Puls Biznesu, stanowisko OCRK w sprawie płacy minimalnej

Puls Biznesu, stanowisko OCRK w sprawie płacy minimalnej

W wydaniu Pulsu Biznesu z dnia 31 marca ukazał się obszerny artykuł redaktora Marcina Bołtryka na temat płacy minimalnej w Europie, do udziału w którym został zaproszony Łukasz Włoch, Główny Ekspert OCRK.

 

W swojej wypowiedzi Ekspert poruszył kwestie przyczyn narzucenia polskim firmom niemieckich stawek wynagradzania, kontroli płacy minimalnej, jakie trwają wśród klientów OCRK. Zwrócił również uwagę na składniki wynagrodzenia kierowców oraz koszty pracy i wydatki, które wynikają z przestrzegania ustawy MiLoG.

Ponadto, w artykule został podniesiony temat wprowadzenia ogólnoeuropejskiego prawa wprowadzającego zasadę „taka sama płaca za tą samą pracę na danym terytorium” oraz skutków, jakie niosłoby za sobą wprowadzenie tego prawa w życie.

Do artykułu został dołączony komentarz prezentujący stanowisko OCRK dotyczące niemieckiego MiLoG-u i jego francuskiego odpowiednika.

 

Dzięki uprzejmości wydawnictwa, udostępniamy Państwu treść całego artykułu poniżej:

Puls Biznesu, Z nogą na gazie i opaską na oczach, 31.03.2016

 

PB