Inicjatywy drogowe

Ininicjatywy drogowe

Polscy przewoźnicy drogowi walczą w Brukseli o złagodzenie wymogów administracyjnych i unifikację przepisów dotyczących płacy minimalnej. 

Przestrzeganie prawa pracy — w każdym kraju innego — przez kierowców codziennie przekraczających europejskie granice jest w praktyce niemożliwe. W rozwiązaniu konfliktu ma pomóc Komisja Europejska. 31 maja przedstawi założenia — tzw. inicjatywy drogowe — dotyczące nowych zasad pracy i wynagradzania kierowców delegowanych za granicę. Równolegle toczą się prace nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Przewoźnicy drogowi chcą zostać z niej wyłączeni, podobnie jak żeglugowi, których dyrektywa nie obejmuje.

— Z dotychczasowych konsultacji wynika, że w ostatnim dniu maja Komisja Europejska zaproponuje, by kierowcy pracujący w danym kraju co najmniej trzy, pięć lub siedem dni musieli być wynagradzani według zasad i stawek w nim obowiązujących. Polscy przewoźnicy postulują natomiast, by było to 15 dni — mówi Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Z Katarzyną Kapczyńską rozmawiał Kamil Wolański, Ekspert OCRK. Cały materiał dostępny jest na PB.PL

Profil Eksperta: Kamil Wolański