczone również ilości przestojów i dyżurów.

Dodatkowo, zapewniamy aktualizację przygotowanej dokumentacji w przypadku zmian w obowiązujących przepisach, a także w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie Klienta. W ramach usługi świadczymy również wsparcie merytoryczne w formie doradztwa z zakresu prawa pracy w odniesieniu do kierowców.