Łódź – Na drodze do prawidłowych rozliczeń – najlepsze praktyki i rozwiązania w 2024 roku dla firm usługowych

Na drodze do prawidłowych rozliczeń - najlepsze praktyki i rozwiązania w 2024 rok Na drodze do prawidłowych rozliczeń - najlepsze praktyki i rozwiązania w 2024 rok

Informacje ogólne

Organizator: INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data szkolenia: 24-04-2024

Trenerzy:

Mateusz Włoch

Piotr Dajema

Adam Kapuściński

Typ szkolenia: otwarte

Dedykowane dla: firm rozliczających czas pracy kierowców (dla firm usługowych)

Liczebność grupy: max 20 osób

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin 45 minut, w zależności od aktywności grupy + prezentacja produktowa Grupy Inelo

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10:00

Szkolenie prowadzone jest stacjonarnie.

Cena: 

cena regularna – 1990 zł netto (za osobę).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleń: >>ZOBACZ REGULAMIN

Opis szkolenia

Zmieniające się przepisy oraz potrzeby firm transportowych wymagają nowego podejścia do zarządzania czasem pracy kierowców. Nasze szkolenie zatytułowane „Na drodze do prawidłowych rozliczeń – najlepsze praktyki i rozwiązania w 2024 roku„, zostało zaprojektowane właśnie tak, aby sprostać tym wyzwaniom i pomagać w prawidłowym rozliczaniu czasu pracy kierowców. Wykorzystując zaawansowane funkcje oprogramowania 4Trans, uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w najnowszą wiedzę oraz praktyczne wskazówki – zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba rozliczyć wiele wynagrodzeń w krótkim czasie.

W związku z całkowicie nowymi zasadami, które weszły w życie w lutym 2022 roku oraz zmianami w ustawie o czasie pracy kierowców z lipca zeszłego roku, ważnym elementem szkolenia będzie uporządkowanie aktualnej wiedzy dotyczącej rozliczania wynagrodzeń.

Omówimy między innymi:

 • kluczowe aspekty struktury wynagrodzeń kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym, zwracając szczególną uwagę na różnice wynikające z rodzaju wykonywanych przewozów,
 • podstawowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy – zgodnie z aktualną ustawą,
 • metody naliczania wirtualnych diet, oraz zwrotu kosztów sanitariatów dla kierowców międzynarodowych,
 • zagadnienia kosztowe, między innymi przeliczanie wynagrodzenia brutto-netto oraz różnice pomiędzy wypłacaniem wynagrodzenia oficjalnie, a działaniem w szarej strefie oraz wynikające z tego konsekwencje.

Zwrócimy także uwagę na kwestię nowych tachografów, szczególnie w aspektach wpływających na analizę danych i rozliczenie ewidencji. Przeanalizujemy trudności związane z rejestracją danych dotyczących przekroczeń granic oraz operacji załadunku i rozładunku. Omówimy najczęściej występujące błędy związane z tachografami, które mają wpływ na rozliczenia i przedstawimy najlepsze sposoby rozwiązania tych problemów.

Szkolenie uwzględni również informacje o najnowszych wytycznych, w tym TRACE2 oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury.

Nie zabraknie też praktycznych porad i raportów z oprogramowania 4Trans, dzięki czemu pokażemy, jak wygląda bezpośrednie zastosowanie wiedzy w codziennej pracy. Ponadto eksperci będą do pełnej dyspozycji uczestników, odpowiadając na zadane pytania i oferując indywidualne porady.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania z planem spotkania.

Program szkolenia

1. Prawidłowa struktura wynagrodzeń kierowców w transporcie krajowym oraz międzynarodowym z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanych przewozów (bilateralny/cross-trade/kabotaż/przewozy mieszane).

2.  Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców.

3. Naliczanie wirtualnych diet dla kierowców międzynarodowych.

4. Zwrot kosztów sanitariatów.

5. Naliczanie wyrównania do płacy zagranicznej.

6. Znaczenie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w przeliczaniu wynagrodzeń kierowców.

7. Problematyka przeliczania wynagrodzenia brutto/netto.

8. Przegląd najnowszych wytycznych (TRACE2, wytyczne Ministerstwa Infrastruktury).

9. Błędy tachografów wpływające na rozliczenie i analizę danych.

10. Wymiana tachografów – rejestrowanie przekroczeń granic oraz operacji załadunków i rozładunków.

Lokalizacja

 

MHotel

91-222 Łódź
ul Świętej Teresy 111

Formularz zgłoszeniowy

  Osoba zgłaszająca

  Podaj Imię zgłaszającego

  Podaj nazwisko zgłaszającego

  Podaj nr telefonu zgłaszającego

  Podaj email zgłaszającego

  Podaj nr fax zgłaszającego

  Podaj stanowisko zgłaszającego


  Uczestnicy

   

  Uczestnik nr 1

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 2

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 3

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 4

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 5

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 6

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 7

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 8

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 9

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie

  Dodaj kolejnąUSUŃ

  Uczestnik nr 10

  Imię Uczestnika

  Podaj nazwisko uczestnika

  Podaj nr telefonu uczestnika

  Podaj email uczestnika

  *Imię i nazwisko podane powyżej zostanie wpisane na certyfikacie


  Dane do faktury

  Faktura może być wystawiona na firmę lub osobę fizyczną, prosimy o uzupełnienie właściwych danych:

  Firma

  NIP

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Osoba fizyczna

  Ulica

  Nr domu

  Nr lokalu

  Miejscowość

  Kod pocztowy


  Uwagi


  Tak - Oświadczam, że akceptuję regulamin szkoleńZOBACZ REGULAMIN

  Oświadczamy, iż firma jest płatnikiem VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważniamy INELO do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowychKlauzula

  Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu należy w formie pisemnej (faks, e-mail) należy przesłać w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji i nieobecność rodzi obowiązek uiszczenia 100% należności.

  Zapłata nastąpi co najmniej w 70% ze środków publicznych