Czasowe odstępstwa od przepisów 561/2006 spowodowane pandemią wirusa COVID-19

W czasie pandemii większość Państw UE, aby pomóc firmom transportowym i ich kierowcom, podjęła kroki liberalizujące podejście do przepisów regulujących czas pracy kierowców. W oparciu o unijne przepisy w nagłych przypadkach, państwa członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa w okresie nieprzekraczającym 30 dni.

Jednak taka forma wprowadzania wyjątków od przepisów ogólnych może powodować trudności w ich stosowaniu. Jest to podyktowane faktem, iż odstępstwa dotyczą wybranych grup kierowców lub rodzajów przewozów, a ponadto obowiązują terytorialnie (np. w Polsce stosuje się jedynie krajowe wyłączenia). Dodatkowo zmiany stosowania rozporządzenia (WE) 561/2006 różnią się czasem trwania, a także szczegółami czasu pracy, w wyniku czego niektóre kraje pozwalają na skrócone odpoczynki, a inne wydłużają czas jazdy

Powstaje również pytanie, jak zachowają się służby kontrolne z innych krajów w sytuacji odstąpień od norm innego państwa?

W takim przypadku, jeśli ogólna norma zostanie przekroczona w danym kraju, w którym zastosowano odstępstwo, również pozostałe kraje UE nie mogą nałożyć kary za naruszenie. Tym samym, gdy kierowca w Polsce odstąpił od ogólnej normy dotyczącej np. czasu jazdy, jednak „zmieścił się” w wprowadzonym odstępstwie od przepisów, nie zostanie ukarany podczas kontroli w innych krajach UE za powstałe naruszenie. Jednak przekroczenia wskazanej normy nie może dopuścić się na terenie poza Polską, chyba że poszczególne państwa UE również wprowadzą wskazane wyjątki od przepisów ogólnych.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu, eksperci Grupy Inelo zalecają poruszanie się zgodnie z dotychczasowymi przepisami,  jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, w trakcie której konieczne będzie skorzystanie z odstępstwa dozwolonego w danym państwie, to każdy taki przypadek należy opisać na wydruku z tachografu. Dzięki temu kierowcy unikną problemów przy późniejszych kontrolach. Warto w opisie zaznaczyć, że kierowca korzysta z wprowadzonego na czas pandemii wyjątku, jak również wyposażyć pracowników w przygotowaną przez ekspertów Grupy Inelo  „tabelę wyjątków„, które obowiązują w poszczególnych krajach UE.

Pobierz tabelę wyjątków >>>

Co się dzieje w branży transportowej w Europie?

Wszystko sprawdzisz na aktualizowanej na bieżąco mapie. Wystarczy kliknąć na kontur kraju.