Płaca minimalna w Austrii – rozliczanie czasu pracy kierowców

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują austriackie przepisy o płacy minimalnej. Obejmują one wszystkie rodzaje transportu z wyłączeniem tranzytu. Przybliżamy jaki obowiązek spoczywa na pracodawcy w momencie oddelegowywania pracownika do pracy na terytorium Austrii.

Obowiązkiem przewoźników  jest zgłoszenie delegowanych kierowców, którzy mają pracować na terenie Austrii i wypłacenie im ustawowego minimum za pracę – zgodnie z przepisami o płacy minimalnej (Lohn – und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG). Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana stawek płacy minimalnej oraz dodatków.

Kogo dotyczy obowiązek?

Austriackie przepisy o płacy minimalnej dotyczą wszystkich rodzajów transportu z wyłączeniem  przewozów tranzytowych oraz przewozów, gdzie Austria jest jednym z wielu punktów wycieczki. Kierowcy delegowani do pracy na terytorium Austrii (kierowca pracuje w miejscu i czasie pod kierownictwem pracodawcy) winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jaka jest wysokość płacy minimalnej?

Od 1 stycznia obowiązują zaktualizowane stawki wynagrodzenia minimalnego i zależą one od stażu pracy oraz rodzaju pojazdu. Dodatkowo wysokość  płacy minimalnej różni się w przypadku przewozu rzeczy i przewozu osób. Przykładowo kierowca samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t posiadający 5-letni staż pracy zarobi 8,98 euro, natomiast po 20 latach maksymalnie otrzyma 9,89 euro. Kierowca pojazdów ciężarowych po 5 latach może liczyć na 9,94 euro, a po 20 latach dostanie 10,89 euro. Wynagrodzenie minimalne dla kierowcy zawodowego ze zdanym egzaminem końcowym wykonującego przewóz osób w Austrii zaczyna się od 12,69 euro, a po 20 latach nie przekroczy 13,02 euro.

Wynagrodzenie za dodatki – przewóz osób:

  • Dieta – Regularny przewóz osób: 18,84 euro
  • Dieta – Okazjonalny przewóz osób: 24,00 euro
  • Dodatek noclegowy – przewozu osób: 4,64 euro

Wynagrodzenie za dodatki – przewóz rzeczy:

  • Dieta – 26.40 euro
  • Dodatek noclegowy – 15 euro

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika delegowanego do pracy na terenie Austrii. Cała procedura odbywa się za pomocą formularza elektronicznego ZKO3-T. Wskazówki dotyczące wypełniania zaświadczenia można znaleźć wchodząc tutaj. Dodatkowo eksperci OCRK oferują pomoc z zakresu płacy minimalnej, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskują kompleksowe rozliczanie płacy minimalnej dla kierowców w Austrii, wsparcie podczas kontroli oraz pomoc w spełnieniu obowiązków administracyjnych. Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest również ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, a także przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez okres 2 lat.

Jakie dokumenty kierowca powinien mieć w pojeździe?

Kierowca ma obowiązek posiadania w pojeździe zgłoszenia delegowania ZKO3-T, które w razie kontroli może być udostępnione w formie elektronicznej np. na tablecie. Dodatkowo musi mieć ze sobą umowę o pracę przetłumaczoną na język niemiecki lub angielski, a także druk A1 będący potwierdzeniem ubezpieczenia pracownika w Polsce.

Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku?

W sytuacji nieprzestrzegania regulacji dotyczących płac minimalnych, w tym obowiązku zgłoszenia dokumentacji oraz nieposiadania odpowiednich dokumentów, mogą zostać nałożone wysokie kary. Przykładowo za samo niezłożenie formularza ZKO3-T,  kara wynosi 1000 euro. Jeżeli do tego dołożymy 1000 euro za brak zaświadczenia A1 oraz 200 euro kosztów sądowych, otrzymamy aż 2200 euro grzywny. Dodatkowo przewidziane są inne sankcje, obejmujące m.in. wykonywanie usług, wymóg wniesienia depozytów zabezpieczających, czy wyłączenie z udziału w zamówieniach publicznych. Często wymienione sankcje mogą mieć bardziej dotkliwe skutki niż nałożenie samej kary finansowej. Rozwiązaniem, które pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji, jest skorzystanie z usług oferowanych przez OCRK.