O 12 550 zł mniejsza kara dzięki ekspertowi OCRK

Dzięki pomocy OCRK udało się o 12 550 zł zmniejszyć wymiar kary, która groziła za popełnione naruszenia firmie realizującej transport na użytek własny.

Przedsiębiorstwo z woj. lubelskiego to firma produkcyjno-handlowo-usługowa, prowadząca transport wyłącznie na użytek własny dwoma pojazdami, bez realizacji usługi przewozowej. Do czasu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, właściciel firmy, ze względu na małą flotę, niezbyt skrupulatnie wypełniał obowiązki przechowywania dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu transportu drogowego pomocniczo do prowadzonej działalności gospodarczej.

Przygotowanie do kontroli

W obliczu kontroli przedsiębiorca zdecydował się na nawiązanie współpracy z OCRK. Okres kontroli firmy wykraczał poza przedział czasu objęty usługą wynikającą umowy zawartej z OCRK. Pomimo tego, ekspert Emil Nagrodzki, zdecydował się przygotować klienta do kontroli, aby uchronić przedsiębiorstwo od nałożenia maksymalnej kary administracyjnej. Ustawodawca w ustawie o transporcie drogowym przy takiej ilości zatrudnionych kierowców, jak w tej firmie, za popełnione przez przedsiębiorcę naruszenia przewiduje karę w kwocie do 15 000 zł i na taką opłatę klient był przygotowany.

Wyniki kontroli ITD

Praca eksperta, polegająca na przygotowaniu oraz przede wszystkim uzupełnieniu niekompletnej dokumentacji, do której doprowadził brak bieżącego nadzoru ze strony właściciela firmy, była bardzo czasochłonna. Jednak w tym przypadku przyniosła wymierny i pozytywny efekt dla klienta. Przeprowadzona kontrola Inspekcji Transportu Drogowego zakończyła się nałożeniem, na podstawie decyzji z października 2017 r., na firmę kary w wysokości jedynie 2 450 zł a więc o 12 550 zł mniejszej niż ta, której spodziewał się przedsiębiorca.

 

decyzja ITD

 

Dzięki pomocy OCRK właściciel firmy wykazał, że jego kierowcy realizując przewozy pomocniczo do prowadzonej działalności gospodarczej nie naruszali obowiązujących przepisów oraz, że firma w przyspieszonym tempie przygotowała niezbędną i wymaganą dokumentację.