Pakiet mobilności – ruszyły prace

 

24 września (wtorek) odbyło się głosowanie w Komisji ds. Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN) w sprawie dalszego losu Pakietu mobilności.

Pakiet mobilności – wyniki głosowania

Do kolejnego etapu prac skierowano wszystkie dokumenty przegłosowane wcześniej w Parlamencie Europejskim w pierwszym czytaniu. Poszczególne elementy zostały przyjęte większością głosów:

  • dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego – rozkład głosów: 28 głosujących była za, 16 przeciw, a 3 wstrzymało się;
  • dotyczące maksymalnych okresów przerw, odpoczynków, prowadzenia pojazdu – 30 osób opowiedziało się za, 15 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu;
  • dotyczące dostępu do rynku przewozowego – 30 głosów za, 14 przeciw, 2 wstrzymało się.

Pakiet mobilności – Trilog

Tym samym oficjalnie rozpoczynają się międzyinstytucjonalne negocjacje (Trilog) dotyczące przyjętych przez Parlament przepisów.

Po dłuższej przerwie wynikającej z okresu wyborczego przystąpiono do finalizacji prac nad zapisami Pakietu Mobilności. Przewaga głosów „za” pokazuje, że po wyborach niewiele się zmieniło jeśli chodzi o układ sił w Parlamencie. Stanowisko Komisji Europejskiej, zaprezentowane już po głosowaniu w PE, a łagodzące przepisy zostało, można powiedzieć – zupełnie zignorowane. Teraz czas na Radę UE, która przed podjęciem decyzji co do dalszych losów Pakietu przeprowadzi szereg spotkań z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w ramach tzw. „trilogu”, aby nie przedłużać już procedury legislacyjnej. Będzie to ostatnia szansa, aby niekorzystne propozycje dla polskiego transportu zostały złagodzone lub usunięte. Z punktu widzenia polskiego przewoźnika, wyniki dzisiejszego głosowania zdecydowanie nie są dobrą wiadomością – komentuje Kamil Wolański, ekspert OCRK.

Źródło: https://twitter.com/ep_transport