Pakiet mobilności – kolejny krok za nami, znamy planowane terminy

20.02.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie, w trakcie, którego Rade UE potwierdziła porozumienie polityczne dotyczące Pakietu mobilności, przyjętego w ramach negocjacji (trilogów).

Czas na pierwsze czytanie w Radzie UE

Po zatwierdzeniu porozumienia, teraz czas na pierwsze czytanie w Radzie UE, które prawdopodobnie będzie jedynie formalnością. Co ciekawe, mimo, że pierwsze czytanie się jeszcze nie odbyło, to został przedstawiony termin ostatniego głosowania nad Pakietem mobilności w Parlamencie Europejskim, który został przewidziany w harmonogramie TRAN na czerwiec tego roku.

Co to oznacza?

Jeżeli PE zatwierdzi ostatecznie Pakiet mobilności, pierwsze zmiany z rozporządzenia 561/2006 zaczną obowiązywać 20 dni od ich opublikowania, czyli na przełomie czerwca i lipca. Z puntu widzenia firmy transportowej najistotniejsze wydają się obowiązkowy powrót kierowcy do domu co 4 tygodnie oraz nowe warunki odbierania dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych pod rząd. Na resztę zmian będzie dłuższy okres przygotowania – przynajmniej 18 miesięcy od opublikowania przepisów.

Czy Pakiet mobilności może zostać zablokowany?

Zablokowane Pakietu mobilności mimo, że wydaje się niemożliwe jest prawdopodobne. Największą determinację, aby tak się stało wykazują państwa Europy Środkowo-Wschodniej, dla których przepisy są niekorzystne. Są to działania na różnych płaszczyznach – od przekonywania europosłów, zgłaszania oficjalnych zastrzeżeń, aż po skargi do TSUE. Najwięcej wątpliwości budzą zapisy dotyczące dostępu do rynku, czyli obowiązkowy powrót pojazdu do bazy firmy (w kraju siedziby) co 8 tygodni oraz 4-dniowy zakaz kabotażu w tym samym kraju, tym samym pojazdem. Jako jeden z argumentów przeciwko zapisom podawany jest brak przeprowadzenia oceny skutków w postaci zwiększonej ilości pustych przebiegów, które negatywnie mogą wpłynąć na środowisko, co nie jest zgodne z polityką UE i tzw. Green deal. KE oficjalnie stwierdziła, że mimo zastrzeżeń przepisy pakietu mogą zostać zatwierdzone, a w ciągu 18 miesięcy zanim wejdą w życie, przeprowadzona zostanie ocena ich negatywnych skutków na środowisko, która ewentualnie będzie skutkowała wprowadzeniem dodatkowych zmian.

 Na dalszy rozwój wydarzeń pozostaje nam czekać. Będziemy Państwa informować o wszystkich zmianach.

Przewidywany dalszy proces legislacyjny pakietu mobilności