Skargi Polski oraz Węgier na dyrektywę o delegowaniu pracowników odrzucone przez TSUE

TSUE, dyrektywa o delegowaniu pracowników

TSUE wyrokami z 8 grudnia 2020 roku odrzucił dwie skargi (sygn. C-620/18 i C-626/18) o stwierdzenie nieważności dyrektywy (UE) 2018/95 dotyczącej zmian w delegowaniu pracowników. Skargi w tej sprawie złożyły w 2018 roku dwa państwa: Polska oraz Węgry, powołując się głównie na naruszenie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poprzez nałożenie ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii. Skarga dotyczy również bezpośrednio branży transportowej, a mianowicie art. 3 ust. 3 wspomnianej dyrektywy, nakazującego jej zastosowanie do sektora transportu drogowego.

Z konkretnymi argumentami stron skarżących oraz TSUE można zapoznać się w:

Odrzucenie wniosku o zawieszenie stosowania zmian wprowadzonych przez Pakiet mobilności w rozporządzeniu (WE) 561/20006

W ostatnim czasie (13 listopada) Trybunał Sprawiedliwości odniósł się także do innego wniosku, złożonego przez związek przewoźników drogowych z Rumuni – o zastosowanie środka tymczasowego, polegającego na zawieszeniu stosowania zmian w rozporządzeniu 561/2006, wprowadzonych przez Pakiet mobilności, szczególnie w zakresie zmian w zakazie odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinach oraz obowiązku powrotu kierowcy do bazy lub do domu.

TSUE wydał postanowienie, w którym odrzucił wspomniany wniosek. Więcej na ten temat można przeczytać w postanowieniu TSUE >>>.

Czy wszystko już przesądzone?

Trybunał potwierdził jednoznacznie, że należy stosować się do zmian wprowadzonych Pakietem mobilności. Za niespełna półtora roku, czyli od lutego 2022 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany spowodowane pakietem i będą one najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorców, gdyż dotyczą delegowania i rozliczania kierowców. Warto jednak wiedzieć, że w Trybunale zostały złożone skargi szczęściu krajów UE (Polski, Węgier, Rumuni, Bułgarii, Malty i Litwy) w sprawie odrzucenia nowych zasad wprowadzanych przez Pakiet mobilności. Skargi zostały złożone końcem października, więc czeka je jeszcze długa droga zanim zostaną rozpatrzone. Równocześnie cztery polskie zrzeszenia przewoźników wspólnie złożyły apel o rozpoczęcie prac w polskich przepisach, niwelujących negatywny wpływ nowych regulacji, które wprowadza Pakiet mobilności – szczególnie w aspekcie delegowania kierowców. Więcej o apelu można przeczytać w informacji o zmianie w systemie wynagradzania.

Dodatkową kwestią pozostaje prowadzona przez Komisję Europejską ocena skutków zapisów w sprawie dostępu do rynku, czyli 4-dniowego zakazu kabotażu w tym samym kraju tym samym pojazdem oraz obowiązkowego powrotu ciężarówki. Może się okazać, że te kwestie nie są zgodne z zielonym ładem i zostaną jeszcze wycofane przed ich wejściem w życie.

Jakie są szanse wspomnianych skarg? Na co się przygotować już teraz?
Najlepiej zapoznać się z nagraniem ostatniego webinaru dotyczącego Pakietu mobilności, gdzie m. in. wspomniane  kwestie poruszają eksperci grupy Inelo oraz gość specjalny, Prezes TLP – Maciej Wroński.