Raporty i zestawienia wg Rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Rozporządzenie 561/2006 – comiesięczne raporty i zestawienia

ANALIZA 561/AETR to usługa, której wynikiem są Raporty dotyczące analizy czasu pracy kierowcy i samochodu pod kątem przestrzegania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz Umowy AETR na podstawie zapisów z tachografów cyfrowych lub analogowych.

W celu zapewnienia kontroli kompletności danych stwierdzających aktywność kierowcy z dużą dokładnością, oferujemy usługę o nazwie KONTROLA CIĄGŁOŚCI DANYCH.

WIRTUALNE PRZEMIESZCZENIA to istotny element obsługi, skierowany do Klientów posiadających zarówno tachografy analogowe, jak i cyfrowe. Zapewnia kontrolę nad spójnością informacji w zakresie miejscowości zakończenia pracy na jednej tarczy analogowej w stosunku do miejscowości rozpoczęcia pracy na kolejnej tarczy analogowej lub spójnością kraju zakończenia i rozpoczęcia dla kierowcy obsługującego tachograf cyfrowy, przy uwzględnieniu zapisów dokumentujących przemieszczenie kierowcy między tymi miejscami.