Szkolenia

Szkolenia Otwarte

Szkolenie w najważniejszych tematach dotyczących transportu, które nurtują branżę w obecnej chwili. Pierwszym z tematów będzie rozpoczęcie działania nowego systemu poboru opłat w Polsce e-TOLL. Nasi Eksperci postarają się wytłumaczyć jak w praktyce działa system e-TOLL, kiedy i jakie kroki musi podjąć każdy przewoźnik i co najważniejsze w jaki sposób przejść mądrze ze starego do nowego systemu. Wszystko tak, aby na 30.09.2021 każdy był przygotowany do wnoszenia opłat w nowym systemie.

Druga część szkolenia będzie dotyczyć zmian z pakietu mobilności. Eksperci omówią aktualne interpretacje zmian, które weszły w życie od 20.08.2020. Okazuje się, że cały czas są wątpliwości i pytania co do interpretacji nowych zasad odpoczynków tygodniowych czy przedłużenia czasu jazdy przy powrocie do bazy. Ważnym aspektem będą podpowiedzi dotyczące przygotowania się do największych nadchodzących zmian – tych związanych z kabotażem, powrotem pojazdów do bazy oraz delegowaniem. Czasu do wejścia w życie zmian cały czas ubywa – już w lutym obudzimy się w nowej rzeczywistości, warto więc znać scenariusze związane z wynagradzaniem kierowców po tej dacie. Tak aby podjąć odpowiednie działania przygotowujące firmę.

W ostatnim bloku skupimy się na dobrej reputacji przewoźnika, ponieważ już teraz pojawia się coraz więcej postępowań związanych z postępowaniami o ocenę reputacji, które mogą się skończyć nawet zawieszeniem licencji. Eksperci na konkretnych przykładach powiedzą na co w szczególności zwracać uwagę, jak zapobiegać i jak się zachowywać, aby nie stracić licencji. Dodatkowo przedstawione zostaną plany najbliższych zmian w kategoryzacji naruszeń przez UE.

Na każdego uczestnika czekają niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Nowe szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które usługowo rozliczają czas pracy kierowców. 8 lipca br. trwające od ponad 3 lat prace legislacyjne nad Pakietem mobilności dobiegły końca. Pakiet mobilności stanowiący zestaw propozycji przepisów, których celem jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej staje się faktem. Zmiany dotyczące przede wszystkim czasu pracy, przerw, odpoczynków, a także delegowania pracowników, na które muszą przygotować się polscy przewoźnicy budzą niepokój i uzasadnione obawy. Pakiet mobilności może realnie wpłynąć na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienie w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej. Rozumiejąc aktualną sytuację, przygotowaliśmy szkolenie, w trakcie którego eksperci Grupy Inelo poruszą najistotniejsze zagadnienia dotyczące Pakietu mobilności, z uwzględnieniem pytań, z którymi spotykają się bezpośrednio podczas indywidualnych spotkań w firmach transportowych. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo, jak się przygotować i jaką strategię przyjąć w krótkiej i dłuższej perspektywie czasu. Ponadto nie zabraknie kwestii związanych z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenia Zamknięte

 

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony naszych Klientów przygotowaliśmy usługę szkolenia z obsługi oprogramowania 4Trans połączoną z elementami przepisów – przeprowadzonego przez naszych specjalistów w siedzibie Państwa firmy. Szkolenie jest elastyczne, sami dostosowujecie Państwo zakres tematyki specjalnie do potrzeb własnej firmy, wybierając z bogatej oferty tematów jakie proponuje nasz firma.

Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom Szkolenia wiedzę z zakresu aktualnych przepisów zarówno krajowych jak i najnowszych przepisów unijnych. Tematyka, spośród której możecie Państwo skonstruować szkielet Szkolenia dopasowany do potrzeb własnej firmy obejmuje również zagadnienia obsługi tachografu cyfrowego i analogowego, z włączeniem problematyki prawidłowego odczytu kart kierowców oraz tachografów; sposoby wystawiania zaświadczeń o działalności (tzw. urlopówek) oraz ich przechowywania i udostępniania w razie kontroli. Następnie, pojawia się również temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, z uwzględnieniem kar i konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów czy ewidencjonowania czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy. Innym poruszanym zagadnieniem jest temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu lub w przypadku fałszowania zapisów. Wreszcie, Szkolenie pozwoli na zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców, czy rozliczania podróży służbowych.

Wszystkie tematy nie są omawiane tylko w teorii, podczas szkolenia zalecamy pracę na konkretnych przykładach, najlepiej na już wprowadzonych danych do Państwa oprogramowania 4Trans. Ważną rzeczą w tym momencie jest też możliwość sprawdzenia i ew. zmiany ustawień w programie.
Nasi trenerzy posiadają również wiedzę techniczną i chętnie pomogą Państwu np. w przypadku chęci przeniesienia programu, archiwizacji danych, czy zaktualizowania oprogramowania. W trakcie Szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

szkolenia dla zarządzającychSzkolenie dla osób zarządzających transportem w firmie Klienta

Szkolenie specjalnie dedykowane dla dyspozytorów, spedytorów i kierowników transportu. Podczas szkolenia będą poruszane tematy związane w szczególności z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Szkolenie pozwoli poznać tajniki analizy i kontroli czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów.

Trenerzy wyposażeni są w oprogramowanie 4Trans, dzięki któremu możliwe jest działanie podczas szkolenia na realnych przykładach z Państwa firmy. W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenie z Pakietu Mobilności w firmie Klienta

Pakiet mobilności został ostatecznie przegłosowany 8 lipca 2020 r., a w dniu 31 lipca przepisy zostały opublikowane. Aktualnie należy dostosowywać się do pierwszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 20.08.2020 r. Kolejne, których przewoźnicy obawiają się najbardziej, wejdą w życie najprawdopodobniej już w lutym 2022 roku. By lepiej zrozumieć zachodzący proces i dostosować przedsiębiorstwo transportowe do nowych wymogów, przygotowaliśmy szkolenie dedykowane dla firm wykonujących usługi transportowe. W trakcie prelekcji, eksperci Grupy Inelo poruszą kwestie dotyczące Pakietu mobilności, szczegółowo omawiając zmiany w rozporządzeniach 561/2006/WE oraz 165/2014/UE, a także przybliżą planowane dalsze zmiany. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz zestaw niezbędnych materiałów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dedykowane kierowcom. Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę niezbędną do prowadzenia transportu zgodnego z krajowymi i zagranicznymi przepisami. Program szkolenia obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wspomagania kierowców w codziennej pracy, pozwalające na uniknięcie ewentualnych kar nałożonych przez inspekcje w trakcie kontroli.
Jak wykazują statystyki 90% naruszeń popełnionych przez kierowców spowodowana jest najczęściej niewystarczającą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz obsługi tachografów. Udział w Szkoleniu dla kierowców przynosi szereg korzyści zarówno dla kierowcy jak i firmy.
Kierowca zyska wiedzę jakie aktualne przepisy krajowe i europejskie obowiązują. Pozyska także informacje na temat prawidłowej obsługi tachografu czy też jakie działania należy podjąć w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Ogromnym plusem jest też przekazanie wiedzy na temat opisywania powstałych naruszeń. Tak bogaty zasób wiedzy, uzupełniony o aktualne przepisy na temat prowadzenia pojazdu i zachowania odpoczynków pozwala kierowcy ze spokojem wykonywać przewozy.
Dla Państwa firmy szkolenie oznacza środek do zminimalizowania naruszeń popełnianych przez kierowców, a co za tym idzie- oszczędności na nieplanowanych kosztach wynikających z kar nałożonych przez służby kontrolne.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>