Przewóz towarów wrażliwych z GPS od września

Przewóz towarów wrażliwych z GPS od września

Zgodnie z Ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów od 1 września firmy transportowe muszą udostępniać Krajowej Administracji Skarbowej lokalizację pojazdów przewożących towary wrażliwe. Dotyczy to takich ładunków jak m.in. susz tytoniowy czy alkohol etylowy.

Coraz częściej otrzymujemy od przewoźników informacje na temat kontroli przeprowadzanych przez służby celno-skarbowe. Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzają, czy przewoźnicy w czasie transportu spełniają wymagania zapisane w ustawie oraz czy rodzaj i ilość przewożonego ładunku zgadzają się ze złożoną wcześniej deklaracją. – tłumaczy Kamil Wolański, Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń.

Wspomniany akt prawny szczegółowo określa zasady systemu śledzenia przewozu towarów wrażliwych oraz wskazuje odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kontrolą przewozu na każdym etapie łańcucha dostaw.

Odpowiedzialność za naruszenia ustawy ciąży przede wszystkim na nadawcy i odbiorcy ładunku, jednak dotyczy także przewoźnika drogowego oraz kierowcy wykonującego transport tych towarów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusz może zatrzymać dany pojazd do czasu usunięcia nieprawidłowości, co oczywiście wiąże się z kosztami dla przedsiębiorcy. Może również nałożyć sankcję finansową w wysokości do 7,5 tys. na kierowcę i do 20 tys. na przewoźnika. Natomiast odbiorca i nadawca tego ładunku mogą odpowiadać w dużo większej mierze, ponieważ ich kara uzależniona jest od wartości przewożonego towaru. – wyjaśnia Ekspert.

O tym co należy zrobić, aby uniknąć kary, można przeczytać w artykule na stronie biznes.onet.pl.

Wypowiedź Kamila Wolańskiego jest również dostępna na interia.tv

 

Przewóz towarów wrażliwych z GPS od września