Odstępstwa od czasu jazdy i odpoczynku zniesione we wszystkich krajach

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarek i odchodzeniem od kolejnych restrykcji, warto zwrócić uwagę na tymczasowe odstępstwa od rozporządzenia 561 w poszczególnych krajach UE odnośnie czasu jazdy i odpoczynku, które wprowadzone były w związku z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest pandemia COVID-19. Obecnie w żadnym kraju UE nie obowiązują już odstępstwa związane z czasem jazdy i odpoczynku, jak również noclegami w kabinie.

Przy weryfikacji naruszeń kierowców, zbieraniu wydruków po wykonanej trasie lub podczas kontroli trzeba pamiętać o odstępstwach, które działały w ostatnich trzech miesiącach. Pomocna może okazać się tabela wyłączeń, przygotowana przez Ekspertów Grupy Inelo: 

Tabela OCRK z odstępstwami

Ponadto oprogramowanie 4Trans automatycznie oznaczy naruszenia, które dobrze jest zweryfikować pod kątem podlegania pod odstępstwa.

Należy również pamiętać, że nadal w sytuacjach wyjątkowych (jak np. przedłużający się postój na granicy, losowe zdarzenia drogowe, nieprzewidywalne sytuacje w związku z wirusem) można odpowiednio opisać powstałe naruszenie na wydruku lub wykresówce – tak samo, jak miało  to miejsce przed pandemią, powołując się na art. 12 rozp. 561/2006.