Aktualne ograniczenia i wymagane dokumenty w wykonywaniu przewozów w Europie – Aktualizacja: 29.12.2021

koronawirus_transport

Aktualizacja: 29.12.2021

W związku z zaostrzającą się sytuacją związaną z COVID-19 wiele z Państw członkowskich wprowadza na nowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się, w tym stosuje nowe wymogi, np. poddania się kwarantannie, wykonania testów czy posiadania odpowiednio wypełnionego formularza. Poniżej zbiór najważniejszych informacji dotyczących sektora transportowego.

Zalecamy aby kierowcy oprócz oświadczeń wymaganych w poszczególnych krajach posiadali druk opublikowany w załączniku nr.3 do wytycznych Komisji Europejskiej. Oświadczenie dostępne jest tutaj. Dokument jest niezbędny w przypadku dowozu kierowcy do pojazdu pozostawionego poza granicami Polski.

NIEMCY

Od 20 grudnia 2021r. Wielka Brytania i Irlandia Północna zostały uznane przez Niemiecki Instytut Roberta Kocha za obszar na którym występują mutacje wirusa, w związku z tym przypominamy o sposobie postępowania w przypadku przebywania na terytorium tych krajów.


Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Polska  od 5 grudnia br. Została zakwalifikowana przez władze niemieckie jako obszar wysokiego ryzyka – Hochrisikogebiet (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Możesz skrócić kwarantannę, jeżeli wykonasz drugi test po 5 dniach od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie. Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają: 

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgranczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn;
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
 • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
 • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

(https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech)

Przypominamy także,  że zgodnie z obowiązującymi od 24.11.2021r. w Niemczech obostrzeniami kierowcy zawodowi podczas wjazdu na teren zakładu pracy, na rzecz którego wykonują usługę transportową (celem załadunku lub rozładunku towaru) podlegają obowiązkowi okazania dowodu szczepienia, ozdrowienia lub negatywnego testu (tzw. zasada 3G). Wymóg ten nie dotyczy jednak kierowców ciężarówek, jeśli fizyczny kontakt z innymi osobami w miejscu pracy, do którego wjeżdżają, jest wykluczony.

Jednakże każdy zakład pracy może ustalić wewnętrzny przepis regulaminowy, zgodnie z którym wejście/wjazd na teren zakładowy może odbyć się tylko po okazaniu certyfikatu potwierdzającego przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 lub  przebycie tej choroby, czy też negatywny test, dlatego też zalecamy kontakt  z niemieckimi kontrahentami w celu ustalenia, czy wymaga od pracowników swoich zagranicznych partnerów posiadanie certyfikatu.


Informujemy, że od środy 24 listopada w Niemczech zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące covid-19

 • Pracownicy, właściciele i operatorzy mają wstęp do miejsca pracy (w których nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi), tylko jeśli zostali przetestowani, wyzdrowieli lub są zaszczepieni (niemiecka zasada: 3G, angielska: TRV, EC, DCC) i jeśli obecnie nie wykazują typowych objawów lub oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Przy wejściu do miejsca pracy należy posiadać dowód szczepienia, dowód powrotu do zdrowia lub dowód negatywnego wyniku testu. Testy antygenowe mają ważność 24h, testy PCR – 48h.

W związku z powyższym sugerujemy  bezpośredni kontakt z Państwa klientami na terenie Niemiec, celem weryfikacji w jaki sposób odbywał będzie się załadunek/ rozładunek (czy będzie występował kontakt z innymi osobami) i czy na danym terenie wymagane będzie potwierdzenie przestrzegania reguły 3G*.

*„Reguła 3G” (tj. przestrzenie publiczne są otwarte tylko dla tych, którzy są zaszczepieni, przechorowali lub są przetestowani – geimpft , genesen , getestet )

Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury

https://www.dw.com/pl/niemcy-do-pracy-tylko-ze-szczepieniem-albo-testem/a-59888880

 


Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem.

Wjazd do Niemiec z:

a. obszarów bez wysokiego ryzyka zakażenia COVID-19 (Polska):

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • pracownicy transgraniczni;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin.

b. obszarów wysokiego ryzyka:

Wymagane zgłoszenie poprzez stronę einreiseanmeldung.de. Negatywny wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary. 

c. obszarów występowania mutacji
Wymagane zgłoszenie poprzez stronę einreiseanmeldung.de. Osoby przewożące zawodowo pasażerów lub towary muszą mieć negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.

Pełna lista krajów przypisanych do poszczególnych obszarów: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=088DB0A8FFD9CEAE602CDDC6EC7E82BB.internet061?nn=2444038

 

Więcej informacji:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

 

Zmiany w przypadku podróży z Portugalii i Rosji do Niemiec

Od 29 czerwca Portugalia i Rosja uznane zostały przez niemieckie władze jako obszary o szczególnie wysokim ryzyku ze względu na występujące mutacje COVID-19 (Portugalia obecnie uznana przez 2 tygodnie).

Pobyt do 72h w wyżej wymienionych krajach lub w Niemczech: wymagany jest test przeciwko COVID-19 (szczepienie lub bycie ozdrowieńcem nie zwalnia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe z obszaru mutacji).

Pobyt powyżej 72h w wyżej wymienionych krajach lub w Niemczech: wymagany jest test przeciwko COVID-19 (szczepienie lub bycie ozdrowieńcem nie zwalnia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe z obszaru mutacji) oraz zgłoszenie poprzez stronę einreiseanmeldung.de.

09.05.2021r.

Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Polska od 9 maja br. nie jest już uznawana przez władze niemieckie jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń na COVID-19. Obecnie Polska jest obszarem „zwykłego” ryzyka.

W związku z tym faktem, w przypadku dla kierowców wjeżdżających z Polski do Niemiec nie występuje konieczność zgłoszenia ani posiadania negatywnego testu na COVID 19.

Dodatkowo od dnia 09.05.2021r. zmieniają się także przepisy dla osób, które muszą przejść obowiązkową kwarantannę:

od 9 maja 2021 r. (niedziela) we wszystkich krajach związkowych osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą udawać się na kwarantannę. Zwolnienie obowiązuje przy wjeździe z obszaru ryzyka (niem. Risikogebiet) oraz z obszaru podwyższonego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań (niem. Hochrisikogebiet). 

Wymogi dot. szczepienia:

 • 14 dni od podania ostatniej dawki;
 • szczepionka dopuszczona w UE;
 • zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (np. w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której potwierdzono zachorowanie pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR lub inną metodą amplifikacji kwasu nukleinowego. Osoba może korzystać ze zwolnienia z kwarantanny w okresie 28 dni po pozytywnym teście do 6 miesięcy. Wynik testu powinien być w jęz. w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Za potwierdzenie bycia ozdrowieńcem może służyć m.in. zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie; pozytywny wynik testu PCR z negatywnym wynikiem testu po zakończonej izolacji; zaświadczenie od lokalnego urzędu ds. zdrowia o przebytej kwarantannie w związku z zachorowaniem na COVID-19. Dokumenty mogą być w formie papierowej lub cyfrowej.

Zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców nie ma zastosowania przy wjeździe z obszaru mutacji. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=088DB0A8FFD9CEAE602CDDC6EC7E82BB.internet061?nn=2444038

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

 

Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Przypominamy, że w sytuacji problemów dotyczących działania portalu, lub problemów z jego wypełnieniem istnieje możliwość skorzystania z Zastępczego oświadczenia o wjeździe do DE w formie papierowej

Wersja: PL

Wersja: DE

FRANCJA 

Wszyscy pracownicy transportu drogowego wjeżdżający na terytorium Francji zobowiązani są posiadać wystawione przez pracodawcę oświadczenie „certificat européen,” dostępne na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux . 

Od 20.06.2021r. na terenie Francji nie obowiązuje już godzina policyjna, dlatego kierowcy zawodowi nie mają obowiązku przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów.

Od tego okresu zniesiono także obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, z wyłączeniem przestrzeni zamkniętych i zgrupowań (np. kolejki, targi, stadiony).

LITWA

Od 4 października Polska znajduje się na liście krajów podwyższonego ryzyka. Lista krajów jest nowelizowana w każdy piątek i obowiązuje od poniedziałku. Aktualna lista krajów tworzona jest na postawie mapy publikowanej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Polska nadal jest w zielonej grupie państw. Jeśli przybywasz na Litwę z Polski od 4 października br.:

 

 • musisz wypełnić litewską ankietę dla podróżnych dostępną TUTAJ. Po jej wypełnieniu otrzymasz mailem QR kod, który w przypadku ewentualnej kontroli będziesz musiał okazać służbom kontrolującym;
 • musisz okazać negatywny wynik testu na COVID-19 lub dowody odbycia szczepienia lub przebycia koronawirusa ciągu ostatniego pół roku;
 • możesz wykonać jeden z dwóch testów (PCR wykonany może być najwcześniej 72 godziny przed przybyciem na Litwę, antygenowy – 48 godz.);
 • test nie obowiązuje cię tylko w tych przypadkach: jedziesz tranzytem, zostałeś zaszczepiony (obydwie dawki, a od przyjęcia drugiej dawki minęło 14 dni) przeciw COVID-19 lub chorowałeś na COVID-19 w ciągu 180 dni przed przyjazdem na Litwę (zostało to potwierdzone testem PCR). W przypadku szczepienia i przebytej choroby musisz mieć zaświadczenie ze swojego zakładu opieki zdrowotnej w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej lub Unijny Certyfikat Covidowy. Test nie obowiązuje dzieci do 16 roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/litwa

ŁOTWA

Rząd w Łotwie w okresie od 21.10-14.11.2021r. wprowadził nakaz przebywania w miejscu pracy lub w domu.  W okresie od 20.00 do 5.00 wszyscy obywatele zobowiązani są do przebywania w swoim miejscu zamieszkania w gospodarstwie domowym lub w miejscy pracy. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania lub pobytu z uzasadnionych powodów należy wypełnić oświadczenie. Ze względu na brak szczególnych wytycznych dla kierowców międzynarodowych, zachęcamy, aby kierowcy wykonujący w tym czasie przewozy na terenie Łotwy, posiadali wypełnione wzór takiego oświadczenia.

Oświadczenie w języku łotewskim

Oświadczenie w języku angielskim

Oświadczenie w języku rosyjskim

Źródło: https://www.vp.gov.lv/lv/covid-19

BELGIA

Kierowcy zawodowi są zwolnieni z konieczności kwarantanny i testów na COVID 19.

https://www.info-coronavirus.be/en/exemptions/#completely

WŁOCHY

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej  wymogu posiadania we Włoszech certyfikatu unijnego od 15 października br. informujemy, że 14 października 2021 r.  włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Zrównoważonej Mobilności oraz Ministerstwo Zdrowia wydały notę wyjaśniającą w sprawie przepisów dotyczących certyfikatu unijnego (tzw. green pass) m.in. dla sektora transportu drogowego. Z wyjaśnień tych wynika, że kierowcy w ruchu międzynarodowym nieposiadający green pass mogą wjechać na miejsce rozładunku/załadunku na terenie Włoch pod warunkiem, że wszelkie czynności z tym związane są wykonywane przez innych pracowników.

W dalszym ciągu sugerujemy bezpośredni kontakt z Państwa klientami na terenie Włoch, ponieważ za kontrolę green pass i organizację pracy odpowiadają pracodawcy.

Źródło: TLP, https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nota_chiarimento_autotrasporto_merci_trasporto_marittimo


Od 15 października br. wymóg posiadania certyfikatu unijnego (tzw. green pass, paszport covidowy)* we Włoszech zostanie rozciągnięty także na miejsca świadczenia pracy. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy każdej osoby podejmującej jakąkolwiek aktywność zawodową w sektorze prywatnym na terenie Włoch. Wymóg ten rozciągać się będzie na wszystkie osoby podejmujące w ww. miejscach jakąkolwiek aktywność zawodową, formacyjną lub wolontariacką, również w sytuacji, gdy ma ona miejsce na podstawie umów zawartych przez te osoby z podmiotem zewnętrznym. Przepisy te nie wprowadzają żadnych wyjątków dla pracowników zagranicznych, ani kierowców w transporcie międzynarodowym.

Obwiązek wprowadza dekret z dnia 21.09.2021r.  Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg)

Niestety włoskie przepisy są sformułowane na tyle nieprecyzyjnie, że Ambasada RP w Rzymie nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy kierowcy zawodowi wykonujący transport międzynarodowy wjeżdżający do Włoch w celu załadunek/rozładunek/tranzyt będą musieli przedstawiać green pass? Ambasadzie wydaje się jednak, że wymóg posiadania green pass będzie również dotyczył kierowców zawodowych wykonujących transport międzynarodowy.

Ambasada sugeruje, aby skontaktować się z włoskimi kontrahentami w celu ustalenia, czy wymaga od pracowników swoich zagranicznych partnerów posiadania certyfikatu, dlatego że odpowiedzialność za kontrolowanie green pass w miejscu pracy spoczywa bowiem zgodnie z nowymi przepisami na pracodawcach/zleceniodawcach.

*Certyfikat unijny (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadcza o:

 • ukończeniu całego cyklu szczepień LUB
 • przebytej chorobie COVID-19 LUB
 • negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch. 

Źródło:TLP


Od 1.09.2021 osoby wjeżdżające do Włoch zobowiązane są do uzupełnienia danych na portalu zgłoszeniowym EU Digital Passenger Locator Form dostępnym pod linkiem https://app.euplf.eu/#/ .  W przypadku problemów technicznych „stare” papierowe oświadczenie https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_16_maggio_2021_eng_compilabile.pdf.

W dokumencie udostępnionym przez Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/08/normativa_covid_30_agosto_eng_471_aggiornato_30.08.pdf znajdziemy informację, że kierowcy zawodowi wykonujący transport międzynarodowy są zwolnieni z przedstawienia testów na COVID-19 i kwarantanny. Nie oznacza to jednak, że są zwolnieni również ze zgłoszeń – kierowcy mimo że są zwolnieni z kwarantanny muszą wypełniać formularz EU Digital Passenger Locator Form.

Więcej informacji znaleźć można także na stronie Ambasady RP w Rzymie: https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch


Wprowadzone zostały obostrzenia związane z testami oraz kwarantanną w zależności od kategorii Państwa w którym się przebywało w trakcie ostatnich 14 dni.

Kierowcy wjeżdżający do Włoch zwolnieni są z kwarantanny oraz obowiązkowych testów pod warunkiem, że nie występują żadne objawy COVID-19.

W każdym przypadku kierowca powinien posiadać uzupełnione i podpisane oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny TUTAJ. Powinno się także zgłosić wjazd do lokalnej jednostki sanitarnej (ASL) – mailem lub telefonicznie (spis ASL TUTAJ)

Oświadczenie – najważniejsze informacje:

 • Zaświadczenia wypełnia i podpisuje pracownik
 • Zaświadczenie podpisuje w oznaczonym polu pracodawca
 • W przypadku kierowców nie ma konieczności wypełniania pół na temat testów na obecności wirusa COVID-19 oraz miejsca kwarantanny
 • Uzupełniony druk powinien znajdować się w pojeździe

Kierowcy, którzy w 14-dniowym okresie przed ich wjazdem do Włoch przebywali
w Wielkiej Brytanii  powinni wykonać test wymazu molekularnego lub antygenowego najpóźniej w ciągu 48 godzin od wjazdu do Włoch w lokalnym urzędzie zdrowia.

Na terenie Włoch wprowadzono godzinę policyjną, która trwa od 22:00 do 5:00. ​​​We wskazanych godzinach dozwolone jest przemieszczanie się jedynie z uzasadnionych powodów związanych z wykonywaną pracą, w sytuacji wyższej konieczności oraz w nagłych przypadkach, związanych np. ze stanem zdrowia.

Obowiązuje też szereg obostrzeń, m. in.:

dla transportu kołowego: należy posiadać dokumentację dot. przewożonego ładunku np. dokumenty CMR; kierowcy powinni pozostawać w kabinie samochodu, jeśli nie mają rękawiczek i maseczki; należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach;

dla transportu osób: możliwe wypełnienie pojazdu maksymalnie w 50%; we wszystkich pojazdach przewożących 6 i więcej pasażerów – w jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów; konieczne jest stosowanie maseczek; również kierowca musi być wyposażony w odpowiednie środki ochronne i miejsce obok niego nie może być zajęte; ww. ograniczeń nie stosuje się wobec osób, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małżonków i osób utrzymujących stałe relacje (w razie kontroli należy udowodnić to oświadczeniem).

Na terenie całego kraju obowiązuje kategoryczny nakaz noszenia przy sobie maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych we wszystkich przestrzeniach zamkniętych innych niż prywatne lokale mieszkalne oraz na świeżym powietrzu z wyjątkiem przestrzeni, które ze względu na charakterystykę miejsca lub okoliczności w sposób ciągły zapewniają odizolowanie od osób innych niż współdomownicy (dopuszcza się użycie każdego rodzaju maseczek, w tym maseczek tkaninowych).

Stan wyjątkowy we Włoszech obowiązuje do dnia 31 lipca 2021r.

Więcej informacji oraz pozostałe kategorie Państw na stronach:

HISZPANIA

Podczas wjazdu na teren Hiszpanii nie powinniśmy liczyć się z utrudnieniami jednak ,zalecamy posiadanie zaświadczenia Annex 3 Template of Certificate for International Transport Workers, do którego link znajduje się poniżej:

https://www.ocrk.pl/pliki/Zaswiadczenie_KE.pdf

CZECHY

Kierowcy międzynarodowi pozostają w grupie osób zwolnionych z obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, jednak konieczne jest posiadanie przy sobie certyfikatu dla personelu transportu międzynarodowego.

 

 

Źródło: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx

https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

SŁOWACJA

Kierowcy oraz członkowie załogi wykonujący transport towarów oraz transport autobusowy i autokarowy zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa Covid-19 i z odbywania obowiązkowej samoizolacji po wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej, dodatkowo kierowcy zawodowi przekraczający granicę Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczenia się do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, także nie będą musieli posiadać testów na COVID-19 pod warunkiem okazania oświadczenia Annex 3 Template of Certificate for International Transport Workers, do którego link znajduje się poniżej . Kierowcy nie muszą także zgłaszać swojej podróży na Słowację za pomocą elektronicznej platformy.

https://www.ocrk.pl/pliki/Zaswiadczenie_KE.pdf

WIELKA BRYTANIA

Kierowcy wjeżdżający do Anglii muszą wykonać test na obecność COVID-19, jeśli pobyt będzie dłuższy niż 2 dni. W przypadku pobytu w UK powyżej 48 godzin pierwszy test należy przeprowadzić w przeciągu dwóch dni, a następne testy należy robić co trzy dni.

Nowe przepisy dotyczą kierowców i załóg samochodów ciężarowych oraz kierowców samochodów dostawczych i innych lekkich samochodów ciężarowych. Dotyczy to zarówno przewoźników z Wielkiej Brytanii, jak i spoza Wielkiej Brytanii.

Lista miejsc, gdzie można zrobić testy: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations

Kara za brak wykonanego testu może wynieść do 2000 GBP.

Przed wjazdem do Wielkiej Brytanii konieczne jest także dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, w którym pracownik lub osoba wykonująca to w jego imieniu musi podać dane kierowcy m.in.: adres e-mail, nr telefonu, dane osoby do kontaktu w sytuacjach awaryjnych, numer paszportu, miejsce przekraczania granicy oraz miejsce w którym będzie przebywał na terenie GB. Zgłoszenie można wykonać nie wcześniej niż na 48h przed planowanym wjazdem do Wielkiej Brytanii.

Link do zgłoszenia: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Źródło:

https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver#when-you-must-get-tested

AUSTRIA

Od 22 listopada 2021 r. (od północy) wprowadzony został powszechny lockdown. Lockdown, zgodnie z przepisami austriackimi przewidziany jest na 10 dni i może być powtarzany na kolejne 10-dniowe okresy czasu. Federalny rząd Austrii ogłosił, że powszechny lockdown nie powinien przekroczyć 20 dni. Następnie, o ile sytuacja na to pozwoli, zakładane jest ograniczenie lockdownu i jego utrzymanie tylko do osób niezaszczepionych. Opuszczenie własnej prywatnej przestrzeni mieszkalnej i przebywanie poza nią jest generalnie dozwolone tylko w określonych celach dla wszystkich osób (zaszczepionych / wyleczonych i nieszczepionych):

 • aby zapobiec bezpośredniemu niebezpieczeństwu życia, ciała i mienia
 • aby opiekować się i nieść pomoc osobom potrzebującym wsparcia, a także korzystać z praw rodzinnych i wypełniać obowiązki rodzinne
 • na pokrycie niezbędnych podstawowych potrzeb życia codziennego (np. kontakt z poszczególnymi najbliższymi krewnymi)
 • w celach zawodowych i szkoleniowych, w razie potrzeby
 • w celu przebywania na zewnątrz w celu relaksu fizycznego i psychicznego (np. spacery, jogging itp.)
 • prowadzenia procesów administracyjnych lub sądowych, których nie można odroczyć (m.in. udział w publicznych posiedzeniach ogólnych organów przedstawicielskich, ustnych rozprawach przed sądami i organami administracji)
 • do udziału w wyborach
 • w celu wejścia na teren niektórych, zwolnionych lokali handlowych (np. sklepy spożywcze)

Miejsce pracy:

Nadal obowiązuje regulacja 3G w miejscu pracy. Jeżeli jest to możliwe zaleca się pracę zdalną. Maska FFP2 jest obowiązkowa w zamkniętych pomieszczeniach w miejscu pracy. Nie dotyczy to sytuacji, w których nie ma fizycznego kontaktu z innymi ludźmi lub jeśli ryzyko infekcji można zminimalizować za pomocą innych urządzeń ochronnych.

W dalszym ciągu nie jest wymagane przedstawienie dowodu 3G w przypadku maksymalnie dwóch kontaktów dziennie z innymi osobami na zewnątrz, jeżeli każdy z nich nie trwa dłużej niż 15 minut. Sytuacja ta dotyczy np. dla kierowców zawodowych, których kontakty ograniczają się do przekazania dokumentów.

https://news.wko.at/news/oesterreich/Lockdown-ab-22.11.2021.html

https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/coronavirus-informationen-transport-und-verkehr.html


Rząd federalny Austrii ogłosił, że od 1 listopada 2021r. w miejscu pracy wymagany będzie certyfikat 3G (Dowód szczepienia przeciwko COVID-19 , negatywny test lub potwierdzenie ozdrowienia z COVID-19)

Obowiązek dostarczenia dowodów przez 3-G nie dotyczy pracowników, którzy ze względu na zakres obowiązków mają maksymalnie dwa kontakty fizyczne na zewnątrz przez maksymalnie 15 minut dziennie. Są to na przykład leśnicy, którzy pracują w lesie lub kierowcy zawodowi, którzy siedzą sami w kabinie pojazdu i których kontakt ogranicza się do maksymalnie dwóch krótkich kontaktów przy przekazywaniu dokumentów.

Okres przejściowy obowiązuje od 1 do 14 listopada włącznie: Każdy, kto nie posiada w tym czasie certyfikatu 3G w miejscu pracy, musi przez cały czas nosić maskę FFP2.

Źródło:

https://www.bma.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-3-G-am-Arbeitsplatz.html

https://news.wko.at/news/oesterreich/3G-am-Arbeitsplatz.html?utm_source=mailworx&utm_medium=email&utm_content=%c2%bb+mehr+infos+…&utm_campaign=wko%c3%b6+%7c+newsletter+196+-+coronavirus+%7c+102021&utm_term=n%2fa

Tekst Rozporządzenia:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_441/BGBLA_2021_II_441.html

NORWEGIA

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują zarobkowo międzynarodowy transport osób i towarów, lub którzy są w drodze do wykonania zlecenia albo wracają z jego wykonania, są zwolnieni z obowiązku okazywania na granicy negatywnego testu na COVID-19 wykonanego przed wjazdem do Norwegii.

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują odpłatnie transport międzynarodowy, są również zwolnieni z obowiązku wykonania testu na granicy.

Kierowcy zawodowi, którzy wykonują odpłatnie transport międzynarodowy, są też zwolnieni z kwarantanny jeśli przekraczają granicę Norwegii w czasie pracy. W czasie wolnym powinni przestrzegać zasad kwarantanny, czyli unikać kontaktu z innymi osobami (i zawsze nosić maseczkę).

Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Norwegii (najlepiej internetowo, korzystając ze strony https://reg.entrynorway.no/, ewentualnie poprzez wypełnienie formularza), dotyczy również kierowców. Z obowiązku rejestracji podróży zwolnione są tylko osoby z certyfikatem COVID – koronasertifikat (np. polskim czy norweskim), w którym jest wpisane, że są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/norwegia/covid-19-pytania-i-odpowiedzi

IRLANDIA

Od 16.01 br. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii będą musiały przedłożyć negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem.

Zwolnienie z obowiązku przedkładania negatywnego wyniku testu dotyczy:

 • pracowników transportu międzynarodowego (przewoźnicy, piloci i załogi statków powietrznych, kapitanowie i załogi statków morskich) i funkcjonariuszy Gardy w trakcie wykonywanie swoich obowiązków;

Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej Irlandii: https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/#new-pre-departure-testing-requirements-from-16-january-2021

HOLANDIA

Od 15 czerwca Holandia wyznaczyła Wielką Brytanię jako obszar bardzo wysokiego ryzyka ze względu na sytuację COVID. Decyzja oznacza, że podróżni z Wielkiej Brytanii do Holandii mają następujące obowiązki:

 • Obowiązek kwarantanny przy przybyciu do NL
 • Negatywny test PCR przy przybyciu do NL
 • Negatywny test antygenowy przy wyjeździe zorganizowanym transportem

Sektor transportu jest wyłączony z tych środków. Nawet jeśli pobyt w Wielkiej Brytanii trwa dłużej niż 48 godzin, nie jest wymagane badanie przed wjazdem do Holandii i nie ma potrzeby poddawania się kwarantannie. Towary i transport mogą odbywać się zarówno promem, jak i tunelem pod kanałem. Kierowcy muszą jednak wypełnić oświadczenie o kwarantannie . W oświadczeniu o kwarantannie stwierdza się, że należy przedstawić „dokumenty uzupełniające”, w tym kod 95 i list przewozowy. Dozwolonych będzie tutaj kilka rodzajów dokumentów, jeśli wykażą, że kierowca jest w drodze do przewozu towarów.

POLSKA

Od piątku 17.12.2021r. nie wymaga się przedstawiania testu na obecność COVID-19 przy przekraczaniu granicy zewnętrznej RP (BY, UA, RUS).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tutaj) wprowadza katalog wyłączeń, które obejmują:

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym powracających z zagranicy albo przejeżdżających przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.3)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

 

Źródło: TLP


Zgodnie z nowym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie dniu dzisiejszym (15.12.2021) (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231101.pdf):

Do dnia 31 stycznia 2022 r. KAŻDA OSOBA (W TYM KIEROWCY) przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną (BY, UA, RUS) jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Dotyczy to równie osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Obowiązku tego nie stosuje się JEDYNIE w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki i przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni.

SŁOWENIA

Aktualizacja 16.08.2021r.

Rząd Słowenii wydał rozporządzenie określające warunki wjazdu do Republiki Słowenii w celu powstrzymania i kontroli choroby zakaźnej COVID-19. Nowe przepisy wchodzą w życie od 16 sierpnia i obowiązują do 22 sierpnia 2021 r. włącznie. Zawierają dwie kluczowe aktualizacje: posiadanie odpowiedniego dowódu wyzdrowienia, szczepienia lub badania (RVT) oraz wyjątki dla podróżujących w tranzycie, które mają zastosowanie tylko do 22 sierpnia i tylko do osób bez stałego miejsca zamieszkania w Słowenii.

Dowód RVT (recovered/vaccinated/tested) (ozdrowieniec/zaszczepiony/przebadany)

Tylko osoby, które spełnią warunek wyzdrowienia, zaszczepienia, przebadania (RVT) będą mogły wjechać do Słowenii bez nakazu 10-dniowej kwarantanny w domu. Odpowiedni dowód RVT jest określony w rozporządzeniu w sprawie tymczasowych środków mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Pięć wyjątków od obowiązku kwarantanny

Istnieje pięć wyjątków dotyczących wjazdu do Słowenii, gdy kwarantanna i dowód RVT nie są wymagane.

Wjazd do Słowenii bez konieczności poddania się kwarantannie w domu lub przedstawienia dowodu RVT jest dozwolony w przypadku:

 • osoby oddelegowane do wykonywania zadań w sektorze transportu międzynarodowego, które opuszczają Słowenię w ciągu 12 godzin od przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu granicy osoba musi przedstawić zaświadczenie dla pracowników transportu międzynarodowego z załącznika 3 do komunikatu Komisji w sprawie wdrażania zielonych pasów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług (Dz. U. Nr 96 z 24.03.2020, s. 1) lub inny stosowny dokument, z którego wynika, że ​​osoby te zostały oddelegowane przez ich pracodawcę;
 • dzieci poniżej 15 roku życia, które przekraczają granicę wraz z bliskim członkiem rodziny, który nie został poddany kwarantannie domowej lub któremu nie odmówiono wjazdu do Słowenii, lub w zorganizowanej grupie eskortowanej przez nauczyciela lub opiekuna, któremu nie nakazano kwarantannie w domu lub nie odmówiono mu wjazdu do Republiki Słowenii;
 • osoby posiadające lub dzierżawiące grunty w strefie przygranicznej lub po obu stronach granicy państwowej i przekraczające granicę państwową z państwem sąsiednim w celu wykonywania prac rolniczych i leśnych oraz powracające do Słowenii w ciągu 10 godzin od przekroczenia granicy (niniejsze wyjątek dotyczy również bliskich członków rodziny oraz innych osób mających miejsce zamieszkania pod tym samym adresem podczas wspólnych podróży);
 • transgraniczni pracownicy migrujący, którzy są zatrudnieni w państwie członkowskim UE lub kraju strefy Schengen i mieszkają w odległości 10 km od wspólnej granicy Słowenii i kraju sąsiedniego i powracają w ciągu pięciu dni od przekroczenia granicy;
 • osoby nieposiadające miejsca zamieszkania w Słowenii, które przemieszczają się tranzytem przez Słowenię i opuszczają Słowenię w możliwie najkrótszym czasie lub w ciągu 12 godzin od wjazdu;

W przypadku ostatniego opisanego zwolnienia należy pamiętać, że jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania w Słowenii wjeżdża do Słowenii, nie jest w tranzycie, ale wjeżdża z zamiarem powrotu do domu. Zwolnienie jest tymczasowe i ważne do 22 sierpnia 2021 r. 

Od 23 sierpnia 2021 r. tranzyt przez Słowenię nie będzie już możliwy bez przedstawienia dowodu spełnienia zasady ozdrowieńcy-zaszczepieni-przetestowani.

Aktualizacja 14.07.2021

Władze Słowenii opublikowały dziś aktualizację rozporządzenia w sprawie przekraczania granic, na mocy którego od 15 lipca do 15 sierpnia br. kierowcy w ruchu międzynarodowym oraz osoby przejeżdżające przez Słowenię tranzytem w dalszym ciągu będą zwolnione z obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających szczepienie na covid-19, przebycie choroby lub negatywny wynik testu.

Jednocześnie władze Słowenii pracują nad stałym rozwiązaniem dotyczącym kierowców zawodowych, gdyż obecne jest tylko środkiem tymczasowym, który obowiązywać będzie przez najbliższe 30 dni.

——-

Od 15 lipca br. wjazd/przejazd przez Słowenię możliwy będzie jedynie po okazaniu dowodu przyjęcia szczepionki na covid-19, dowodu przebycia choroby covid-19 (ozdorwieńcy) lub negatywnego wyniku testu na covid-19 (PCR 72h, HAG 48h). Akceptowane mają być również unijne certyfikaty covid-19. Obowiązek ten dotyczy także kierowców zawodowych wykonujących przewozy rzeczy lub osób. W przypadku braku posiadania przez kierowcę ww. dowodów może on zostać skierowany na kwarantannę. Na chwilę obecną Słowenia nie przewiduje organizacji punktów testowania na granicach. Według władz Słowenii to przewoźnicy powinni sami zadbać o organizację testów dla kierowców, którzy nie są zaszczepieni

Źródło:

https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/109694-colour-coded-lists-of-countries-to-be-scrapped-and-same-conditions-for-all-travellers-entering-slovenia-to-apply-from-july-15-vaccinated-recovered-tested-rule-in-place-for-all-transiting-travellers-and-drivers-of-goods-vehicles

https://www.gov.si/novice/2021-08-14-izjema-brez-karantene-in-pct-bo-za-tranzit-veljala-do-22-avgusta/

RUMUNIA

Zgodnie ze stanem na 27.12.2021 r. Polska jest umieszczona na tzw. rumuńskiej czerwonej liście.

Podróże do Rumunii  z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej:

Od dnia 20.12.2021 osoby przybywające do Rumunii zobligowane są do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) na stronie plf.gov.ro w ciągu 24h poprzedzających przekroczenie granicy.

 • W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej listy czerwonej z kwarantanny zwalniane są:
 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni, minimum 14 dni po ostatnim pozytywnym teście.  
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCRwykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii – przy pobycie w Rumunii trwającym maks. do 72h. W przypadku przedłużenia pobytu należy zgłosić ten fakt do właściwej dla miejsca pobytu wojewódzkiej Directia de Sanatate Publica i rozpocząć 14. dniową kwarantannę.  
 4. Kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności pow. 2,4 tony lub autobusów pow. 9 miejsc siedzących, wykonujący obwiązki zawodowe i legitymujący się negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.
 • W przypadku podróży do Rumunii z krajów z rumuńskiej zielonej i żółtej listy z kwarantanny zwalniane są:
 1. Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu (Unijny Certyfikat COVID) minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki.
 2. Osoby posiadające zaświadczenie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.
 3. Osoby powyżej 16 rż. posiadające negatywny wynik testu PCRwykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii – niezależnie od długości pobytu w Rumunii.

Najważniejsze kategorie podróżnych objęte wyjątkami od obowiązku kwarantanny:

 1. Dzieci do 12 rż.
 2. Dzieci w wieku 12-16 lat z negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.
 3. Osoby odbywające podróż tranzytową trwającą max. 24h.
 4. Kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności pow. 2,4 tony lub autobusów pow. 9 miejsc siedzących, wykonujący obwiązki zawodowe i legitymujący się negatywnym wynikiem testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rumunia/sytuacja-epidemiczna-w-rumunii-warunki-wjazdu-i-kwarantanny2


Od dnia 20.12.2021 osoby przybywające do Rumunii zobligowane są do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF) na stronie plf.gov.ro w ciągu 24h poprzedzających przekroczeni granicy.

Kto przeprowadza kontrole?

Formularz jest sprawdzany przez straż graniczną, po zidentyfikowaniu osoby może natychmiast sprawdzić, czy formularz jest wypełniony. Kara za niewypełnienie formularza wynosi od 2000 do 3000 lei.

Publikowane informację nie wskazują na żadne wyłączenie dla kierowców zawodowych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rumunia/sytuacja-epidemiczna-w-rumunii-warunki-wjazdu-i-kwarantanny2

 

Uzgodnienia Państw członkowskich UE

Państwa członkowskie uzgodniły, że nie będzie ograniczeń, takich jak kwarantanna czy badania, wobec podróżnych przybywających z „zielonych” regionów niestety w wielu Państwach pomimo wyjątków trzeba spełnić dodatkowe formalności administracyjne – np. uzupełnić odpowiednie formularze.

Oficjalne statusy poszczególnych krajów, jak również najważniejsze obostrzenia można sprawdzać również na oficjalnej mapie dostępnej na stronie: https://reopen.europa.eu/pl/map/DEU/2002

 

Wszystko to sprawdzisz na aktualizowanej na bieżąco mapie. Wystarczy kliknąć na kontur kraju.