Pakiet mobilności ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – znamy dokładne daty obowiązywania nowych przepisów

Dziś, 31 lipca br., oficjalnie zostały opublikowane nowe przepisy Pakietu mobilności. Oznacza to, że już za 20 dni wejdą w życie zmienione zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku!

Znamy również numery nowych przepisów:

  • Rozporządzenie UE 2020/1054, które wprowadza zmiany w rozporządzeniu 561/2006 (czas jazdy i odpoczynku) oraz 165/2014 (tachografy) – większość nowych zasad będzie obowiązywać już od 20 sierpnia 2020 roku. Szczególnie warto zwrócić uwagę na obowiązkowy powrót kierowcy do bazy, maksymalnie co 4 tygodnie oraz nowe zasady odpoczynków tygodniowych.
  • Rozporządzenie UE 2020/1055, które wprowadza zmiany w rozporządzeniach 1071 oraz  1072/2009 (dostęp do rynku) – w tym wypadku przeważająca część zasad będzie obowiązywać od lutego 2022 roku. Warto zwrócić uwagę szczególnie na przymusowy powrót pojazdu do bazy co 8 tygodni oraz 4-dniowy zakaz kabotażu tym samym pojazdem w tym samym kraju.
  • Dyrektywa UE 2020/1057 – zmieniająca zasady delegowania kierowców – większość zasad będzie obowiązywała także od lutego 2022 roku. Szczególną uwagę w tym przypadku należy zwrócić na określenie, jakie przewozy podlegają pod delegowanie, konieczność korzystania z pełnych układów zbiorowych oraz na kwestie braku możliwości zaliczania diet oraz ryczałtów do wynagrodzenia minimalnego.

Pełny tekst nowych aktów prawnych znajduje się w Dzienniku Urzędowym UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL

 

Jeśli chcą państwo poznać więcej szczegółów dotyczących  Pakietu mobilności, przygotowaliśmy obszerny artykuł na ten temat w najnowszym wydaniu kwartalnika Czas na transport. Warto wziąć pod uwagę, że w trakcie przygotowywania kwartalnika nie były jeszcze znane dokładne daty, dlatego w artykule zostały one podane w przybliżeniu, według przewidywań Komisji Europejskiej. Okazało się, że Pakiet został zatwierdzony co najmniej 10 dni wcześniej niż się spodziewaliśmy. Aby otrzymać kwartalnik, wystarczy zostać naszym subskrybentem, zapisując się do newslettera https://newsletter.inelo.pl/.