Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta Szkolenie dla kierowców w firmie Klienta

Informacje ogólne

NOWOŚĆ!! W celu weryfikacji posiadanej/przyswojonej wiedzy istnieje możliwość przeprowadzenia testu wiedzy w formie online.

Typ szkolenia
Indywidualne

Trenerzy:

Eksperci OCRK

Organizator:
INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczebność grupy:
max 20 osób

Czas trwania szkolenia:
do 5 godzin

Cena:
Ustalana indywidualnie – Kontakt
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów przygotowaliśmy szkolenie specjalnie dedykowane kierowcom. Nasza doświadczona kadra ekspertów przekaże uczestnikom szkolenia wiedzę niezbędną do prowadzenia transportu zgodnego z krajowymi i zagranicznymi przepisami. Program szkolenia obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wspomagania kierowców w codziennej pracy, pozwalające na uniknięcie ewentualnych kar nałożonych przez inspekcje w trakcie kontroli.
Jak wykazują statystyki 90% naruszeń popełnionych przez kierowców spowodowana jest najczęściej niewystarczającą znajomością aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz obsługi tachografów. Udział w Szkoleniu dla kierowców przynosi szereg korzyści zarówno dla kierowcy jak i firmy.
Kierowca zyska wiedzę jakie aktualne przepisy krajowe i europejskie obowiązują. Pozyska także informacje na temat prawidłowej obsługi tachografu czy też jakie działania należy podjąć w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Ogromnym plusem jest też przekazanie wiedzy na temat opisywania powstałych naruszeń.  Tak bogaty zasób wiedzy, uzupełniony o aktualne przepisy na temat prowadzenia pojazdu i zachowania odpoczynków pozwala kierowcy ze spokojem wykonywać przewozy.
Dla Państwa firmy szkolenie oznacza środek do zminimalizowania naruszeń popełnianych przez kierowców, a co za tym idzie- oszczędności na nieplanowanych kosztach wynikających z kar nałożonych przez służby kontrolne.

Oprócz wyżej wymienionych punktów, szkolenie porusza ważny temat odpowiedzialności w przypadku manipulacji w działaniu tachografu czy fałszowania zapisów.

Każdy trener wyposażony jest w oprogramowanie 4Trans oraz czytnik kart kierowców. Podczas szkolenia jest możliwe odczytanie karty kierowcy/kierowców i sprawdzenie czy też wytłumaczenie naruszeń na konkretnych przypadkach. Warto, aby na szkoleniu oprócz kierowców były również osoby, które nimi zarządzają. 

W trakcie szkolenia przewidywany jest czas na zadawanie pytań związanych z przedstawioną problematyką. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędne materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Przykładowy program szkolenia

1. Przepisy unijne i krajowe dotyczące przewozów drogowych

 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Rozporządzenie 165/2014/UE
 • Rozporządzenie unijne 561/2006/WE
 • Umowa AETR

2. Obsługa tachografu

 • Prawidłowe rejestrowanie czynności (jazda, inna praca, dyspozycyjność oraz przerwy i odpoczynki)
 • Funkcje OUT i prom/pociąg
 • Wpis manualny w tachografie cyfrowym i wpis ręczny na wykresówce
 • Prawidłowe wypełnianie wykresówek
 • Sporządzanie wydruków i opisów na wydrukach i wykresówkach
 • Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia

3. Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynki

 • Czas jazdy bez przerwy, dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy
 • Przerwy w prowadzeniu pojazdu i czasie pracy
 • Odpoczynki dzienne i tygodniowe
 • Odpoczynki i czas pracy w załodze
 • Odpoczynek odbierany na promie lub w pociągu
 • Odstępstwo w odbiorze odpoczynków tygodniowych w przypadku przewozu międzynarodowego osób
 • Zasady i przykłady prawidłowych opisów na wydrukach/wykresówkach

4. Pakiet mobilności

 • Obowiązek powrotu kierowcy do centrum operacyjnego
 • Zasady stosowania odstępstwa dwóch skróconych odpoczynków tygodniowy z rzędu
 • Odpoczynki odbierane w kabinie pojazdu
 • Odpoczynki tygodniowe na promie
 • Wydłużenie czasu jazdy w celu powrotu do bazy
 • Jazda w załodze. Czy zawsze dyspozycyjność jest traktowana jako przerwa?
 • Nowe wyłączenia

5. Manipulacje

 • Odpowiedzialność w przypadku manipulacji w działaniu tachografu oraz fałszowania zapisów
 • Zwrócenie uwagi na manipulacje wykrywane przez służby kontrolne
 • Następstwa manipulacji
 • KREPTD

6. Analiza czynności i omówienie problemów na podstawie danych odczytanych z kart kierowców uczestników szkolenia

 

Zamów szkolenie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Nr telefonu

  Nazwa firmy

  Treść wiadomości

  Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

  Wyrażamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie INELO oraz ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od INELO.