Rzeczpospolita, Chcesz zaświadczenie, pokaż ZUS, gdzie mieszkasz

Chcesz zaświadczenie – pokaż ZUS, gdzie mieszkasz

ZUS względem ubiegłego roku znacząco zwiększył liczbę odmownych decyzji w sprawie wydania zaświadczenia A1 dla pracowników ze Wschodu. Od początku 2017 roku tylko do kwietnia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w Polsce nie otrzymało 118 obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii i Uzbekistanu.

Rzecznik ZUS wyjaśnia, że przy określaniu miejsca zamieszkania kierowcy ze Wschodu brane jest pod uwagę wiele informacji:

W przypadku trudności w rozstrzygnięciu bierze się pod uwagę zamiar danej osoby. Zamiary (…) muszą być oparte na faktach. (…) Sama deklaracja danej osoby, że rozważa lub chce zamieszkać w określonym miejscu, nie jest wystarczająca.

Jakub Ordon wymienia podstawowe kryteria, którymi kierują się urzędy ustalając miejsce zamieszkania. Ekspert OCRK przyznaje, że:

(…) nie zawsze uda się pracodawcy wykazać, że miejsce zamieszkania i centrum życiowe kierowcy spoza UE znajduje się w Polsce. W razie decyzji odmownej pozostaje skierowanie sprawy do Sądu Pracy. 

Cały artykuł dostępny jest w ramach płatnego dostępu na rp.pl.