Kierowcy nadal będą zwolnieni z kwarantanny – uwaga na fałszywe newsy

W nawiązaniu do pojawiających się od rana informacji odnośnie zmian w prawie i rzekomego obowiązku kwarantanny dla kierowców od najbliższego piątku – dementujemy te informacje.

Ograniczania przemieszczania się obywateli polskich i cudzoziemców przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. dotyczą ruchu transgranicznego i mówią o objęciu kwarantanną osób zatrudnionych za granicą (np. u zagranicznego pracodawcy) w zawodach innych niż kierowca. Przykładowo osoba  mieszkająca w Szczecinie, a pracująca w Niemczech jako magazynier i regularnie przekraczająca granice do tej pory nie podlegała kwarantannie, a po 27.03.2020 po przekroczeniu granicy zostanie skierowana na kwarantannę.

Z obowiązku kwarantanny nadal zwolnieni są i będą:

  • kierowcy przejeżdżający granice pojazdem, którym wykonywany jest transport drogowy,
  • kierowcy (Polacy i cudzoziemcy) zatrudnieni przez polskich przewoźników powracający do kraju innymi środkami transportu np. po urlopie lub w celu odbioru tygodniowego odpoczynku.

Przepis o zwolnieniu kwarantanny po ostatnich zmianach z 24.03.2020 (rys. poniżej)

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

  • krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
  • świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy,
  • wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Nasi eksperci przygotowali specjalne zaświadczenie

Jeżeli kierowca nie posiada przy sobie umowy o pracę to powinien posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu jako kierowca międzynarodowy (respektowane nawet w formie elektronicznej).
Zaświadczenie posiada dwie strony, druga (po angielsku) jest zgodna ze wzorem opublikowanym w zaleceniach Komisji Europejskiej i może okazać się pomoca w razie przekraczania granic nie tylko polskich. Nasi eksperci przygotowali dla Państwa wzór takiego zaświadczenia: [LINK do pobrania w formie pdf]

Zapraszamy na live z Ekspertem Grupy Inelo – 26 marca, godz. 10:00

Bartłomiej Zgudziak omówi kwestie kwarantanny, zawarte w tym artykule oraz zalecenia KE dotyczące transportu. 

Live będzie dostępny na Facebook Inelo – LINK

 

Źródła: