Aktualne ograniczenia i wymagane dokumenty w wykonywaniu przewozów w Europie – Aktualizacja: 14.09.2021

koronawirus_transport

Aktualizacja: 14.09.2021

W związku z zaostrzającą się sytuacją związaną z COVID-19 wiele z Państw członkowskich wprowadza na nowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się, w tym stosuje nowe wymogi, np. poddania się kwarantannie, wykonania testów czy posiadania odpowiednio wypełnionego formularza. Poniżej zbiór najważniejszych informacji dotyczących sektora transportowego.

Zalecamy aby kierowcy oprócz oświadczeń wymaganych w poszczególnych krajach posiadali druk opublikowany w załączniku nr.3 do wytycznych Komisji Europejskiej. Oświadczenie dostępne jest tutaj. Dokument jest niezbędny w przypadku dowozu kierowcy do pojazdu pozostawionego poza granicami Polski.

NIEMCY

Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Wjazd do Niemiec z:

a. obszarów bez wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19 (Polska):

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

b. obszarów wysokiego ryzyka:

Wymagane zgłoszenie poprzez stronę einreiseanmeldung.de. Negatywny wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary. 

c. obszarów występowania mutacji
Wymagane zgłoszenie poprzez stronę einreiseanmeldung.de. Osoby przewożące zawodowo pasażerów lub towary muszą mieć negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.

Pełna lista krajów przypisanych do poszczególnych obszarów: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=088DB0A8FFD9CEAE602CDDC6EC7E82BB.internet061?nn=2444038

 

Więcej informacji:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

 

Zmiany w przypadku podróży z Portugalii i Rosji do Niemiec

Od 29 czerwca Portugalia i Rosja uznane zostały przez niemieckie władze jako obszary o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na występujące mutacje COVID-19 (Portugalia obecnie uznana przez 2 tygodnie).

Pobyt do 72h w wyżej wymienionych krajach lub w Niemczech: wymagany jest test przeciwko COVID-19 (szczepienie lub bycie ozdrowieńcem nie zwalnia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe z obszaru mutacji).

Pobyt powyżej 72h w wyżej wymienionych krajach lub w Niemczech: wymagany jest test przeciwko COVID-19 (szczepienie lub bycie ozdrowieńcem nie zwalnia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe z obszaru mutacji) oraz zgłoszenie poprzez stronę einreiseanmeldung.de.

09.05.2021r.

Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Polska od 9 maja br. nie jest już uznawana przez władze niemieckie jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń na COVID-19. Obecnie Polska jest obszarem „zwykłego” ryzyka.

W związku z tym faktem, w przypadku dla kierowców wjeżdżających z Polski do Niemiec nie występuje konieczność zgłoszenia ani posiadania negatywnego testu na COVID 19.

Dodatkowo od dnia 09.05.2021r. zmieniają się także przepisy dla osób, które muszą przejść obowiązkową kwarantannę:

od 9 maja 2021 r. (niedziela) we wszystkich krajach związkowych osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą udawać się na kwarantannę. Zwolnienie obowiązuje przy wjeździe z obszaru ryzyka (niem. Risikogebiet) oraz z obszaru podwyższonego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań (niem. Hochrisikogebiet). 

Wymogi dot. szczepienia:

 • 14 dni od podania ostatniej dawki;
 • szczepionka dopuszczona w UE;
 • zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której potwierdzono zachorowanie pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Osoba może korzystać ze zwolnienia z kwarantanny w okresie 28 dni po pozytywnym teście do 6 miesięcy. Wynik testu powinien być w jęz. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Za potwierdzenie bycia ozdrowieńcem może służyć m.in. zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie; pozytywny wynik testu PCR z negatywnym wynikiem testu po zakończonej izolacji; zaświadczenie od lokalnego urzędu ds. zdrowia o przebytej kwarantannie w związku z zachorowaniem na COVID-19. Dokumenty mogą być w formie papierowej lub cyfrowej.

Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców nie ma zastosowania przy wjeździe z obszaru mutacji. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=088DB0A8FFD9CEAE602CDDC6EC7E82BB.internet061?nn=2444038

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

 

Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Przypominamy, że w sytuacji problemów dotyczących działania portalu, lub problemów z jego wypełnieniem istnieje możliwość skorzystania z Zastępczego oświadczenia o wjeździe do DE w formie papierowej

Wersja: PL

Wersja: DE

FRANCJA 

Wszyscy pracownicy transportu drogowego wjeżdżający na terytorium Francji zobowiązani są posiadać wystawione przez pracodawcę oświadczenie „certificat européen,” dostępne na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux . 

Od 20.06.2021r. na terenie Francji nie obowiązuje już godzina policyjna, dlatego kierowcy zawodowi nie mają obowiązku przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów.

Od tego okresu zniesiono także obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, z wyłączeniem przestrzeni zamkniętych i zgrupowań (np. kolejki, targi, stadiony).

LITWA

Od 21 czerwca br. Polska zgodnie z litewskimi przepisami została usunięta z listy krajów podwyższonego ryzyka i nie jest uznawana za kraj ryzyka epidemiologicznego. Lista krajów jest nowelizowana w każdy piątek i obowiązuje od poniedziałku.

Przybywasz na Litwę z Polski w dn. 28 czerwca – 4 lipca br.:

 • musisz wypełnić litewską ankietę dla podróżnych: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. Po jej wypełnieniu otrzymasz mailem QR kod, który w przypadku ewentualnej kontroli będziesz musiał okazać służbom kontrolującym;
 • nie musisz okazywać wyników testu na COVID-19 ani dowodów na szczepienie czy przejście choroby ciągu ostatniego pół roku;
 • nie musisz się izolować.

Przybywasz na Litwę z krajów ryzyka w dn. 28 czerwca – 4 lipca br.:

 • nie musisz się izolować, jeśli masz negatywny wynik testu (PCR wykonanego w ciągu 72 godz. albo antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godz. przed przyjazdem na Litwę).  Wyjątek stanowią osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i inne osoby, dla których przewidziane są dodatkowe zwolnienia. Wynik testu, zaświadczenie o szczepieniu, zaświadczenie o przejściu COVID-19 powinien być podany w jednym z języków urzędowych UE przez instytucję, która wykonała test.
  • Jeżeli przyjeżdżasz na Litwę swoim samochodem to musisz mieć negatywny wynik testu na COVID-19 (test PCR ma być wykonany w ciągu 72 godzin przed przyjazdem na Litwę, test antygenowy ma być wykonany w ciągu 48 godzin przed przyjazdem na Litwę), albo możesz taki test zrobić na Litwie w ciągu 24 godzin po wjeździe.
  • jeżeli przybywasz docelowo na Litwę transportem publicznym (autobus, samolot), musisz posiadać negatywny wynik testu na COVID-19. Test PCR ma być wykonany w ciągu 72 godzin przed przyjazdem na Litwę, test antygenowy ma być wykonany w ciągu 48 godzin przed przyjazdem na Litwę. Przed wejściem na pokład samolotu/autobusu zostaniesz poproszony o okazanie negatywnego wyniku testu.
 • przybywając na Litwę powinieneś nie wcześniej niż 48 h PRZED WJAZDEM wypełnić litewską ankietę dla podróżnych dostępną w języku angielskim: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

 

*Możliwość pominięcia rubryki dotyczącej miejsca kwarantanny dla załóg i członków załogi pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących się międzynarodowym transportem handlowym lub zaangażowanych w międzynarodowy transport handlowy wszystkimi rodzajami transportu, gdy wymagane jest szczepienie w wyznaczonym czasie dowolną dawką szczepionki.

Kierowców nie obowiązuje konieczność posiadania testów przed wjazdem na Litwę, jednak muszą zachowywać izolację od innych osób do czasu opuszczenia tego kraju, jednak nie dłużej niż w okresie 10 dni od wjazdu. Przed wjazdem na Litwę zalecane jest wypełnienie formularza Covidowego dostępnego TUTAJ w którym niestety konieczne jest podanie adresu na Litwie wraz z podaniem miasta lub gminy.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/litwa/litwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

ŁOTWA

W dniu 19 lutego 2021 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Łotewskiej nr 360 „Środki bezpieczeństwa epidemiologicznego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19” w stosunku do przewoźników drogowych. Zgodnie z nim posiadanie testu na obecność COVID19 nie jest wymagane, gdy spełniony jest jeden z warunków:

 • jeżeli przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu
 • jeżeli czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego (lista publikowana jest co piątek tu: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;)  nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/lotwa/zasady-wjazdu-na-lotwe-zawodowych-kierowcow-ciezarowek

od 15 lutego zawodowi kierowcy ciężarówek, którzy przebywali ponad 72 godziny w państwie o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni (tj. obecnie m.in. w Polsce), zobowiązani są wykonać test na Covid-19 ( honorowany jest tylko PCR) przed przyjazdem na Łotwę. Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej. Wynik testu w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim należy mieć przy sobie i okazać na żądanie. Kierowcy zawodowi zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jednak zobowiązani są do wypełnienia ankiety na stronie covidpass.lv i pokazania straży granicznej otrzymanego kodu QR ,należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LV.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

 

Możliwość badania na COVID-19

W tym celu należy dzwonić pod numer 8303 w dni powszednie od 8:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 15:00 oraz w niedziele od 9:00 do 12:00.

BELGIA

Kierowcy zawodowi są zwolnieni z konieczności kwarantanny i testów na COVID 19.

https://www.info-coronavirus.be/en/exemptions/#completely

WŁOCHY

Od 1.09.2021 osoby wjeżdżające do Włoch zobowiązane są do uzupełnienia danych na portalu zgłoszeniowym EU Digital Passenger Locator Form dostępnym pod linkiem https://app.euplf.eu/#/ .  W przypadku problemów technicznych „stare” papierowe oświadczenie https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_16_maggio_2021_eng_compilabile.pdf.

W dokumencie udostępnionym przez Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/08/normativa_covid_30_agosto_eng_471_aggiornato_30.08.pdf znajdziemy informację, że kierowcy zawodowi wykonujący transport międzynarodowy są zwolnieni z przedstawienia testów na COVID-19 i kwarantanny. Nie oznacza to jednak, że są zwolnieni również ze zgłoszeń – kierowcy mimo że są zwolnieni z kwarantanny muszą wypełniać formularz EU Digital Passenger Locator Form.

Więcej informacji znaleźć można także na stronie Ambasady RP w Rzymie: https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch


Wprowadzone zostały obostrzenia związane z testami oraz kwarantanną w zależności od kategorii Państwa w którym się przebywało w trakcie ostatnich 14 dni.

Kierowcy wjeżdżający do Włoch zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów pod warunkiem, że nie występują żadne objawy COVID-19.

W każdym przypadku kierowca powinien posiadać uzupełnione i podpisane oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny TUTAJ. Powinno się także zgłosić wjazd do lokalnej jednostki sanitarnej (ASL) – mailem lub telefonicznie (spis ASL TUTAJ)

Oświadczenie – najważniejsze informacje:

 • Zaświadczenia wypełnia i podpisuje pracownik
 • Zaświadczenie podpisuje w oznaczonym polu pracodawca
 • W przypadku kierowców nie ma konieczności wypełniania pół na temat testów na obecności wirusa COVID-19 oraz miejsca kwarantanny
 • Uzupełniony druk powinien znajdować się w pojeździe

Kierowcy, którzy w 14-dniowym okresie przed ich wjazdem do Włoch przebywali
w Wielkiej Brytanii  powinni wykonać test wymazu molekularnego lub antygenowego najpóźniej w ciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w lokalnym urzędzie zdrowia.

Na terenie Włoch wprowadzono godzinę policyjną, która trwa od 22:00 do 5:00. ​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia.

Obowiązuje też szereg obostrzeń, m. in.:

dla transportu kołowego: należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku np. dokumenty CMR; kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki; należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach;

dla transportu osób: możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%; we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów; konieczne jest stosowanie maseczek; również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte; ww. ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).

Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

Stan wyjątkowy we Włoszech obowiązuje do dnia 31 lipca 2021r.

Więcej informacji oraz pozostałe kategorie Państw na stronach:

HISZPANIA

Podczas wjazdu na teren Hiszpanii nie powinniśmy liczyć się z utrudnieniami jednak ,zalecamy posiadanie zaświadczenia Annex 3 Template of Certificate for International Transport Workers, do którego link znajduje się poniżej:

https://www.ocrk.pl/pliki/Zaswiadczenie_KE.pdf

CZECHY

Kierowcy międzynarodowi pozostają w grupie osób zwolnionych z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, jednak konieczne jest posiadanie przy sobie certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego.

 

 

Źródło: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

SŁOWACJA

Kierowcy oraz członkowie załogi wykonujący transport towarów oraz transport autobusowy i autokarowy zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa Covid-19 i z odbywania obowiązkowej samoizolacji po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej, dodatkowo kierowcy zawodowi przekraczający granicę Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczenia się do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, także nie będą musieli posiadać testów na COVID-19 pod warunkiem okazania oświadczenia Annex 3 Template of Certificate for International Transport Workers, do którego link znajduje się poniżej . Kierowcy nie muszą także zgłaszać swojej podróży na Słowację za pomocą elektronicznej platformy.

https://www.ocrk.pl/pliki/Zaswiadczenie_KE.pdf

WIELKA BRYTANIA

Kierowcy wjeżdżający do Anglii muszą wykonać test na obecność COVID-19, jeśli pobyt będzie dłuższy niż 2 dni. W przypadku pobytu w UK powyżej 48 godzin pierwszy test należy przeprowadzić w przeciągu dwóch dni, a następne testy należy robić co trzy dni.

Nowe przepisy dotyczą kierowców i załóg samochodów ciężarowych oraz kierowców samochodów dostawczych i innych lekkich samochodów ciężarowych. Dotyczy to zarówno przewoźników z Wielkiej Brytanii, jak i spoza Wielkiej Brytanii.

Lista miejsc, gdzie można zrobić testy: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

Kara za brak wykonanego testu może wynieść do 2000 GBP.

Przed wjazdem do Wielkiej Brytanii konieczne jest także dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, w którym pracownik lub osoba wykonująca to w jego imieniu musi podać dane kierowcy m.in.: adres e-mail, nr telefonu, dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych, numer paszportu, miejsce przekraczania granicy oraz miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB. Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Link do zgłoszenia: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Źródło:

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver#when-you-must-get-tested

AUSTRIA

Kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

W przypadku tranzytu przez Austrię konieczne jest spełnienie warunków umożliwiających wjazd z Austrii do kolejnego kraju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

NORWEGIA

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują zarobkowo międzynarodowy transport osób i towarów, lub którzy są w drodze do wykonania zlecenia albo wracają z jego wykonania, są zwolnieni z obowiązku okazywania na granicy negatywnego testu na COVID-19 wykonanego przed wjazdem do Norwegii.

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują odpłatnie transport międzynarodowy, są również zwolnieni z obowiązku wykonania testu na granicy.

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują odpłatnie transport międzynarodowy, są też zwolnieni z kwarantanny jeśli przekraczają granicę Norwegii w czasie pracy. W czasie wolnym powinni przestrzegać zasad kwarantanny, czyli unikać kontaktu z innymi osobami (i zawsze nosić maseczkę).

Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Norwegii (najlepiej internetowo, korzystając ze strony https://reg.entrynorway.no/, ewentualnie poprzez wypełnienie formularza), dotyczy również kierowców. Z obowiązku rejestracji podróży zwolnione są tylko osoby z certyfikatem COVID – koronasertifikat (np. polskim czy norweskim), w którym jest wpisane, że są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/norwegia/covid-19-pytania-i-odpowiedzi

IRLANDIA

Od 16.01 br. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii będą musiały przedłożyć negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

Zwolnienie z obowiązku przedkładania negatywnego wyniku testu dotyczy:

 • pracowników transportu międzynarodowego (przewoźnicy, piloci i załogi statków powietrznych, kapitanowie i załogi statków morskich) i funkcjonariuszy Gardy w trakcie wykonywanie swoich obowiązków;

Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej Irlandii: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#new-pre-departure-testing-requirements-from-16-january-2021

HOLANDIA

Od 15 czerwca Holandia wyznaczyła Wielką Brytanię jako obszar bardzo wysokiego ryzyka ze względu na sytuację COVID. Decyzja oznacza, że podróżni z Wielkiej Brytanii do Holandii mają następujące obowiązki:

 • Obowiązek kwarantanny przy przybyciu do NL
 • Negatywny test PCR przy przybyciu do NL
 • Negatywny test antygenowy przy wyjeździe zorganizowanym transportem

Sektor transportu jest wyłączony z tych środków. Nawet jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii trwa dłużej niż 48 godzin, nie jest wymagane badanie przed wjazdem do Holandii i nie ma potrzeby poddawania się kwarantannie. Towary i transport mogą odbywać się zarówno promem, jak i tunelem pod kanałem. Kierowcy muszą jednak wypełnić oświadczenie o kwarantannie . W oświadczeniu o kwarantannie stwierdza się, że należy przedstawić „dokumenty uzupełniające”, w tym kod 95 i list przewozowy. Dozwolonych będzie tutaj kilka rodzajów dokumentów, jeśli wykażą, że kierowca jest w drodze do przewozu towarów.

POLSKA

Od 24 czerwca 2021 r., 7-dniowej kwarantannie podlegają osoby przyjeżdżające do Polski z „państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”.

Dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie osób przyjeżdżających do Polski z Brazylii, Indii, RPA oraz Wielkiej Brytanii.

Utrzymane zostały jednocześnie dotychczasowe wyjątki i obowiązek kwarantanny w dalszym ciągu NIE DOTYCZY m.in. kierowców zawodowych

Zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny:

14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”;

18) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej;”

 

Oznacza to, że osoby zaszczepione szczepionką dopuszczoną w UE oraz ozdrowieńcy również są zwolnieni z kwarantanny. Muszą jednak to odpowiednio udokumentować:

Do pkt 14 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej szczepienie przeciwko COVID-19 zaświadczeniem o wykonaniu tego szczepienia wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim;

Do pkt 18 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dokumentem wystawionym w języku polskim albo w języku angielskim.

SŁOWENIA

Aktualizacja 16.08.2021r.

Rząd Słowenii wydał rozporządzenie określające warunki wjazdu do Republiki Słowenii w celu powstrzymania i kontroli choroby zakaźnej COVID-19. Nowe przepisy wchodzą w życie od 16 sierpnia i obowiązują do 22 sierpnia 2021 r. włącznie. Zawierają dwie kluczowe aktualizacje: posiadanie odpowiedniego dowódu wyzdrowienia, szczepienia lub badania (RVT) oraz wyjątki dla podróżujących w tranzycie, które mają zastosowanie tylko do 22 sierpnia i tylko do osób bez stałego miejsca zamieszkania w Słowenii.

Dowód RVT (recovered/vaccinated/tested) (ozdrowieniec/zaszczepiony/przebadany)

Tylko osoby, które spełnią warunek wyzdrowienia, zaszczepienia, przebadania (RVT) będą mogły wjechać do Słowenii bez nakazu 10-dniowej kwarantanny w domu. Odpowiedni dowód RVT jest określony w rozporządzeniu w sprawie tymczasowych środków mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Pięć wyjątków od obowiązku kwarantanny

Istnieje pięć wyjątków dotyczących wjazdu do Słowenii, gdy kwarantanna i dowód RVT nie są wymagane.

Wjazd do Słowenii bez konieczności poddania się kwarantannie w domu lub przedstawienia dowodu RVT jest dozwolony w przypadku:

 • osoby oddelegowane do wykonywania zadań w sektorze transportu międzynarodowego, które opuszczają Słowenię w ciągu 12 godzin od przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu granicy osoba musi przedstawić zaświadczenie dla pracowników transportu międzynarodowego z załącznika 3 do komunikatu Komisji w sprawie wdrażania zielonych pasów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług (Dz. U. Nr 96 z 24.03.2020, s. 1) lub inny stosowny dokument, z którego wynika, że ​​osoby te zostały oddelegowane przez ich pracodawcę;
 • dzieci poniżej 15 roku życia, które przekraczają granicę wraz z bliskim członkiem rodziny, który nie został poddany kwarantannie domowej lub któremu nie odmówiono wjazdu do Słowenii, lub w zorganizowanej grupie eskortowanej przez nauczyciela lub opiekuna, któremu nie nakazano kwarantannie w domu lub nie odmówiono mu wjazdu do Republiki Słowenii;
 • osoby posiadające lub dzierżawiące grunty w strefie przygranicznej lub po obu stronach granicy państwowej i przekraczające granicę państwową z państwem sąsiednim w celu wykonywania prac rolniczych i leśnych oraz powracające do Słowenii w ciągu 10 godzin od przekroczenia granicy (niniejsze wyjątek dotyczy również bliskich członków rodziny oraz innych osób mających miejsce zamieszkania pod tym samym adresem podczas wspólnych podróży);
 • transgraniczni pracownicy migrujący, którzy są zatrudnieni w państwie członkowskim UE lub kraju strefy Schengen i mieszkają w odległości 10 km od wspólnej granicy Słowenii i kraju sąsiedniego i powracają w ciągu pięciu dni od przekroczenia granicy;
 • osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Słowenii, które przemieszczają się tranzytem przez Słowenię i opuszczają Słowenię w możliwie najkrótszym czasie lub w ciągu 12 godzin od wjazdu;

W przypadku ostatniego opisanego zwolnienia należy pamiętać, że jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania w Słowenii wjeżdża do Słowenii, nie jest w tranzycie, ale wjeżdża z zamiarem powrotu do domu. Zwolnienie jest tymczasowe i ważne do 22 sierpnia 2021 r. 

Od 23 sierpnia 2021 r. tranzyt przez Słowenię nie będzie już możliwy bez przedstawienia dowodu spełnienia zasady ozdrowieńcy-zaszczepieni-przetestowani.

Aktualizacja 14.07.2021

Władze Słowenii opublikowały dziś aktualizację rozporządzenia w sprawie przekraczania granic, na mocy którego od 15 lipca do 15 sierpnia br. kierowcy w ruchu międzynarodowym oraz osoby przejeżdżające przez Słowenię tranzytem w dalszym ciągu będą zwolnione z obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających szczepienie na covid-19, przebycie choroby lub negatywny wynik testu.

Jednocześnie władze Słowenii pracują nad stałym rozwiązaniem dotyczącym kierowców zawodowych, gdyż obecne jest tylko środkiem tymczasowym, który obowiązywać będzie przez najbliższe 30 dni.

——-

Od 15 lipca br. wjazd/przejazd przez Słowenię możliwy będzie jedynie po okazaniu dowodu przyjęcia szczepionki na covid-19, dowodu przebycia choroby covid-19 (ozdorwieńcy) lub negatywnego wyniku testu na covid-19 (PCR 72h, HAG 48h). Akceptowane mają być również unijne certyfikaty covid-19. Obowiązek ten dotyczy także kierowców zawodowych wykonujących przewozy rzeczy lub osób. W przypadku braku posiadania przez kierowcę ww. dowodów może on zostać skierowany na kwarantannę. Na chwilę obecną Słowenia nie przewiduje organizacji punktów testowania na granicach. Według władz Słowenii to przewoźnicy powinni sami zadbać o organizację testów dla kierowców, którzy nie są zaszczepieni

Źródło:

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/109694-colour-coded-lists-of-countries-to-be-scrapped-and-same-conditions-for-all-travellers-entering-slovenia-to-apply-from-july-15-vaccinated-recovered-tested-rule-in-place-for-all-transiting-travellers-and-drivers-of-goods-vehicles

https://www.gov.si/novice/2021-08-14-izjema-brez-karantene-in-pct-bo-za-tranzit-veljala-do-22-avgusta/

 

Uzgodnienia Państw członkowskich UE

Państwa członkowskie uzgodniły, że nie będzie ograniczeń, takich jak kwarantanna czy badania, wobec podróżnych przybywających z „zielonych” regionów niestety w wielu Państwach pomimo wyjątków trzeba spełnić dodatkowe formalności administracyjne – np. uzupełnić odpowiednie formularze.

Oficjalne statusy poszczególnych krajów, jak również najważniejsze obostrzenia można sprawdzać również na oficjalnej mapie dostępnej na stronie: https://reopen.europa.eu/pl/map/DEU/2002

 

Wszystko to sprawdzisz na aktualizowanej na bieżąco mapie. Wystarczy kliknąć na kontur kraju.