Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Informacje ogólne

NOWOŚĆ!! W celu weryfikacji posiadanej/przyswojonej wiedzy istnieje możliwość przeprowadzenia testu wiedzy w formie online.

Typ szkolenia
Indywidualne

Trenerzy:

Eksperci OCRK

Organizator:
INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczebność grupy:
max 20 osób

Czas trwania szkolenia:
do 4 godzin

Cena:
Ustalana indywidualnie – Kontakt
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dedykowane kierowcom. Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę niezbędną do prowadzenia transportu zgodnego z krajowymi i zagranicznymi przepisami. Program szkolenia obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wspomagania kierowców w codziennej pracy, pozwalające na uniknięcie ewentualnych kar nałożonych przez inspekcje w trakcie kontroli.
Jak wykazują statystyki 90% naruszeń popełnionych przez kierowców spowodowana jest najczęściej niewystarczającą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz obsługi tachografów. Udział w Szkoleniu dla kierowców przynosi szereg korzyści zarówno dla kierowcy jak i firmy.
Kierowca zyska wiedzę jakie aktualne przepisy krajowe i europejskie obowiązują. Pozyska także informacje na temat prawidłowej obsługi tachografu czy też jakie działania należy podjąć w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Ogromnym plusem jest też przekazanie wiedzy na temat opisywania powstałych naruszeń.  Tak bogaty zasób wiedzy, uzupełniony o aktualne przepisy na temat prowadzenia pojazdu i zachowania odpoczynków pozwala kierowcy ze spokojem wykonywać przewozy.
Dla Państwa firmy szkolenie oznacza środek do zminimalizowania naruszeń popełnianych przez kierowców, a co za tym idzie- oszczędności na nieplanowanych kosztach wynikających z kar nałożonych przez służby kontrolne.

Oprócz wyżej wymienionych punktów, szkolenie porusza ważny temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu czy fałszowania zapisów.

Każdy trener wyposażony jest w oprogramowanie 4Trans oraz czytnik kart kierowców. Podczas szkolenia jest możliwe odczytanie karty kierowcy/kierowców i sprawdzenie czy też wytłumaczenie naruszeń na konkretnych przypadkach. Warto, aby na szkoleniu oprócz kierowców były również osoby, które nimi zarządzają. 

W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Przykładowy program szkolenia

 1. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowie o pracę
 • Czas pracy kierowcy
 • Dodatkowe składniki wynagrodzenia – dyżury, godziny nadliczbowe, praca w nocy
 1. Systemy czasu pracy kierowcy
 2. Struktura wynagrodzenia w 2022 roku
 3. Szczegółowe wyjaśnienie składników prawidłowej ewidencji czasu pracy dla kierowców
 • Przykładowe raporty z oprogramowania 4Trans
 1. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy wraz ze zmianami po 29 maja 2022 roku
 2. Zasady rozliczania i ewidencji czasu pracy dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie), samozatrudnionych oraz przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy
 3. Minimalne wynagrodzenie dla innych umów
 • Ograniczenia czasu pracy
 • Okresy rozliczeniowe
 1. Zasady rozliczania krajowych podróży służbowych
 1. Praktyczne podsumowanie wiedzy
 2. Najnowsze zmiany w przepisach

Zamów szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu

  Nazwa firmy

  Treść wiadomości

  Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

  Wyrażamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie INELO oraz ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INELO.