Polska: odstępstwa od przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców – przedłużone

W związku z pandemią koronawirusa, z dniem 17 kwietnia tymczasowe odstępstwa od przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców zostały przedłużone, aż do 31 maja 2020 r. Wyłączenia zawierają jednak istotne zmiany względem poprzedniego okresu. Przeczytaj i zobacz, czy Twoi kierowcy mogą stosować odstępstwa i na jakich zasadach.

Na co zwrócić uwagę w okresie od 17.04-31.05.2020 r.?

1. Na grupy kierowców, których dotyczą odstępstwa – we wskazanym okresie odstępstwa dotyczą wszystkich kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. W przypadku kierowców autobusów odstępstwa mają zastosowanie jedynie do przewozów osób w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsca zamieszkania.

2. Na dodatkowe obowiązki – kierowca jest zobligowany, aby na wydruku z tachografu (lub odwrocie wykresówki) opisać przypadki skorzystania z odstępstw. Wcześniej jedynie zalecaliśmy takie postępowanie, teraz ten obowiązek jest zawarty w Obwieszczeniu Ministra.

3. Na zakres odstępstw, który został rozszerzony o kwestie odpoczynków tygodniowych:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny, kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Oficjalne Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2020 r.: >>>

Jakie zasady odstępstw obowiązywały w okresie od 18.03 do 16.04 r.?

1. Zastosowanie do wszystkich kierowców – rzeczy oraz osób, krajowych oraz międzynarodowych.

2. Brak obowiązków dokumentacyjnych – zalecaliśmy i zalecamy jednak opisywanie każdego przypadku odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006 na wydruku z tachografu zgodnie z art. 12 wspomnianego rozporządzenia.

3. Zakres odstępstw:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny, kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.

Oficjalne Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.03.2020 r.: >>>

Jak wygląda stosowanie odstępstw w różnych krajach? Co oznacza, że odstępstwa można stosować tylko na terytorium danego kraju? Jak podchodzić do zastosowania odstępstw? Jak kierowca i firma będzie kontrolowana za te okresy w Polsce, a jak za granicą?  

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w naszej pierwszej transmisji Live:

Należy również zwrócić uwagę, że stosowanie odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sytuacja z odstępstwami od przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w UE zmienia się bardzo dynamicznie, w tym celu przygotowaliśmy czytelną tabelę zawierającą szczegółowy wykaz odstępstw w poszczególnych krajach UE. Zobacz tutaj >>>