Kontrole PIP w branży transportowej w 2017 roku

W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 502 firmy transportowe. Przedstawiamy wyniki sprawozdania PIP.

 

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli, kontrolując czas prowadzenia pojazdu, przerw, odpoczynku oraz pracy kierowców. Skontrolowanych zostało 502 przedsiębiorców zatrudniających ogółem ponad 20 tys. pracowników. W przeliczeniu na liczbę skontrolowanych dni pracy daje to liczbę 455 419 dni. Kontrole odbywały się z wykorzystaniem oprogramowania TachoScan Control PIP firmy Inelo do analizowania czasu pracy kierowców.

Aż 80% kontrolowanych przedsiębiorców zajmowało się międzynarodowym transportem rzeczy, zatrudniało do 49 osób i posiadało tabor do 20 pojazdów. Wskazano, że struktura i skala wykrywanych naruszeń pozostaje na niezmiennym poziomie od kilku lat.  

NAJCZĘSTSZE NARUSZENIA

 • Naruszenia rozporządzenia 561/2006/WE.

Najczęstsze naruszenia dotyczące czasu jazdy i odpoczynku to skrócenie dziennego czasu odpoczynku, brak przerwy po 4,5 godzinach jazdy oraz przekroczenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

 • Naruszenia ustawy o czasie pracy kierowców

Najczęściej popełnianym błędem było przekroczenie 10 godzin czasu pracy, jeżeli praca wystąpiła w nocy. Ma to obecnie tym większe znaczenie dla pracodawców, że najnowsza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza sankcję za tego typu naruszenie również podczas kontroli drogowej. Posiadanie i odpowiednie prowadzenie dokumentacji pracowniczej sprawiało problemy ponad 1/3 pracodawców.

PRZYCZYNY NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Przyczyny nieprawidłowości zostały wskazane wprost w sprawozdaniu. Polegają głównie na nieanalizowaniu danych z kart kierowców i tachografów. Wynika to z braku odpowiedniego oprogramowania lub zlecania tych czynności zewnętrznym podmiotom nieposiadającym odpowiedniej wiedzy.

Cytat: Naruszenia przepisów o czasie pracy w transporcie drogowym w istotnym stopniu wynikają z faktu, że część pracodawców (głównie małych firm) ogranicza się wyłącznie do przechowywania tarczek i  danych cyfrowych, a pomija całkowicie ich analizę, która pozwoliłaby na bieżąco eliminować nieprawidłowości. W małych firmach często zleca się zgrywanie danych z  tachografów cyfrowych i  kart kierowców firmom zewnętrznym, a sam pracodawca nie posiada żadnego oprogramowania pozwalającego przeanalizować dane. Często są to biura rachunkowe prowadzące sprawy kadrowe i księgowe, które nie mają wykwalifikowanych pracowników znających się na czasie pracy kierowców. Efektem tego jest brak prawidłowego nadzoru oraz niewłaściwe rozliczanie świadczeń pieniężnych dla kierowców.

WNIOSKI

We wnioskach wskazano czynniki wpływające na poprawę sytuacji w firmach transportowych:

 • Szkolenia dla pracowników:
  Niemniej jednak w firmach, w których kierowcy są regularnie kontrolowani i szkoleni przez pracodawcę, występuje zdecydowanie mniej naruszeń. Warto przy tym wskazać, że najczęściej stwierdzane naruszenie w postaci braku wymaganego odpoczynku dobowego jest wynikiem błędnego rozumowania.

 • Korzystanie z usług profesjonalnych podmiotów analizujących czas pracy kierowców, takich jak Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców:
  Na coraz lepszą sytuację w tym zakresie mają też wpływ firmy zewnętrzne, które obsługują coraz większą liczbę małych i średnich firm transportowych. Profesjonalne kontrolowanie kierowców oraz prawidłowo rozliczany ich czas pracy przynoszą znaczną poprawę w zakresie przestrzegania przepisów regulujących normy prowadzenia pojazdu oraz czas pracy kierowcy.

 • Kary finansowe oraz groźba utraty licencji:
  Dodatkowo utrzymująca się trudna sytuacja ekonomiczna wymusza na przedsiębiorcach dbałość o organizację czasu pracy kierowcy, ponieważ kary nakładane za naruszenia są często bardzo istotnym elementem kosztów prowadzenia działalności transportowej. Ponadto ciągłe i rażące łamanie przepisów może się skończyć utratą dobrej reputacji, a w konsekwencji utratą licencji.

Źródło cytatów oraz grafiki: „Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku”