Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Informacje ogólne

NOWOŚĆ!! W celu weryfikacji posiadanej/przyswojonej wiedzy istnieje możliwość przeprowadzenia testu wiedzy w formie online.

Typ szkolenia
Indywidualne

Trenerzy:

Eksperci OCRK

Organizator:
INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczebność grupy:
max 20 osób

Czas trwania szkolenia:
do 3 godzin

Cena:
Ustalana indywidualnie – Kontakt
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dedykowane kierowcom. Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę niezbędną do prowadzenia transportu zgodnego z krajowymi i zagranicznymi przepisami. Program szkolenia obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wspomagania kierowców w codziennej pracy, pozwalające na uniknięcie ewentualnych kar nałożonych przez inspekcje w trakcie kontroli.
Jak wykazują statystyki 90% naruszeń popełnionych przez kierowców spowodowana jest najczęściej niewystarczającą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz obsługi tachografów. Udział w Szkoleniu dla kierowców przynosi szereg korzyści zarówno dla kierowcy jak i firmy.
Kierowca zyska wiedzę jakie aktualne przepisy krajowe i europejskie obowiązują. Pozyska także informacje na temat prawidłowej obsługi tachografu czy też jakie działania należy podjąć w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Ogromnym plusem jest też przekazanie wiedzy na temat opisywania powstałych naruszeń.  Tak bogaty zasób wiedzy, uzupełniony o aktualne przepisy na temat prowadzenia pojazdu i zachowania odpoczynków pozwala kierowcy ze spokojem wykonywać przewozy.
Dla Państwa firmy szkolenie oznacza środek do zminimalizowania naruszeń popełnianych przez kierowców, a co za tym idzie- oszczędności na nieplanowanych kosztach wynikających z kar nałożonych przez służby kontrolne.

Oprócz wyżej wymienionych punktów, szkolenie porusza ważny temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu czy fałszowania zapisów.

Każdy trener wyposażony jest w oprogramowanie 4Trans oraz czytnik kart kierowców. Podczas szkolenia jest możliwe odczytanie karty kierowcy/kierowców i sprawdzenie czy też wytłumaczenie naruszeń na konkretnych przypadkach. Warto, aby na szkoleniu oprócz kierowców były również osoby, które nimi zarządzają. 

W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Przykładowy program szkolenia

 • Omówienie aktów prawnych dotyczących norm czasu pracy kierowców i prawidłowej obsługi tachografu
 • Wyjaśnienie znaczenia podstawowych definicji w praktyce (jazda, postój, inna praca, dyspozycyjność) – prawidłowa obsługa selektora
 • Prezentacja wpisów manualnych na najpopularniejszych tachografach
 • Najlepsze sposoby wypełniania zaświadczeń o działalności
 • Rodzaje kart używanych w transporcie, omówienie karty kierowcy, przedsiębiorcy i karty serwisowej
 • Co to jest legalizacja tachografu, co jaki czas ją realizujemy
 • Zgłębienie tematu norm wynikających z rozporządzenia WE 561/2006 oraz UoCPK
 • Opisywanie sytuacji wyjątkowych (art. 12 rozporządzenia WE 561/2006)
 • Rodzaje i konsekwencje manipulacji
 • Możliwość sprawdzenia i omówienia przykładowych naruszeń i manipulacji w programie 4Trans

Zamów szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu

  Nazwa firmy

  Treść wiadomości

  Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

  Wyrażamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie INELO oraz ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INELO.