Płace minimalne: ile w praktyce kosztuje transport w Europie?

Wraz z początkiem roku część krajów Unii Europejskiej zdecydowała o wprowadzeniu nowych stawek związanych z rozliczeniem czasu pracy kierowców zawodowych. Francja, Austria, Holandia oraz pośrednio Polska, poprzez podwyżkę krajowej płacy minimalnej, podniosły minimalne wynagrodzenie dla branży transportowej. Dodatkowo, Niemcy w ramach rozporządzenia SvEV, zmieniły kwoty związane z wyżywieniem oraz wynagrodzeniem dla pracowników delegowanych. Jak sytuacja ta wpłynęła na firmy transportowe w Polsce – wyjaśnia Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Niemcy

Od 1 stycznia br., weszła w życie nowelizacja niemieckiego rozporządzenia Sozialversicherungsentgeltverordnung (pol. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia z tytułu ubezpieczeń społecznych ) z dnia 5 grudnia 2017 r. Zgodnie z dokumentem, od początku roku zmianie uległy minimalne kwoty związanie z wyżywieniem oraz zakwaterowaniem pracowników delegowanych, przebywających na terytorium Niemiec.

Zachodni sąsiad Polski już od lat pozostaje najczęstszym kierunkiem wyjazdów naszych rodzimych kierowców – około 30% wszystkich transportów[1] skierowanych jest właśnie do Niemiec. Pomimo że nowe stawki dopłat są stosunkowo niskie, to jednak przedsiębiorcy rozliczając MiLoG mogą odczuć podwyżkę. Dotknie ona zwłaszcza firmy z dużą flotą pojazdów, które wykonują przewozy do lub przez terytorium Niemiec – tłumaczy Kamil Wolański, ekspert OCRK.

Nowelizacja rozporządzenia zaktualizowała stawki wyżywienia dla pracowników delegowanych z 241 euro miesięcznie na 246 euro (8,20 euro dziennie), zaś zakwaterowanie z wzrosło z 223 euro, do kwoty 226 euro w skali miesiąca (7,53 euro dziennie). Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronach niemieckiego Urzędu Celnego (zoll.de), stawki te są niezbędne do rozliczania minimalnego wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec, z uwzględnieniem diet i ryczałtów noclegowych.

Zmiany w płacy minimalnej w Unii Europejskiej

Holandia

W Holandii obowiązek wypłacania stawek minimalnych dla pracowników delegowanych został wprowadzony z dniem 1 lipca 2016 r. Kwota wynagrodzenia jest korygowana co pół roku, w ramach zbiorowych układów pracy (CAO). Wzrost płac, który wszedł w życie od 1 stycznia 2018 r., wyniesie niecały 1%. Dla kierowców powyżej 22 roku życia oznacza to pensje na poziomie 1578 euro miesięcznie.

Zmiany stawek w Holandii dotyczą wszystkich osób, ale wysokość wynagrodzenia minimalnego w tym kraju uzależniona jest od wieku kierowcy. Najwyższe płace otrzymują tam kierowcy w przedziale wiekowym 22 lat wzwyż – jest to zarazem najliczniejsza grupa wśród kierowców zawodowych w Holandii – komentuje Kamil Wolański.

Stawka godzinowa dla tej grupy zmieniła się z 9,04 na 9,11 euro.

 

 Tab.1. Nowe stawki obowiązujące w Holandii od 1 stycznia 2018 r.

Francja

We Francji, zgodnie z Loi Macron, od 1 lipca 2016 roku wprowadzono obowiązkowe wypłacanie pracownikom delegowanym stawki godzinowej w wysokości 9,61 euro. W 2017 r. stawka ta wynosiła już 9,76 euro, a wraz z początkiem roku ponownie wzrosła i obecnie jest to kwota 9,88 euro.

Zmiany związane z wynagrodzeniem branży transportowej objęły wszystkich kierowców. Oznacza to, że od stycznia br. wyższa płaca minimalna należy się również kierowcom mniejszych pojazdów, czyli o DMC do 3,5 tony – mówi Kamil Wolański.

Tab. 2. Tabela stawek obowiązujących we Francji od 1 stycznia 2018 r.

Austria

Wśród wspomnianych krajów największa podwyżka płacy miała miejsce w Austrii. Tamtejszy rząd zdecydował o podniesieniu płacy minimalnej w transporcie rzeczy o 2,7%, czyli ok. 0,25 euro na godzinę (z 9,40 na 9,65 euro w przypadku kierowców ciągników siodłowych z naczepą), a w transporcie osób o średnio 2,65 %.

Austriackie prawo określa wysokość stawek minimalnych w zależności od stażu pracy oraz szczegółowych kwalifikacji pracownika. Oznacza to, że kierowcy z większym doświadczeniem zawodowym, mogą liczyć na wyższe stawki – dodaje ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Polska

W Polsce nowa stawka płacy minimalnej obowiązywać będzie w zależności od rodzaju umowy:

  • W przypadku umowy o pracę – 2 100 zł brutto za miesiąc
  • W przypadku innych umów – 13,70 zł brutto za godzinę pracy

Warto tu podkreślić, że w przypadku umowy o pracę, do kwoty płacy minimalnej w Polsce od zeszłego roku nie można zaliczać m.in. dodatków za godziny nadliczbowe oraz dodatków za pracę w godzinach nocnych – wyjaśnia Kamil Wolański. Wzrost płacy minimalnej przekłada się wprost na dodatkowe koszty dla pracodawcy, również w sektorze transportowym. Ciężko stwierdzić, czy przedsiębiorcy mocno je odczują. Kwota 100 zł stanowi 5% płacy minimalnej z 2017 r. (2000 zł). Biorąc pod uwagę, że nadal obserwujemy znaczący niedobór kierowców zawodowych na rynku pracy, to taka podwyżka byłaby raczej nieunikniona  – dodaje Kamil Wolański.

 


[1] Dane pochodzące z raportu „Transport na drogach Europy” wykonanego przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców