Kontrola ITD i PIP – Reprezentacja

Kontrola ITD i PIP – pomoc Ekspertów

W ramach tej usługi, korzystając z wiedzy naszych specjalistów, popartej bogatym doświadczeniem, gwarantujemy profesjonalną pomoc przedstawiciela. Dzięki niej kontrola ITD i PIP będzie przeprowadzona w przejrzysty dla Państwa sposób. Ekspert OCRK podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego lub Inspektora Pracy wyjaśni między innymi zasady tworzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania godzin nadliczbowych, dyżurów, godzin pracy w nocy oraz regulacje dotyczące sposobu naliczania należności z tytułu podróży służbowych. Omówione zostaną procedury, świadczące o wprowadzeniu w przedsiębiorstwie Klienta zasad dotyczących dobrej organizacji pracy, która bezpośrednio wpływa na wysokość kar nakładanych przez służby kontrolne.

O skutecznej reprezentacji Eksperta podczas kontroli można przeczytać więcej TUTAJ.