PRZYGOTOWANIE REGULAMINU PRACY KIEROWCÓW/OBWIESZCZENIA

DOKUMENTACJA SZYTA NA MIARĘ

Dlaczego dokumentacja pracownicza jest istotna?

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego kontrolujący dużą wagę przywiązują do prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pełna dokumentacja kadrowo-płacowa dla kierowcy wynika z szeregu ustaw tj. Kodeksu Pracy, Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, Ustawy o Transporcie Drogowym oraz unijnych rozporządzeń, dlatego też nierzadko zdarza się, że kary za nieprawidłowo prowadzoną dokumentację pracowniczą przewyższają sankcje nałożone za naruszenia związane z czasem pracy kierowców.

Regulamin czy obwieszczenie?

Jeżeli firma transportowa zatrudnia 50 lub więcej pracowników i nie jest objęta układem zbiorowym pracy to obowiązkowo powinien być stworzony regulamin pracy i wynagradzania. Jeśli natomiast pracowników jest mniej wystarczy opracowanie obwieszczenia.

W regulaminie lub obwieszczeniu pracodawca zawiera najważniejsze postanowienia:

 • regulujące porządek wewnętrzny w zakładzie pracy,
 • określające prawa i obowiązki pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy.

Dokumentacja dopasowana do potrzeb firmy

W myśl Kodeksu pracy regulamin nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy czy innych ustaw i aktów wykonawczych. Jednak dobrze opracowany regulamin/obwieszczenie może, pozostając w zgodzie z przepisami, zawierać równocześnie najbardziej korzystne dla pracodawcy rozwiązania. W OCRK przygotujemy dla Klienta właśnie taką dokumentację, precyzyjnie dopasowaną do jego potrzeb. Wprowadzone przez nas rozwiązania mają na celu optymalizację czasu pracy, dzięki której ograniczymy należności z tytułu przestojów, dyżurów, nadgodzin i godzin nocnych kierowców, a także ewentualne wyrównania z tytułu czasu pracy na terytorium innych krajów.

Dodatkowo zapewniamy aktualizację przygotowanej dokumentacji w przypadku zmian w obowiązujących przepisach, a także w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie Klienta.

Dokumenty podczas kontroli zagranicznej

Ważnym elementem oferty jest również wsparcie w przypadku realizowania operacji transportowych na terenie państw objętych przepisami o płacy minimalnej. Dla naszych Klientów sporządzamy dokumentację wymaganą podczas kontroli w wersji językowej właściwej dla danego kraju.

W ramach usługi świadczymy również wsparcie merytoryczne w formie doradztwa z zakresu prawa pracy w odniesieniu do kierowców. Tak kompleksowa oferta chroni interesy przedsiębiorstwa zarówno w razie kontroli służb krajowych PIP i ITD., jak i w przypadku ewentualnych roszczeń pracowniczych.

Kontakt

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i umów się na bezpłatne spotkanie. Nasz Regionalny Manager Sprzedaży przyjedzie do Twojej firmy i przedstawi pełną ofertę naszych usług. Dodatkowo przeprowadzi audyt rozwiązań pokazujących możliwości uzyskania oszczędności dzięki naszym usługom

Kalendarium

Konferencja Transport Manager
 • 2020-06-23
 • Warszawa
 • Ogólnopolska konferencja branżowa dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja Transport Manager
 • 2020-04-23
 • Ołtarzew
 • Ogólnopolska konferencja branżowa dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja TSL Biznes
 • 2020-03-26
 • Lublin
 • Konferencja dla przewoźników, właścicieli i menedżerów firm transportowych oraz pracowników działów transportu drogowego.