Szkolenia

Szkolenia Otwarte

Od 20 sierpnia ubiegłego roku zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej. Kolejne aktualizacje przepisów, obejmujące delegowane i dostęp do rynku, wejdą w życie już początkiem 2022 roku. Niestety wraz z mijającym czasem pojawia się coraz więcej wątpliwości, pytań i przykładów różnych interpretacji nowych przepisów.

Podczas szkolenia poruszone zostaną najciekawsze i jedne z najważniejszych przypadków naruszeń, które wynikają niejednokrotnie z błędnej interpretacji przepisów. Ponadto przybliżymy Państwu stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie objaśnienia przepisów czasu jazdy i odpoczynku wprowadzonych w ramach pakietu mobilności.

Kolejna część szkolenia poświęcona zostanie kwestiom płacowym. W konsekwencji zaplanowanych zmian w przepisach o delegowaniu kierowców zmienią się wynagrodzenia pracowników objętych zagraniczną płacą minimalną. Reakcją na wspomniane zmiany powinna być nowelizacja przepisów krajowych. Podczas spotkania przedstawimy możliwe scenariusze, które pozwolą wdrożyć odpowiednie działania w Państwa firmach. Nowy rok to także waloryzacja stawek wynagrodzeń zarówno w Polsce, jak i w wielu innych państwach. Na przygotowanej dla uczestników ulotce przekażemy w pigułce wszystkie niezbędne informacje na temat płacy minimalnej w poszczególnych krajach. Niestety, ale w trakcie licznych szkoleń w firmach transportowych często spotykamy się z błędnymi strukturami wynagrodzeń. Na szkoleniu wytłumaczymy najważniejsze zasady dotyczące prawidłowego wynagradzania kierowcy w oparciu o kontrole polskich oraz zagranicznych organów kontrolnych.

Na każdego uczestnika czekają niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Nowe szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które usługowo rozliczają czas pracy kierowców. 8 lipca br. trwające od ponad 3 lat prace legislacyjne nad Pakietem mobilności dobiegły końca. Pakiet mobilności stanowiący zestaw propozycji przepisów, których celem jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej staje się faktem. Zmiany dotyczące przede wszystkim czasu pracy, przerw, odpoczynków, a także delegowania pracowników, na które muszą przygotować się polscy przewoźnicy budzą niepokój i uzasadnione obawy. Pakiet mobilności może realnie wpłynąć na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienie w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej. Rozumiejąc aktualną sytuację, przygotowaliśmy szkolenie, w trakcie którego eksperci Grupy Inelo poruszą najistotniejsze zagadnienia dotyczące Pakietu mobilności, z uwzględnieniem pytań, z którymi spotykają się bezpośrednio podczas indywidualnych spotkań w firmach transportowych. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo, jak się przygotować i jaką strategię przyjąć w krótkiej i dłuższej perspektywie czasu. Ponadto nie zabraknie kwestii związanych z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenia Zamknięte

 

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony naszych Klientów przygotowaliśmy usługę szkolenia z obsługi oprogramowania 4Trans połączoną z elementami przepisów – przeprowadzonego przez naszych specjalistów w siedzibie Państwa firmy. Szkolenie jest elastyczne, sami dostosowujecie Państwo zakres tematyki specjalnie do potrzeb własnej firmy, wybierając z bogatej oferty tematów jakie proponuje nasz firma.

Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom Szkolenia wiedzę z zakresu aktualnych przepisów zarówno krajowych jak i najnowszych przepisów unijnych. Tematyka, spośród której możecie Państwo skonstruować szkielet Szkolenia dopasowany do potrzeb własnej firmy obejmuje również zagadnienia obsługi tachografu cyfrowego i analogowego, z włączeniem problematyki prawidłowego odczytu kart kierowców oraz tachografów; sposoby wystawiania zaświadczeń o działalności (tzw. urlopówek) oraz ich przechowywania i udostępniania w razie kontroli. Następnie, pojawia się również temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, z uwzględnieniem kar i konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów czy ewidencjonowania czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy. Innym poruszanym zagadnieniem jest temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu lub w przypadku fałszowania zapisów. Wreszcie, Szkolenie pozwoli na zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców, czy rozliczania podróży służbowych.

Wszystkie tematy nie są omawiane tylko w teorii, podczas szkolenia zalecamy pracę na konkretnych przykładach, najlepiej na już wprowadzonych danych do Państwa oprogramowania 4Trans. Ważną rzeczą w tym momencie jest też możliwość sprawdzenia i ew. zmiany ustawień w programie.
Nasi trenerzy posiadają również wiedzę techniczną i chętnie pomogą Państwu np. w przypadku chęci przeniesienia programu, archiwizacji danych, czy zaktualizowania oprogramowania. W trakcie Szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

szkolenia dla zarządzającychSzkolenie dla osób zarządzających transportem w firmie Klienta

Szkolenie specjalnie dedykowane dla dyspozytorów, spedytorów i kierowników transportu. Podczas szkolenia będą poruszane tematy związane w szczególności z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Szkolenie pozwoli poznać tajniki analizy i kontroli czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów.

Trenerzy wyposażeni są w oprogramowanie 4Trans, dzięki któremu możliwe jest działanie podczas szkolenia na realnych przykładach z Państwa firmy. W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenie z Pakietu Mobilności w firmie Klienta

Pakiet mobilności został ostatecznie przegłosowany 8 lipca 2020 r., a w dniu 31 lipca przepisy zostały opublikowane. Aktualnie należy dostosowywać się do pierwszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 20.08.2020 r. Kolejne, których przewoźnicy obawiają się najbardziej, wejdą w życie najprawdopodobniej już w lutym 2022 roku. By lepiej zrozumieć zachodzący proces i dostosować przedsiębiorstwo transportowe do nowych wymogów, przygotowaliśmy szkolenie dedykowane dla firm wykonujących usługi transportowe. W trakcie prelekcji, eksperci Grupy Inelo poruszą kwestie dotyczące Pakietu mobilności, szczegółowo omawiając zmiany w rozporządzeniach 561/2006/WE oraz 165/2014/UE, a także przybliżą planowane dalsze zmiany. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz zestaw niezbędnych materiałów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>