Parlament Europejski przyjął Pakiet mobilności

4 kwietnia 2019 r. zostały przegłosowane ważne dla przewoźników zmiany, określane jako Pakiet mobilności.

Jest to kolejny, przedostatni już krok w drodze do ostatecznego przyjęcia kluczowych zmian w trzech bardzo istotnych obszarach sektora transportu, czyli:

  • zasad delegowania kierowców – sprawozdanie przyjęte w stosunku głosów 317 do 302 (14 wstrzymujących się)
  • czasu jazdy, przerw i odpoczynków – sprawozdanie przyjęte w stosunku głosów 395 do 236 (5 wstrzymujących się)
  • dostępu do rynku przewozów (kabotaż) – sprawozdanie przyjęte w stosunku głosów 371 do 251 (13 wstrzymujących się)

Delegowanie

Jedna z najważniejszych, przegłosowanych zmian, dotyczy obowiązywania zagranicznej płacy minimalnej dla kierowców.

Z obowiązków związanych z delegowaniem został wykluczony tranzyt (przejazd przez terytorium danego kraju bez załadunku oraz rozładunku). Wyłączenie z delegowania ma także dotyczyć tzw. przewozów bilateralnych (obustronnych), czyli transportu ładunku z państwa siedziby przewoźnika do innego państwa np. z Polski do Hiszpanii oraz przewozu powrotnego do państwa siedziby przewoźnika po wykonaniu dostawy w ramach tego przewozu.

W drodze do kraju docelowego i w podróży powrotnej ma być dozwolony dodatkowy załadunek lub rozładunek w innych państwach na trasie przejazdu (w obu kierunkach), bez podlegania zasadom delegowania. Możliwy jest także inny scenariusz, czyli dwa załadunki lub rozładunki w drodze powrotnej, jeżeli nie miał miejsca załadunek lub rozładunek w trakcie podróży z Polski.

Czas pracy

W drugim sprawozdaniu, na uwagę zasługuje przegłosowany zapis, iż przewoźnik będzie musiał organizować pracę kierowców w taki sposób, aby mogli wrócić do domu przynajmniej raz na cztery tygodnie.

Dostęp do rynku

Parlament przyjął również kontrowersyjne, szczególnie w ocenie państw z Europy Wschodniej stanowisko, w którym ograniczono wykonywanie kabotażu do jedynie 3 dni, przy kolejnej operacji w tym samym kraju dopiero po 60 godzinach i do czasu wykonania nowego przewozu międzynarodowego z państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę.

Co dalej?

Teraz stanowisko Parlamentu Europejskiego zostanie przekazane do Rady Unii Europejskiej. Jeżeli Rada UE je zaakceptuje, to przy zachowaniu odpowiedniego vacatio legis (okresu przejściowego), regulacje te zaczną obowiązywać.