Szkolenia

Szkolenia Otwarte

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią powoli wracamy do normalności. Podczas wielu spotkań prowadzonych zdalnie, wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania o szkolenia stacjonarne, które są idealną okazją, aby swobodnie porozmawiać i wymienić wzajemne spostrzeżenia. Dla naszego zespołu taka forma spotkań również jest wartością dodaną, ponieważ możemy poznać Państwa opinie, problemy oraz wyzwania, z którymi się mierzycie. Aktualna sytuacja pozwala nam spotkać się stacjonarnie, a my na pewno wykorzystamy ten czas, ponieważ pojawiły się na horyzoncie bardzo ważne dla branży tematy, które w nowym roku zrewolucjonizują system wynagrodzeń.

Podczas kolejnej odsłony szkoleń skupimy się na nadchodzących zmianach, by polski przewoźnik mógł się do nich jak najlepiej przygotować. Poruszona zostanie tematyka związana ze zmianami podyktowanymi kolejnym etapem wejścia w życie zapisów pakietu mobilności. Przybliżymy Państwu nową koncepcję platformy do zgłaszania pracowników delegowanych oraz inne zmiany przygotowywane przez Komisję Europejską dotyczące delegowania. Przedstawimy zasady klasyfikacji odcinków, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, który pobyt w kraju objęty płacą minimalną podlega pod dodatkowe wynagrodzenie zagraniczne. Porozmawiamy także o sposobach automatyzacji wyznaczania odcinków, które podlegają pod konieczność wypłaty zagranicznej płacy – tak, żeby zdążyć na luty 2022.

Pozostając w tematyce wynagrodzeń, rzetelnie przedstawimy procedowane polskie zmiany przepisów w zakresie płac kierowców wraz z ich wyjaśnieniem oraz przewidywanym skutkiem. Bazując na obserwacji zapisów kart kierowców pokażemy, jakie są i jakie mogą być konsekwencje nadużywania przez pracowników innych prac oraz podpowiemy, jak walczyć z tym procederem.

Uchylimy rąbka tajemnicy i pokażemy, jak inspektorzy zdalnie już dziś sczytują tachografy. Poznamy też wszystkie informacje dotyczące przekroczeń granic, które będą już od lutego rejestrowane obowiązkowo w tachografie, pod groźbą dotkliwych sankcji finansowych. Podpowiemy, co zrobić,  żeby kierowca nie musiał się zatrzymywać w celu rejestracji przekroczenia granicy.

Przyjrzymy się nowym narzędziom oraz informacjom, które otrzymają inspekcje – jak np. dostęp do oceny przewoźnika na drodze.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią powoli wracamy do normalności. Podczas wielu spotkań prowadzonych zdalnie, wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania o szkolenia stacjonarne, które są idealną okazją, aby swobodnie porozmawiać i wymienić wzajemne spostrzeżenia. Dla naszego zespołu taka forma spotkań również jest wartością dodaną, ponieważ możemy poznać Państwa opinie, problemy oraz wyzwania, z którymi się mierzycie. Aktualna sytuacja pozwala nam spotkać się stacjonarnie, a my na pewno wykorzystamy ten czas, ponieważ pojawiły się na horyzoncie bardzo ważne dla branży tematy, które w nowym roku zrewolucjonizują system wynagrodzeń.

Podczas kolejnej odsłony szkoleń skupimy się na nadchodzących zmianach, by polski przewoźnik i firmy obsługujące transport mogły się do nich jak najlepiej przygotować. Poruszona zostanie tematyka związana ze zmianami podyktowanymi kolejnym etapem wejścia w życie zapisów pakietu mobilności. Przybliżymy Państwu nową koncepcję platformy do zgłaszania pracowników delegowanych oraz inne zmiany przygotowywane przez Komisję Europejską dotyczące delegowania. Przedstawimy zasady klasyfikacji odcinków, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, który pobyt w kraju objęty płacą minimalną podlega pod dodatkowe wynagrodzenie zagraniczne. Porozmawiamy także o sposobach automatyzacji wyznaczania odcinków, które podlegają pod konieczność wypłaty zagranicznej płacy – tak, żeby zdążyć na luty 2022.

Pozostając w tematyce wynagrodzeń, rzetelnie przedstawimy procedowane polskie zmiany przepisów w zakresie płac kierowców wraz z ich wyjaśnieniem oraz przewidywanym skutkiem..

Uchylimy rąbka tajemnicy i pokażemy, jak inspektorzy zdalnie już dziś sczytują tachografy. Poznamy też wszystkie informacje dotyczące przekroczeń granic, które będą już od lutego rejestrowane obowiązkowo w tachografie, pod groźbą dotkliwych sankcji finansowych. Przyjrzymy się nowym narzędziom oraz informacjom, które otrzymają inspekcje – jak np. dostęp do oceny przewoźnika na drodze.

Omówimy także najnowsze interpretacje zasad, które zostały wprowadzone przez pakiet mobilności 20 sierpnia 2020 roku, w szczególności jeśli chodzi o kwestie związane z odbieraniem odpoczynków tygodniowych skróconych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej, tak aby uczestnicy szkolenia na bieżąco mogli zadawać pytania. Eksperci będą prowadzić z uczestnikami dyskusję nt. wprowadzanych zmian. Podczas przerw eksperci będą odpowiadać również na indywidualne pytania, niekoniecznie dotyczące tematyki w/w szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenia Zamknięte

 

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony naszych Klientów przygotowaliśmy usługę szkolenia z obsługi oprogramowania 4Trans połączoną z elementami przepisów – przeprowadzonego przez naszych specjalistów w siedzibie Państwa firmy. Szkolenie jest elastyczne, sami dostosowujecie Państwo zakres tematyki specjalnie do potrzeb własnej firmy, wybierając z bogatej oferty tematów jakie proponuje nasz firma.

Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom Szkolenia wiedzę z zakresu aktualnych przepisów zarówno krajowych jak i najnowszych przepisów unijnych. Tematyka, spośród której możecie Państwo skonstruować szkielet Szkolenia dopasowany do potrzeb własnej firmy obejmuje również zagadnienia obsługi tachografu cyfrowego i analogowego, z włączeniem problematyki prawidłowego odczytu kart kierowców oraz tachografów; sposoby wystawiania zaświadczeń o działalności (tzw. urlopówek) oraz ich przechowywania i udostępniania w razie kontroli. Następnie, pojawia się również temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, z uwzględnieniem kar i konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów czy ewidencjonowania czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy. Innym poruszanym zagadnieniem jest temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu lub w przypadku fałszowania zapisów. Wreszcie, Szkolenie pozwoli na zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców, czy rozliczania podróży służbowych.

Wszystkie tematy nie są omawiane tylko w teorii, podczas szkolenia zalecamy pracę na konkretnych przykładach, najlepiej na już wprowadzonych danych do Państwa oprogramowania 4Trans. Ważną rzeczą w tym momencie jest też możliwość sprawdzenia i ew. zmiany ustawień w programie.
Nasi trenerzy posiadają również wiedzę techniczną i chętnie pomogą Państwu np. w przypadku chęci przeniesienia programu, archiwizacji danych, czy zaktualizowania oprogramowania. W trakcie Szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

szkolenia dla zarządzającychSzkolenie dla osób zarządzających transportem w firmie Klienta

Szkolenie specjalnie dedykowane dla dyspozytorów, spedytorów i kierowników transportu. Podczas szkolenia będą poruszane tematy związane w szczególności z aktualnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Szkolenie pozwoli poznać tajniki analizy i kontroli czasu pracy kierowców na podstawie danych z tachografów.

Trenerzy wyposażeni są w oprogramowanie 4Trans, dzięki któremu możliwe jest działanie podczas szkolenia na realnych przykładach z Państwa firmy. W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenie z Pakietu Mobilności w firmie Klienta

Pakiet mobilności został ostatecznie przegłosowany 8 lipca 2020 r., a w dniu 31 lipca przepisy zostały opublikowane. Aktualnie należy dostosowywać się do pierwszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 20.08.2020 r. Kolejne, których przewoźnicy obawiają się najbardziej, wejdą w życie najprawdopodobniej już w lutym 2022 roku. By lepiej zrozumieć zachodzący proces i dostosować przedsiębiorstwo transportowe do nowych wymogów, przygotowaliśmy szkolenie dedykowane dla firm wykonujących usługi transportowe. W trakcie prelekcji, eksperci Grupy Inelo poruszą kwestie dotyczące Pakietu mobilności, szczegółowo omawiając zmiany w rozporządzeniach 561/2006/WE oraz 165/2014/UE, a także przybliżą planowane dalsze zmiany. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz zestaw niezbędnych materiałów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>

 

Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dedykowane kierowcom. Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę niezbędną do prowadzenia transportu zgodnego z krajowymi i zagranicznymi przepisami. Program szkolenia obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wspomagania kierowców w codziennej pracy, pozwalające na uniknięcie ewentualnych kar nałożonych przez inspekcje w trakcie kontroli.
Jak wykazują statystyki 90% naruszeń popełnionych przez kierowców spowodowana jest najczęściej niewystarczającą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz obsługi tachografów. Udział w Szkoleniu dla kierowców przynosi szereg korzyści zarówno dla kierowcy jak i firmy.
Kierowca zyska wiedzę jakie aktualne przepisy krajowe i europejskie obowiązują. Pozyska także informacje na temat prawidłowej obsługi tachografu czy też jakie działania należy podjąć w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Ogromnym plusem jest też przekazanie wiedzy na temat opisywania powstałych naruszeń. Tak bogaty zasób wiedzy, uzupełniony o aktualne przepisy na temat prowadzenia pojazdu i zachowania odpoczynków pozwala kierowcy ze spokojem wykonywać przewozy.
Dla Państwa firmy szkolenie oznacza środek do zminimalizowania naruszeń popełnianych przez kierowców, a co za tym idzie- oszczędności na nieplanowanych kosztach wynikających z kar nałożonych przez służby kontrolne.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia i zgłoszenia swojego uczestnictwa >>>