Kontrola ITD i PIP – Reprezentacja

KONTROLA ITD I PIP ZE WSPARCIEM EKSPERTÓW

W jaki sposób przejść bezproblemowo kontrolę ITD lub PIP?

Korzystając z pomocy profesjonalnego reprezentanta. Eksperci OCRK to byli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Transportu Drogowego, doskonale wiedzą więc o co zadbać i na co zwrócić uwagę przygotowując się do kontroli.

Wybrany dla Klienta przedstawiciel zajmuje się kontrolą od pierwszego do ostatniego jej etapu. Pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji objętej zakresem kontroli jeszcze przed samą inspekcją. Podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego lub Inspektora Pracy wyjaśnia zasady tworzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin pracy w nocy oraz regulacje dotyczące sposobu naliczania należności z tytułu podróży służbowych. Omawia również procedury, które świadczą o wprowadzeniu w przedsiębiorstwie Klienta zasad dotyczących dobrej organizacji pracy, takich jak cykliczne szkolenie kierowców oraz zlecenie rozliczania czasu pracy kierowców profesjonalistom, co bezpośrednio wpływa na wysokość kar nakładanych przez służby kontrolne.

ODWOŁANIA OD DECYZJI PIP I ITD – POMOC EKSPERTÓW

Nasi Eksperci przygotowują kompletne odwołania od decyzji administracyjnych nakładanych na Klientów OCRK w trakcie kontroli drogowej (na terenie Europy) lub przedsiębiorstwa z zakresu czasu pracy kierowców. Sporządzanie odwołań od wyników kontroli PIP oraz ITD stanowi ważny element oferty w sytuacji, gdy wysokość kary nałożonej na przewoźnika, kierowcę czy też osobę zarządzającą transportem jest nieadekwatna do popełnionego naruszenia lub też nałożona została niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym – łatwiej o kary

Warto pamiętać, że po nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym znacznie wzrosła liczba naruszeń, za które karani są nie tylko kierowcy, ale też przedsiębiorcy i zarządzający transportem. W celu dostosowania się do przepisów unijnych, w szczególności rozporządzenia 403/2016, nowe taryfikatory zostały dodatkowo rozszerzone o klasyfikacje naruszeń. Naruszenia podzielono na te, które w znacznym stopniu wpływają na wzrost zagrożenia na drodze, czyli najpoważniejsze naruszenia (NN), bardzo poważne naruszenia (BPN) oraz poważne naruszenia (PN) i na te mniej wpływające na bezpieczeństwo, określone jako naruszenia mniejszej wagi (NMW) i dostosowano do nich konkretne naruszenia z polskiego taryfikatora.

Dobra reputacja przewoźnika zagrożona

Klasyfikacja naruszeń jest narzędziem w rękach służb kontrolnych, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowanie z rynku przewoźników stosujących nieuczciwe praktyki. Obecnie wszystkie wykryte poważne naruszenia są zapisywane w europejskim rejestrze (ERRU), skąd trafiają do baz krajowych – w Polsce do KREPTD-u. Wystarczy, że do rejestru wpłynie jedno najpoważniejsze naruszenie, popełnione w którymś z krajów UE, a inspekcja ma rok na wszczęcie postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji. Ryzykowne dla przewoźników jest też wielokrotne popełnianie przez kierowców poważnych i bardzo poważnych naruszeń. Kontrolujący sprawdzają średnią naruszeń na wszystkich kierowców w firmie w przeciągu ostatniego roku. Wystarczą średnio dwa bardzo poważne naruszenia, aby zawiesić czasowo część wypisów z licencji (nawet 20% wypisów na 3 miesiące w przypadku dużych firm). Przy średnio trzech bardzo poważnych naruszeniach wszczynana jest również procedura oceny dobrej reputacji. Nie wolno zapominać, że utrata reputacji wiąże się z zawieszeniem licencji transportowej nawet na rok, co dla wielu firm może być jednoznaczne z zakończeniem działalności.

Duże oszczędności dla firm dzięki wsparciu OCRK

W obecnej sytuacji prawnej wsparcie Ekspertów jest więc niezwykle istotne. Naszym atutem jest nie tylko profesjonalna kadra, ale i doświadczenie, sięgające 2002 r. W tym czasie napisaliśmy blisko 6000 skutecznych odwołań i pomogliśmy firmom transportowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty.

Przykłady na skuteczność odwołań:

 

Kontakt

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i umów się na bezpłatne spotkanie. Nasz Regionalny Manager Sprzedaży przyjedzie do Twojej firmy i przedstawi pełną ofertę naszych usług. Dodatkowo przeprowadzi audyt rozwiązań pokazujących możliwości uzyskania oszczędności dzięki naszym usługom

Kalendarium

Konferencja Transport Manager
  • 2020-06-23
  • Warszawa
  • Ogólnopolska konferencja branżowa dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja Transport Manager
  • 2020-04-23
  • Ołtarzew
  • Ogólnopolska konferencja branżowa dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki.

Konferencja TSL Biznes
  • 2020-03-26
  • Lublin
  • Konferencja dla przewoźników, właścicieli i menedżerów firm transportowych oraz pracowników działów transportu drogowego.